Likud-leider Benjamin Netanyahu wordt omringd door Leden van de Knesset na een stemming voor de nieuwe Knesset-voorzitter op 13 december 2022. Rechtsonder staat Otzma Yehudit-leider Itamar Ben Gvir (Yonatan Sindel/Flash90)

Nederlands + English

Geen verbod op racistische Knessetleden, een beteugelde rechterlijke macht, meer yeshiva-fondsen: 12 belangrijke coalitieplannen

Door: The Times of Israel

Opkomende deals tussen Likud en partners voorzien ook in de doodstraf voor terroristen, voortschrijdende annexatie, mogelijke anti-LGBT-discriminatie, gender gescheiden openbare evenementen.

De nieuwe premier Benjamin Netanyahu kondigde woensdagavond zijn succes aan bij het vormen van een regering met zijn extreemrechtse en ultraorthodoxe bondgenoten, maar hij moet nog coalitieakkoorden met zijn beoogde partners afronden.

Het blok van Netanyahu bestaat uit zijn rechtse Likud-partij, zijn oude ultraorthodoxe bondgenoten Shas en United Torah Judaism, en de extreemrechtse religieuze zionisten, Otzma Yehudit en Noam-facties.

Geen van de partijen heeft tot nu toe een definitieve coalitieovereenkomst met Likud getekend, hoewel Otzma Yehudit en Religious Zionists donderdag aankondigden dat ze raamakkoorden hadden bereikt met de partij van Netanyahu.

Netanyahu heeft tot 2 januari om afspraken te maken met zijn coalitiepartners en de nieuwe regering te beëdigen.

Enkele details van de aanstaande overeenkomsten zijn de afgelopen dagen naar buiten gekomen, hoewel ze niet geformaliseerd zijn en nog steeds onderhevig zijn aan verandering.

Hier zijn 12 van de centrale en meest omstreden clausules en plannen:

1. Een einde maken aan een verbod op Leden van de Knesset die aanzetten tot racisme

Otzma Yehudit, geleid door extreemrechts parlementslid Itamar Ben Gvir, zei dat het een akkoord had bereikt om wetgeving aan te nemen die een einde zal maken aan het verbod op personen die aanzetten tot racisme. Dit verbod geldt voor leden van de Knesset.

Volgens de partij zal er wetgeving worden ingevoerd om de clausule in de quasi-constitutionele basiswet van Israël te schrappen: de Knesset die bepaalt dat degenen die aanzetten tot racisme, zullen worden uitgesloten van deelname aan het parlement.

Diezelfde clausule werd in 1985 door de Knesset geïntroduceerd en blokkeerde met succes de terugkeer in het parlement van de racistische Kach-partij, geleid door de extremistische rabbijn Meir Kahane, van wie Ben Gvir een leerling is.

Otzma Yehudit zei dat eerdere berichten dat de veranderingen ook het verwijderen van een clausule omvatten die diegenen diskwalificeert die Israël afwijzen als een Joodse en democratische staat, onjuist waren.

Otzma Yehudit partijleider Itamar Ben Gvir in de Knesset in Jeruzalem,
20 december 2022. (Yonatan Sindel/Flash90)

2. Doodstraf voor terroristen

Otzma Yehudit zei ook dat Likud heeft ingestemd met zijn eis voor een wet die de doodstraf oplegt aan terroristen, samen met een toezegging om de maatregel goed te keuren voordat Israël zijn staatsbegroting voor 2023 goedkeurt.

Een clausule in het regeerakkoord noemt “de intensivering van terreuraanslagen die gericht zijn op het schaden van Israël als joodse staat, en de noodzaak om een ​​beslissende overwinning op de aanvallers te behalen”, als redenen voor het opleggen van de doodstraf, zei Otzma Yehudit in een verklaring.

De doodstraf voor terroristen is al lang een eis van rechtse parlementariërs, maar heeft nooit genoeg steun gevonden om wet te worden. Hoewel Israël de doodstraf in de boeken heeft staan, is deze sinds de oprichting van de staat slechts één keer toegepast, in het geval van nazi-oorlogsmisdadiger Adolf Eichmann.

De verklaring zegt niet welke soorten terreurmisdrijven zullen worden onderworpen aan de doodstraf. Israëls definitie van terreur is bekritiseerd omdat het een breed scala aan acties omvat, waaronder het gooien van stenen naar zwaarbewapende soldaten.

