Major Chen Fogel (left) and Lt.-Col. Erez Sachyani (right), victims of IDF helicopter crash.
(Courtesy: IDF Spokesperson’s Office)

Nederlands + English

Crash vermoedelijk veroorzaakt door een technisch defect; IDF zet volledige vloot helikopter die crashte op non-actief, in afwachting van de resultaten van onderzoek.

Door World Israel News

Twee Israëlische luchtmacht piloten kwamen om het leven en een marine officier raakte ernstig gewond toen hun militaire helikopter maandagavond neerstortte voor de kust van Haifa.

De piloten werden door het leger met name genoemd als Lt. Col. Erez Sachyani, 38, en Maj. Chen Fogel, 27.

Zoek- en reddingsteams van de IDF haalden het toestel uit de Middellandse Zee, duikers van de marine haalden de drie mannen uit het wrak.

De enige overlevende is in stabiele toestand in Haifa’s Rambam Medisch Centrum opgenomen.

Een hoge IAF-functionaris vertelde Israel Hayom dat de helikopter normaal had gevlogen gedurende ongeveer een uur voor de crash, en dat een technische storing vermoedelijk de oorzaak is van het tragische incident.

Army Radio meldde dat de helikopter geen noodoproep had uitgezonden voor hij in het water terechtkwam, wat suggereert dat wat het toestel naar beneden haalde, snel gebeurde.

De helikopter die neerstortte was een Eurocopter AS565 Panther, in de volksmond een Atalef (vleermuis) genoemd binnen het Israëlische leger.

Het leger heeft zijn volledige vloot van dit type helikopter aan de grond gehouden tot de resultaten bekend zijn van een onderzoek naar de oorzaak van de crash.

“Dit is een zeer trieste nacht. In naam van de burgers van Israël vraag ik om diepe, welgemeende condoleances te sturen naar de families van degenen die zijn omgekomen bij het helikopterongeval en een spoedig herstel voor de gewonde marineofficier,” schreef premier Naftali Bennett maandagavond op Twitter.

“De marineofficieren die bij het ongeval om het leven kwamen, behoorden tot de beste van onze jongens. Het volk van Israël zal hun bijdrage, dag en nacht, aan de veiligheid van de staat niet vergeten. Moge hun nagedachtenis gezegend zijn.”

Beelden van sociale media niet ver van de plaats van de crash toonden vlammen en rook die uit het water kwamen, wat suggereert dat de helikopter vlam vatte voordat hij in zee stortte.

 

ENGLISH

Crash believed to be caused by technical malfunction; IDF grounds entire fleet of helicopter that crashed, pending results of an investigation.

By World Israel News

Two Israeli air force pilots were killed and a naval officer was seriously wounded when their military helicopter crashed off the coast of Haifa on Monday evening.

The pilots were named by the military as Lt. Col. Erez Sachyani, 38, and Maj. Chen Fogel, 27.

IDF search and rescue teams pulled the aircraft from the Mediterranean Sea, with navy divers retrieving the three men from the wreckage.

The sole survivor is listed as being in stable condition at Haifa’s Rambam Medical Center.

A senior IAF official told Israel Hayom that the helicopter had been flying normally for around an hour before the crash, and that a technical malfunction is presumed to be the cause of the tragic incident.

Army Radio reported that the helicopter had not emitted a distress call before entering the water, suggesting that whatever brought down the aircraft happened swiftly.

The helicopter that crashed was a Eurocopter AS565 Panther, colloquially referred to as an Atalef (bat) within the Israeli military.

The military has grounded its entire fleet of the type of helicopter until the results on an investigation into the cause of the crash.

“This is a very sad night. In the name of Israel’s citizens, I ask to send deep, heartfelt condolences to the families of those killed in the helicopter accident and a speedy recovery to the wounded naval officer,” Prime Minister Naftali Bennett wrote on Twitter Monday night.

“The naval officers who were killed in the accident were some of the best of our boys. The people of Israel won’t forget their contribution, day and night, to the security of the state. May their memory be blessed.”

Social media footage not far from the scene of the crash showed flames and smoke coming from the water, which suggests that the helicopter caught fire before plunging into the sea.