[1/6] Een beschadigde bus is te zien na een explosie bij een bushalte in Jeruzalem op 23 november 2022. REUTERS/Ronen Zvulun

[1/6] A damaged bus is seen following an explosion at a bus stop in Jerusalem November 23, 2022. REUTERS/Ronen Zvulun

Nederlands + English

JERUSALEM, 23 november (Reuters) – Twee bommen zijn woensdag ontploft bij bushaltes in de buitenwijken van Jeruzalem. Daarbij is een 16-jarige jongen gedood en zijn ten minste 14 mensen gewond geraakt in wat leek op een aanslag door Palestijnse militanten, aldus de Israëlische autoriteiten.

Door: Reuters – Maayan Lubell

De politie wijt de eerste ontploffing, tijdens de ochtendspits, aan een geïmproviseerde bom die bij het verlaten van de stad was geplaatst. De tweede – ongeveer 30 minuten later – trof een kruispunt dat naar een afgelegen nederzetting leidde.

“Een dergelijke gecoördineerde aanval is in Jeruzalem in vele jaren niet voorgekomen,” zei politiewoordvoerder Eli Levi tegen Army Radio.

De apparaten waren verborgen in zakken, verpakt met spijkers en bleken op afstand tot ontploffing te zijn gebracht met een mobiele telefoon, zei Kan Radio.

Camerabeelden toonden het moment van de eerste explosie met een plotselinge rookwolk die uit de bushalte opsteeg. Het terrein, afgezet door de hulpdiensten, lag bezaaid met puin.

Volgens ambulancediensten werden 12 mensen naar het ziekenhuis gebracht na de eerste ontploffing en raakten drie mensen gewond bij de tweede. Een 16-jarige Canadees-Israëliër bezweek aan zijn verwondingen.

De Verenigde Naties, de Europese Unie, de Verenigde Staten en Canada hebben de aanslagen veroordeeld.

“Terrorisme is een doodlopende weg die absoluut niets bereikt”, zei de Amerikaanse ambassade op Twitter.

Benjamin Netanyahu, die nu onderhandelt met bondgenoten van religieuze en rechtse partijen om na de verkiezingen een nieuwe regering te vormen, zei dat hij alles zou doen om de veiligheid te herstellen.

“We hebben nog steeds een strijd tegen de terreur die zijn kop weer heeft opgestoken,” zei de oud-premier tegen verslaggevers.

In Gaza prees een woordvoerder van de Palestijnse militante groep Hamas de explosies in Jeruzalem, maar hij wilde niet de verantwoordelijkheid opeisen. Abdel-Latif Al-Qanoua bracht de explosies in verband met “misdaden van de bezetting (Israël) en de kolonisten”.

De explosies, die doen denken aan de busbomaanslagen die een kenmerk waren van de Palestijnse opstand van 2000-2005, volgen op maanden van toenemende spanning op de bezette Westelijke Jordaanoever, nadat Israël een hard, repressief optreden had ingezet als reactie op dodelijke Palestijnse aanvallen in de steden.

De gecoördineerde ontploffingen leken een verbetering van de reeks overwegend Palestijnse lone-wolf steek-, schiet- en autoramaanvallen dit jaar.

De ultranationalistische Israëlische wetgever Itamar Ben-Gvir, een van Netanyahu’s waarschijnlijke coalitiepartners, eiste harde maatregelen en zei dat de veiligheidstroepen “huis aan huis op zoek moeten gaan naar wapens en onze afschrikkingskracht moeten herstellen”.

Onderaan het artikel vindt u foto’s

*****************************************************************

 

 

*****************************************************************

ENGLISH

JERUSALEM, Nov 23 (Reuters) – Two bombs exploded at bus stops on Jerusalem’s outskirts on Wednesday, killing a 16-year-old boy and wounding at least 14 people in what appeared to be an attack by Palestinian militants, Israeli authorities said.

By Reuters – Maayan Lubell

Police blamed the initial blast, during the morning rush hour, on an improvised bomb planted near the city exit. The second – some 30 minutes later – hit a junction leading to an outlying settlement.

“There has not been such a coordinated attack in Jerusalem for many years,” police spokesman Eli Levi told Army Radio.

The devices were hidden in bags, packed with nails and appeared to have been detonated remotely by mobile phone, Kan Radio said.

CCTV footage showed the moment of the first explosion with a sudden cloud of smoke billowing from the bus stop. The site, cordoned off by emergency services, was strewn with debris.

Ambulance services said 12 people were taken to hospital from the first blast and three were wounded in the second. A 16-year-old Canadian-Israeli national succumbed to his injuries.

The United Nations, the European Union, United States and Canada condemned the attacks.

“Terrorism is a dead-end that accomplishes absolutely nothing,” the U.S. Embassy said on Twitter.

Benjamin Netanyahu, now negotiating with allies from religious and right-wing parties to form a new government after elections, said he would do everything to restore security.

“We still have a battle against terror that has lifted its head again,” the veteran former prime minister told reporters.

In Gaza, a spokesman for Palestinian militant group Hamas praised the Jerusalem explosions but stopped short of claiming responsibility. Abdel-Latif Al-Qanoua linked the blasts to “crimes conducted by the Occupation (Israel) and the settlers”.

The explosions, which echoed the bus bombings that were a hallmark of the Palestinian uprising of 2000-05, follow months of rising tension in the occupied West Bank after Israel launched a crackdown in response to deadly Palestinian attacks in its cities.

The coordinated blasts appeared to be a step up from a string of mostly Palestinian lone-wolf stabbing, shooting and car-ramming attacks this year.

Ultra-nationalist Israeli lawmaker Itamar Ben-Gvir, one of Netanyahu’s likely coalition partners, demanded tough action, saying security forces should go “house to house in search of guns and restore our deterrence power.”

De Israëlische politie inspecteert een beschadigde bus na een explosie bij een bushalte in Jeruzalem op 23 november 2022.
Israeli police inspect a damaged bus following an explosion at a bus stop in Jerusalem November 23, 2022.
REUTERS/Ammar Awad

 


 Ultra-orthodoxe Joodse mannen kijken naar de plaats van een explosie bij een bushalte in Jeruzalem op 23 november 2022.
Ultra-orthodox Jewish men look at the scene of an explosion at a bus stop in Jerusalem November 23, 2022.
REUTERS/Ammar Awad

Veiligheids- en reddingstroepen werken op de plaats van een explosie bij een bushalte in Jeruzalem op 23 november 2022.
Security and rescue forces work at the scene of an explosion at a bus stop in Jerusalem November 23, 2022.
REUTERS/Ronen Zvulun


Veiligheids- en reddingstroepen werken op de plaats van een explosie bij een bushalte in Jeruzalem 23 november 2022.
Security and rescue forces work at the scene of an explosion at a bus stop in Jerusalem November 23, 2022.
REUTERS/Ronen Zvulun


Een explosievenexpert verzorgt de plaats van een explosie bij een bushalte in Jeruzalem op 23 november 2022.
An explosives expert attends to the scene of an explosion at a bus stop in Jerusalem November 23, 2022.
REUTERS/Ronen Zvulun