De overeenkomst is niet bevestigd door Likud.

De nederzetting van Efrat op de Westelijke Jordaanoever,
10 maart 2022. (AP/Maya Alleruzzo, Dossier)

3. Annexatie van de Westelijke Jordaanoever

Op donderdag werd er in een Channel 12 programma gezegd dat Likud en Religious Zionists zijn overeengekomen om land op de Westelijke Jordaanoever te annexeren. De toezegging is echter vaag geformuleerd, waardoor Netanyahu desgewenst kan kiezen niet in beweging te komen in de kwestie.

In de tekst van de overeenkomst staat dat het Joodse volk “een natuurlijk recht heeft op het land Israël”, aldus Channel 12.

“In het licht van ons geloof in het bovengenoemde recht, zal de premier leiding geven aan de formulering en bevordering van beleid in het kader van de toepassing van de soevereiniteit in Judea en Samaria,” aldus de desbetreffende clausule in het regeerakkoord, waarin de Bijbelse namen voor de Westelijke Jordaanoever worden gebruikt.

Het akkoord bepaalt echter dat Netanyahu dit zal doen terwijl hij “de timing kiest en alle nationale en internationale belangen van de Staat Israël afweegt”.

Uit de tekst werd niet duidelijk of de overeenkomst betrekking heeft op de gehele Westelijke Jordaanoever of slechts op delen daarvan.

Er was geen bevestiging van het rapport van Likud of Religious Zionists. In een verklaring die Religious Zionists woensdag vrijgaf en waarin de belangrijkste beginselen van hun coalitieakkoord werden opgesomd, werd annexatie niet genoemd, maar werd gezegd dat de partijen overeenkwamen de legalisering van voorposten van nederzettingen te bevorderen en de infrastructuur op de Westelijke Jordaanoever te ontwikkelen.

De Hesder Yeshiva in de nederzetting Itamar op de Westelijke Jordaanoever,
2 mei 2021. (Sraya Diamant/Flash90

4. Financiering voor religieuze studie

Volgens een algemeen verspreid exemplaar van een niet-ondertekende overeenkomst tussen het Verenigd Torah Jodendom en Likud, zijn de twee partijen overeengekomen dat “de onafhankelijkheid, de unieke status en het relatieve budget” van ultraorthodoxe scholen behouden zullen blijven, terwijl de volgende minister van Onderwijs zal instemmen met de verlenging van een vrijstelling die sommige Haredi-instellingen toestaat geen les te geven in kernvakken zoals Engels en wiskunde.

De overeenkomst bevat een clausule die bepaalt dat de regering voorrang zal geven aan de bouw van nieuwe scholen in ultraorthodoxe gemeenschappen en de financiering van bestaande onderwijsinstellingen aanzienlijk zal verhogen, onder meer door de salarissen van de leraren af te stemmen op die van niet-Haredi-scholen.

Het Religious Zionists zei dat het met Likud was overeengekomen een quasi-constitutionele basiswet op te stellen waarin wordt verklaard dat “Tora-studie een fundamenteel beginsel is in het erfgoed van het Joodse volk”.

Het Religious Zionists gaf geen verdere details over de voorgestelde wet, die sommige ultraorthodoxe partners van Netanyahu hebben gesteund als onderdeel van pogingen om vrijstellingen van de verplichte militaire dienst voor yeshiva-studenten formeel vast te leggen.

Rechters van het Hooggerechtshof komen aan voor een hoorzitting in
het Hooggerechtshof in Jeruzalem, 6 oktober 2022. (Yonatan Sindel/Flash90)

5. Inperking van de rechterlijke macht als prioriteit

De coalitieakkoorden tussen Likud en haar partners vereisen dat alle fracties in de nieuwe regering “volledige en totale voorkeur” geven aan wetgeving die gericht is op de hervorming van het rechtsstelsel, zo blijkt uit de ontwerpvoorstellen.

“Alle fracties van de coalitie zullen alle wetsvoorstellen steunen, met inbegrip van de basiswetten en wijzigingen op de basiswetten, zoals voorgesteld door de minister van Justitie”, aldus de overeenkomst van Likud met het United Torah Judaism, in een tekst die naar verwachting ook zal worden overgenomen in de overeenkomsten van de andere partijen. De volgende minister van Justitie zal een Likud-parlementariër zijn.

