Nederlands +English

Terwijl brandweer en reddingsdiensten bezig waren met het blussen van de enorme brand die uitbrak op de bovenste verdieping van een flatgebouw in de wijk Bucharim in Jeruzalem, werden verwoede pogingen ondernomen om een driejarig meisje te vinden, dat voor het laatst gezien was in het appartement dat in brand vloog.

Bron: YWN Israel Desk – Jerusalem

De brand, die uitbrak op de bovenste verdieping van een zes verdiepingen tellend flatgebouw, veroorzaakte de instorting van het dak van het gebouw, wat het zoeken bemoeilijkte. De brandweerlieden werden bij het zoeken bijgestaan door IDF-soldaten en politieagenten.

Na uren zoeken in het gebouw, werd het kleine meisje uit eindelijk levenloos aangetroffen.

Motti Reichman, een vrijwilliger van Hatzalah, zei: “Toen ik ter plaatse aankwam, realiseerde ik me onmiddellijk dat dit een complex incident was van een actieve brand met ingesloten mensen. Ik riep extra krachten op die assisteerden bij de reddingspogingen van kinderen en volwassenen die vastzaten.”

Eerder op de avond werd een oudere vrouw behandeld voor rookinhalatie en een 6-jarige jongen werd behandeld voor brandwonden.

Ondertussen helpt het welzijnsteam van de gemeente, onder leiding van de Jeruzalemse burgemeester Moshe Lion, de families van het gebouw en brengt hen over naar hotels.

 

 

ENGLISH:

As Fire and Rescue Services worked to extinguish the massive blaze that broke out on the top floor of an apartment building in the Bucharim neighborhood of Jerusalem, frantic efforts were made to find a three-year-old girl, who was last seen in the apartment that caught on fire.

Source: YWN Israel Desk – Jerusalem

The fire, which broke out on the top floor of a six-story apartment building, caused the roof of the building to collapse, which rendered the search more difficult. The firefighters were assisted in the search by IDF soldiers and police officers.

After long hours of searching in the building, the little girl was found lifeless.

Motti Reichman, a Hatzalah volunteer, said: “When I arrived at the scene, I immediately realized that this was a complex incident of an active fire with trapped people. I called in additional forces who assisted in the rescue efforts of children and adults who were trapped.”

Earlier in the evening, an elderly woman was treated for smoke inhalation and a 6-year-old boy was treated for burns.

Meanwhile, under the guidance of Jerusalem Mayor Moshe Lion, the municipality’s welfare team is assisting the families of the building and transferring them to hotels.