De overeenkomst bevat een toezegging om de zogenaamde “opheffingsclausule” te bevorderen, een zeer omstreden maatregel die de Knesset in staat zou stellen rechterlijke uitspraken tegen wetgeving en regeringsbesluiten te omzeilen of ongedaan te maken. In de tot dusver gepubliceerde details wordt niet aangegeven hoeveel Leden van de Knesset nodig zijn om uitspraken van de hoogste rechterlijke instantie teniet te doen en als ondemocratisch aangemerkte wetten opnieuw uit te vaardigen.

Rechts heeft lang getracht de ‘checks and balances’ tussen de gerechtelijke en politieke takken te herzien, door de rechterlijke macht meer ondergeschikt te maken aan politici, onder meer door het Hooggerechtshof te verzwakken en de invloed van politici op rechterlijke benoemingen te vergroten.

Het Religious Zionists zei dat het met Likud was overeengekomen om “aanzienlijke en historische hervormingen” van het rechtssysteem door te voeren.

Deelnemers marcheren onder zware beveiliging in de jaarlijkse Pride Parade, in Jeruzalem,
2 juni 2022. (AP Photo/Ariel Schalit)

6. Potentiële anti-LGBT-discriminatie

De overeenkomst van UTJ bepaalt dat wetten zullen worden gewijzigd om dienstverleners in staat te stellen klanten te weigeren “vanwege religieuze overtuiging” – een waarschijnlijke verwijzing naar de LGBT-gemeenschap – “op voorwaarde dat de dienst of het product niet uniek is en een vergelijkbaar alternatief kan worden verkregen geografisch gezien dichtbij en voor een vergelijkbare prijs.”

Het akkoord van het Religious Zionists omvatte een wijziging van een wet die ondernemers toestaat diensten te weigeren vanwege ‘religieuze overtuiging’, meldde de publieke omroep Kan. Zo zouden evenementenhallen bijvoorbeeld LHBT-evenementen kunnen weigeren. Onder de huidige wetgeving zou een dergelijke weigering een zware boete opleveren.

De eenmanspartij Noam onder leiding van Avi Maoz had een anti-LGBT, anti-pluralistische agenda, en Maoz heeft het dienstverband voor vrouwen bij de IDF afgekeurd.

Maoz zal in de volgende regering een afdeling, die verantwoordelijk is voor de “Joodse nationale identiteit” van Israël, van het kabinet van de premier leiden.

Het is de bedoeling dat Maoz de leiding krijgt over een eenheid van het ministerie van Onderwijs die belast is met de goedkeuring van externe aanbieders van onderwijs, die een cruciale rol spelen in de programmering van openbare scholen. Deze aanbieders, die vooral in seculiere scholen voorkomen, behandelen een hele reeks onderwerpen, van seksuele gezondheid tot de voorbereiding op bar mitswa.

Politie op de plaats van een dodelijke schietpartij in Umm al-Fahm, 4 september 2022. (Flash90)

7. Nieuwe Shin Bet divisie richt zich op Arabische misdaad

Otzma Yehudit en Likud zijn overeengekomen een nieuwe afdeling te vormen in het veiligheidsagentschap Shin Bet, die de criminaliteit in de Arabische samenleving moet aanpakken. Haar leider Ben Gvir heeft anti-Arabische retoriek gebruikt en roept op tot de deportatie van Arabieren die geacht worden “ontrouw” te zijn aan de staat.

Geweld met de dood tot gevolg in de Arabische samenleving is de laatste jaren een steeds grotere plaag geworden. Sinds begin 2022 zijn 113 leden van de Arabische gemeenschap gedood bij gewelddadige incidenten, volgens de Abraham Initiatives Watchdog, die het geweld bijhoudt.

De gemelde Shin Bet-overeenkomst leidde tot woede in de Arabische samenleving, waarbij verschillende burgerrechtengroeperingen de regering beschuldigden van discriminatie of verwaarlozing. Het mandaat van de Shin Bet heeft zich tot nu toe grotendeels niet uitgebreid tot criminele of civiele zaken, en het agentschap werd niet gebruikt om Joodse georganiseerde misdaadgroepen te helpen ontmantelen in de jaren 1990.

Van Ben Gvir wordt verwacht dat hij in de volgende regering aan het hoofd komt te staan van het ministerie van Nationale Veiligheid. Hem zijn uitgebreide bevoegdheden bij de politie beloofd, alsmede de overname van de controle over de grenspolitie-eenheid van de IDF op de Westelijke Jordaanoever.

Partijleider van Religious Zionists, Bezalel Smotrich, na coalitiebesprekingen
met Shas’s Aryeh Deri en Likud-leider Benjamin Netanyahu, in Jeruzalem,
5 december 2022. (Yonatan Sindel/Flash90)

8. Plannen om sommige gebieden te “Judaïseren

De partij Religious Zionists zei dat het overeenkomsten had bereikt met Likud voor het uitwerken van plannen om de Galilea en de Negev, die beide aanzienlijke Arabische gemeenschappen herbergen, te “Judaïseren”.

De ultra-orthodoxe Shas-partij is naar verluidt van plan de controle over Israëls gemeenschapscentra, bekend als matnasim, over te nemen. De centra zijn een hoofdbestanddeel van veel gemeenschappen en bieden onderwijsprogramma’s, jeugdactiviteiten en sportopleidingen.

Shas-leider Aryeh Deri wil controle over de gemeenschapscentra om meer invloed uit te oefenen in de steden waar ze gevestigd zijn, vooral in de meer afgelegen gebieden die bekend staan als de periferie, aldus het zakenblad Globes.

Partij Religious Zionists zei ook dat het een budget van honderden miljoenen sjekels had veiliggesteld voor “het versterken van de Joodse identiteit.”

Knessetlid Moshe Gafni, rechts, en MK Yitzhak Goldknopf spreken tijdens
een vergadering van de United Torah Judaism partij in de Knesset in Jeruzalem op
5 december 2022. (Olivier Fitoussi/Flash90)

9. Overheidsfinanciering voor genderspecifieke evenementen

Volgens de ontwerpovereenkomst heeft UTJ een akkoord bereikt om overheidsfinanciering toe te staan voor genderspecifieke evenementen, wat volgens de ultraorthodoxe partij respectvol is voor haar diepreligieuze achterban.

Een dergelijke seksesegregatie is momenteel illegaal, maar de ontwerpovereenkomst belooft die praktijk te legaliseren.

Het ontwerp bevestigt eerder gemelde details over de verregaande eisen van de UTJ om de orthodoxe controle over religieuze instellingen te versterken en religie toe te passen op burgerlijke zaken, samen met een reeks eisen op het gebied van onderwijs, welzijn en andere gebieden.

Ultra-orthodoxe Joden botsen met de politie als ze protesteren tegen de arrestatie van
een Haredi-Joodse man die zich niet aan de militaire dienstplicht houdt, in Jeruzalem,
29 september 2022. (Olivier Fitoussi/Flash90)

10. Ultra-Orthodoxe vrijstelling van de IDF.

UTJ verzekerde zich ook van beloften om verdere militaire vrijstellingen voor voltijdse religieuze studie wettelijk vast te leggen en een quasi-constitutionele basiswet over de Torah aan te nemen. UTJ heeft beide als voorwaarden gesteld voor steun aan de volgende staatsbegroting.

De partij heeft aangedrongen op wetgeving om een algemene vrijstelling van de verplichte militaire dienst te formaliseren voor voltijdse yeshiva-studenten.

Militaire dienst is verplicht voor de meeste Joodse Israëlische mannen, maar de ultraorthodoxen krijgen vaak vrijstelling om hun religieuze studies voort te zetten. Sommige extremistische haredim weigeren zelfs zo’n vrijstelling aan te vragen, wat vaak tot arrestaties leidt.

De vrijstellingen hebben de seculiere Israëli’s lang woedend gemaakt, maar ultraorthodoxe gemeenschappen hebben zich verzet tegen herhaalde pogingen om hen te verplichten zich in te schrijven voor de dienstplicht.

Over deze kwestie is een jarenlange juridische strijd gevoerd. Gewetensbezwaarden worden soms gearresteerd, wat tot protesten leidt.

Illustratief: Immigranten die oorlogsgebieden in Oekraïne ontvluchten komen aan bij het
Israëlische immigratie- en opname-kantoor op de luchthaven Ben Gurion bij Tel Aviv op
15 maart 2022. (Tomer Neuberg/Flash90)

11. Conversies en de wet van terugkeer

Partij Religious Zionists zei dat het was overeengekomen om de wet op terugkeer te wijzigen vanwege “de moeilijkheden en mazen in de wet die zijn ontstaan ​​door de kleinkind-clausule”.

Likud zei in reactie dat zijn partners eisten dat de kleinkind-clausule werd gewijzigd, maar dat Netanyahu het daar niet mee eens was, en daarom werd besloten een commissie op te richten om de kwestie te bespreken.

Religious Zionists en andere fracties in Netanyahu’s blok hebben gepleit voor het schrappen van de clausule, die iedereen met ten minste één joodse grootouder toestaat het Israëlische staatsburgerschap te krijgen zolang ze geen andere religie aanhangen. Religieuze parlementariërs hebben beweerd dat het leidt tot de verwatering van het joodse karakter van Israël door immigranten toe te laten die volgens de orthodoxe wet niet als joods worden beschouwd.

De Wet van Terugkeer is een hoeksteen in de relatie van Israël met het jodendom in de diaspora.

UTJ heeft er ook op aangedrongen om de wettelijke normen voor Joodse immigratie naar Israël te beperken.

Samen met oppositieleiders hebben verschillende Likud-parlementariërs zich verzet tegen eventuele wijzigingen. De overeenkomst tussen Likud en UTJ is een duidelijke knipoog naar deze pushback en roept problemen op met betrekking tot de kleinkind-clausule en belooft snel een commissie op te richten om hervormingen te bespreken, in plaats van specifieke wijzigingen in de wet op terugkeer vast te leggen. In de commissie zitten vertegenwoordigers van alle coalitiepartijen.

De overeenkomst bevat ook een clausule waarin opnieuw wordt bevestigd dat alleen orthodoxe bekeringen die via het opperrabbinaat worden uitgevoerd, in Israël worden geaccepteerd. Critici van het huidige systeem, waaronder de voormalige minister van religieuze diensten Matan Kahana, hebben gezegd dat het bekeringssysteem moet worden geliberaliseerd om de bekering aan te moedigen onder immigranten die volgens de orthodoxe wet niet als joods worden erkend.

Religious Zionists zei ook dat het een budget van honderden miljoenen sjekels had veiliggesteld voor “het versterken van de joodse identiteit”.

Dossier: Zicht op de Israëlische nederzetting Ariel op de Westelijke Jordaanoever op 2 juli 2020. (Sraya Diamant/Flash90)

12. Steun voor nederzettingen

Channel 13 meldde dat de partijen zijn overeengekomen om binnen 60 dagen na de beëdiging van de regering verschillende bestaande niet-erkende schikkingen goed te keuren. Autoriteiten zullen de buitenposten aansluiten op infrastructuur, inclusief water en elektriciteit.

De regering zal ook 300 miljoen NIS ($ 86 miljoen) begroten voor schikkingen in de komende vier jaar, aldus niet bevestigde bronnen.

Otzma Yehudit beweerde dat het 150 miljoen NIS ($ 43 miljoen) had verkregen voor het planten van olijfbomen op de Westelijke Jordaanoever “om de Palestijnse controle over het land te stoppen”.

Channel 12 zei dat Religious Zionists een overeenkomst had gesloten, om kolonisten die in “risicovolle gebieden” wonen volgend jaar belastingvoordelen te geven.

 

********************************************

 

Likud leader Benjamin Netanyahu is surrounded by MKs after a vote for the new Knesset
speaker on December 13, 2022. At bottom right is Otzma Yehudit leader Itamar Ben Gvir
(Yonatan Sindel/Flash90)

ENGLISH

No ban on racist MKs, a curbed judiciary, more yeshiva funds: 12 key coalition plans

By: The Times of Israel

Emerging deals between Likud and partners also provide for death penalty for terrorists, advancing annexation, potential anti-LGBT discrimination, gender-segregated public events

Incoming prime minister Benjamin Netanyahu on Wednesday night announced his success in forming a government with his far-right and ultra-Orthodox allies, but still needs to finalize coalition agreements with his intended partners.

Netanyahu’s bloc is made up of his right-wing Likud party, its longtime ultra-Orthodox allies Shas and United Torah Judaism, and the far-right Religious Zionism, Otzma Yehudit and Noam factions.

None of the parties has yet signed a final coalition deal with Likud, although Otzma Yehudit and Religious Zionism announced Thursday that they’d reached framework accords with Netanyahu’s party.

Netanyahu has until January 2 to cement agreements with his coalition partners and swear in the new government.

Some details of the forthcoming agreements have emerged in recent days, although they have not been formalized and are still subject to change.

Here are 12 of the central and most contentious clauses and plans:

1. Ending a ban on MKs who incite racism

Otzma Yehudit, led by far-right lawmaker Itamar Ben Gvir, said it had reached an agreement to pass legislation that will end a ban on individuals who incite racism from serving in the Knesset.

According to the party, legislation will be introduced to remove the clause in Israel’s quasi-constitutional Basic Law: The Knesset stipulating that those inciting to racism will be disqualified from running for parliament.

That same clause was introduced by the Knesset in 1985 and successfully blocked the racist Kach party — led by extremist rabbi Meir Kahane, of whom Ben Gvir is a disciple — from returning to parliament.

Otzma Yehudit said earlier reports that the changes will also include removing a clause disqualifying those who reject Israel as a Jewish and democratic state were incorrect.

 

Otzma Yehudit party leader Itamar Ben Gvir at the Knesset in Jerusalem,
December 20, 2022. (Yonatan Sindel/Flash90)

2. Death penalty for terrorists

Otzma Yehudit also said Likud has agreed to its demand for a law imposing the death penalty on terrorists, along with a commitment to pass the measure before Israel approves its state budget for 2023.

A clause in the coalition agreement cites “the intensification of terror attacks aimed at harming Israel as a Jewish state, and the need to notch a decisive victory against the attackers,” as reasons for imposing a death penalty, Otzma Yehudit said in a statement.

Capital punishment for terrorists has long been a demand of right-wing lawmakers but has never found enough support to become law. While Israel has a death penalty on the books, it has only been used once since the state’s founding, in the case of Nazi war criminal Adolf Eichmann.

The statement does not say what kinds of terror offenses will be subject to capital punishment. Israel’s definition of terror has been criticized for encompassing a wide array of actions, including throwing rocks at heavily armed soldiers.

The agreement has not been confirmed by Likud.

The West Bank settlement of Efrat, March 10, 2022.
(AP/Maya Alleruzzo, File)

3. West Bank annexation

A Thursday Channel 12 report said Likud and Religious Zionism have agreed to move toward annexing West Bank land. However, the commitment is vaguely worded, enabling Netanyahu to make no movement on the issue if he chooses.

The text of the agreement states that the Jewish people “have a natural right over the Land of Israel,” according to Channel 12.

“In light of our belief in the aforementioned right, the prime minister will lead the formulation and advancement of policies within the framework of applying sovereignty in Judea and Samaria,” the relevant clause in the coalition deal states, using the Biblical names for the West Bank.

The agreement stipulates, however, that Netanyahu will do so while “choosing the timing and weighing all of the State of Israel’s national and international interests.”

It was unclear from the text whether the agreement was intended to relate to the entire West Bank or only parts of it.

There was no confirmation of the report from either Likud or Religious Zionism. A statement released Wednesday by Religious Zionism that listed the key principles of their coalition deal did not mention annexation but said the sides agreed to advance the legalization of wildcat settlement outposts and to develop infrastructure in the West Bank.

The Hesder Yeshiva in the Itamar settlement in the West Bank,
May 2, 2021. (Sraya Diamant/Flash90)

4. Funding for religious study

According to a widely circulated copy of an unsigned deal between United Torah Judaism and Likud, the two sides agreed that “the independence, unique status and relative budget” of ultra-Orthodox schools will be preserved, while the next education minister will agree to extend an exemption allowing some Haredi institutions to not teach core subjects like English and mathematics.

The deal includes a clause stipulating that the government will prioritize the construction of new schools in ultra-Orthodox communities and grant significant funding hikes to existing educational institutions, including by matching the salaries of teachers to those at non-Haredi schools.

Religious Zionism said it had agreed with Likud to legislate a quasi-constitutional Basic Law declaring that “Torah study is a fundamental principle in the heritage of the Jewish people.”

Religious Zionism gave no further details on the proposed law, which some of Netanyahu’s ultra-Orthodox partners have backed as part of efforts to formally enshrine exemptions to mandatory military service for yeshiva students.

Supreme Court justices arrive for a hearing at the Supreme Court in Jerusalem,
October 6, 2022. (Yonatan Sindel/Flash90)

5. Reining in the judiciary, as a priority

The coalition agreements between Likud and its partners will require all factions in the incoming government to provide “complete and total preference” to legislation aimed at reforming the judicial system, the draft proposals indicate.

“All factions of the coalition will support all bills, including Basic Laws and amendments to Basic Laws, as proposed by the Justice Minister,” Likud’s deal with United Torah Judaism declared, in text that is expected to be copied to the other parties’ agreements as well. The next justice minister is slated to be a Likud lawmaker.

The agreement includes a commitment to promoting the so-called “override clause,” a highly contentious move that would allow the Knesset to bypass or overturn judicial rulings against legislation and government decisions. The details published so far do not specify how many MKs would be required to negate rulings by the top court and re-legislate laws struck down as undemocratic.

The right has long sought to overhaul checks and balances between the judicial and political branches, making the judiciary more subordinate to politicians, including through weakening the Supreme Court and increasing politicians’ influence on judicial appointments.

Religious Zionism said it had agreed with Likud to advance “significant and historic reform” of the legal system.


Participants march under heavy security in the annual Pride Parade, in Jerusalem,
June 2, 2022. (AP Photo/Ariel Schalit)

6. Potential anti-LGBT discrimination

UTJ’s agreement stipulates that laws will be changed to allow service providers to refuse customers “due to religious belief” — a likely reference to the LGBT community — “provided the service or product is not unique and a similar alternative can be obtained in geographic proximity and at a similar price.”

Religious Zionism’s agreement included a change to a law that would allow business owners to refuse service due to “religious belief,” the Kan public broadcaster reported. It would allow event halls to refuse to host LGBT events, for example. Under current law, such a refusal would incur a heavy fine.

The one-man Noam party led by Avi Maoz ran on an anti-LGBT, anti-pluralist agenda, and Maoz has decried female enlistment in the IDF.

Maoz will head a department at the Prime Minister’s Office in charge of Israel’s “Jewish national identity” in the next government.

Under that office, Maoz is slated to take control over an Education Ministry unit in charge of approving external educational vendors, which play a critical role in public school programming. Especially prevalent in secular schools, these vendors cover a range of subjects from sexual health to bar mitzvah preparation.

Police at the scene of a deadly shooting in Umm al-Fahm,
September 4, 2022. (Flash90)

7. New Shin Bet division to focus on Arab crime

Otzma Yehudit and Likud agreed to form a new division in the Shin Bet security agency dedicated to tackling crime in Arab society, Otzma Yehudit said. Its leader Ben Gvir has employed anti-Arab rhetoric and calls for the deportation of Arabs who are deemed “disloyal” to the state.

Deadly violence in Arab society has been a growing scourge in recent years. Since the beginning of 2022, 113 members of the Arab community have been killed in violent incidents, according to the Abraham Initiatives Watchdog, which tracks the violence.

The reported Shin Bet agreement triggered anger in Arab society, with several civil rights groups accusing the government of discrimination or neglect.

The Shin Bet’s mandate has largely not extended to criminal or civilian matters to date, and the agency was not used to help dismantle Jewish organized crime groups in the 1990s.

Ben Gvir is expected to head the National Security Ministry in the next government. He has been promised expanded powers over the police, as well as taking over control from the IDF of the West Bank Border Police unit.

Religious Zionist party leader Bezalel Smotrich after coalition talks with
Shas’s Aryeh Deri and Likud head Benjamin Netanyahu, in Jerusalem,

December 5, 2022. (Yonatan Sindel/Flash90)

8. Plans to ‘Judaize’ some areas

Religious Zionism said it had reached agreements with Likud for crafting plans to “Judaize” the Galilee and Negev, which are both home to significant Arab communities.

The ultra-Orthodox Shas party is reportedly set to take control of Israel’s community centers, known as matnasim. The centers are a staple in many communities, providing educational programs, youth activities and sports training.

Shas leader Aryeh Deri seeks control of the community centers to exert more influence in the towns and cities where they’re located, particularly in the more outlying areas known as the periphery, according to the Globes business daily.

Religious Zionism also said it had secured a budget of hundreds of millions of shekels for “strengthening Jewish identity.”


MK Moshe Gafni, right, and MK Yitzhak Goldknopf speak during a meeting of
the United Torah Judaism party at the Knesset in Jerusalem
on December 5, 2022. (Olivier Fitoussi/Flash90)

9. State funding for gender-segregated events

According to the draft deal, UTJ has secured an agreement to allow public funding for gender-segregated events, which the ultra-Orthodox party has claimed is respectful to its deeply religious constituents.

Such gender segregation is currently illegal, but the draft deal promises to legalize the practice.

The draft confirms previously reported details about UTJ’s far-reaching demands to tighten Orthodox control over religious institutions and apply religion to civil affairs, along with a slew of demands on education, welfare and other areas.

Ultra-Orthodox Jews clash with police as they protest against the arrest of
a Haredi Jewish man who failed to comply with the military draft, in Jerusalem,
September 29, 2022. (Olivier Fitoussi/Flash90)

10. Ultra-Orthodox exemption from the IDF

UTJ also secured promises to legislate further military exemptions for full-time religious study and to pass a quasi-constitutional Basic Law on the Torah. UTJ has set both as conditions for supporting the next state budget.

The party has been pushing for legislation to formalize a blanket exemption from compulsory military duty for full-time yeshiva students.

Military service is mandatory for most Jewish Israeli men, but the ultra-Orthodox often receive exemptions in order to continue their religious studies. Some extremist Haredim refuse to even apply for such an exemption, often leading to arrests.

The exemptions have long infuriated secular Israelis, but ultra-Orthodox communities have resisted repeated attempts to require them to register for the draft.

The issue has been subject to a years-long legislative battle. Draft refusers are sometimes arrested, sparking protests.

Illustrative: Immigrants fleeing from war zones in the Ukraine arrive at the
Israeli immigration and absorption office, at the Ben Gurion airport near Tel Aviv,
on March 15, 2022. (Tomer Neuberg/ Flash90)

11. Conversions and the Law of Return

Religious Zionism said it had been agreed to amend the Law of Return due to “the difficulties and loopholes created by the grandchild clause.”

Likud in response said its partners demanded that the grandchild clause be changed, Netanyahu did not agree, and it was therefore decided to establish a committee to discuss the issue.

Religious Zionism and other factions in Netanyahu’s bloc have advocated scrapping the clause, which allows anyone with at least one Jewish grandparent to receive Israeli citizenship as long as they don’t practice another religion. Religious lawmakers have claimed that it is leading to the dilution of Israel’s Jewish character by allowing immigrants not considered Jewish under Orthodox law.

The Law of Return is a cornerstone in Israel’s relationship with diaspora Jewry.

UTJ has also pressed to narrow the standards for Jewish immigration to Israel under the law.

Along with opposition leaders, several Likud lawmakers have pushed back against any changes. In an apparent nod to this pushback, the agreement between Likud and UTJ raises issues related to the grandchild clause and promises to quickly establish a committee to discuss reforms, rather than spelling out specific changes to the Law of Return. The committee will include representatives from all coalition parties.

The agreement also includes a clause reaffirming that only Orthodox conversions performed through the Chief Rabbinate will be accepted in Israel. Critics of the current system, including former religious services minister Matan Kahana, have said that the conversion system must be liberalized to encourage conversion among immigrants not recognized as Jewish under Orthodox law.

Religious Zionism also said it had secured a budget of hundreds of millions of shekels for “strengthening Jewish identity.”

File: View of the Israeli settlement of Ariel in the West Bank
on July 2, 2020. (Sraya Diamant/Flash90)

12. Support for settlements

Channel 13 reported that the parties have agreed to authorize several existing unrecognized settlements within 60 days of the government’s swearing-in. Authorities will connect the outposts to infrastructure including water and electricity.

The government will also budget NIS 300 million ($86 million) for settlements in the next four years, the unsourced report said.

Otzma Yehudit claimed it had secured NIS 150 million ($43 million) for planting olive trees in the West Bank “to stop Palestinian control of the land.”

Channel 12 said Religious Zionism had secured an agreement for settlers living in “high-risk areas” to begin receiving tax breaks next year.