United Torah Judaism Knesset-leden Moshe Gafni (L) en Yaakov Asher gezien in de plenaire vergadering van het Israëlische parlement, 11 februari 2013. (Foto: Miriam Alster/Flash90)
United Torah Judaism Knesset Members Moshe Gafni (L) and Yaakov Asher seen in
the plenum hall of the Israeli parliament, Feb. 11, 2013. (Photo: Miriam Alster/Flash90)

Nederlands + English

Voormalig Trump-Pence-functionaris waarschuwt dat het wetsvoorstel een enorme bedreiging vormt voor de vrijheid van meningsuiting, mensenrechten en godsdienstvrijheid

Bron: Allisrael News

JERUZALEM, ISRAËL – Is het mogelijk dat de Israëlische regering dit jaar wetgeving goedkeurt die het voor mensen illegaal maakt om de evangelieboodschap te verkondigen in het land waar Jezus werd geboren, opstond, predikte, stierf, begraven werd en opstond uit de dood?

Helaas, ja.

Terwijl Palmzondag en Pasen naderen – de twee heiligste dagen op de kalender voor degenen die Jezus, die zowel God als Messias is, volgen – dienden twee leden van de Knesset (Israëlisch parlement) vorige week een wetsvoorstel in dat elke poging om mensen te vertellen over Jezus zou verbieden.

Het wetsvoorstel zou overtreders naar de gevangenis sturen.

Mocht het binnen de Knesset aan populariteit winnen en op weg zijn naar goedkeuring, dan zou het wetsvoorstel een grote nieuwe kopzorg kunnen veroorzaken voor de regering van Netanyahu door een ernstig conflict te veroorzaken met evangelische christenen in de Verenigde Staten en over de hele wereld, die tot de grootste aanhangers van de Staat Israël behoren..

Alleen al in de Verenigde Staten zijn dat er zo’n 60 miljoen.

Volgens de World Evangelical Alliance zijn dat er wereldwijd naar schatting 600 miljoen .

Het wetsvoorstel zou ook scherpe kritiek kunnen krijgen van zowel Republikeinen als Democraten in het Congres, in de uitvoerende macht, onder Amerikaanse gouverneurs en anderen die van Israël houden en altijd achter de Joodse staat hebben gestaan, maar zich fel zouden verzetten tegen pogingen om volgelingen van Jezus in het Heilige Land het zwijgen op te leggen.

Voormalig VS-ambassadeur van Internationale Religieuze Vrijheid Sam Brownback – die diende tijdens de Trump-Pence-regering – is de eerste Amerikaanse leider die publiekelijk waarschuwde dat dit nieuwe wetsvoorstel een enorme bedreiging vormt voor de vrijheid van meningsuiting, mensenrechten en godsdienstvrijheid.

Op vrijdag e-mailde ALL ISRAEL NEWS aan Brownback – een oude en consistente vriend en aanhanger van Israël – een professionele vertaling van het wetsvoorstel in het Engels, dat oorspronkelijk in het Hebreeuws was geschreven natuurlijk.

Verbaasd en bezorgd antwoordde de ambassadeur met de volgende verklaring:

“Vrije en democratische landen verbieden de vrije uitwisseling van ideeën eenvoudigweg niet, inclusief geloof gerelateerde en religieuze overtuigingen. Artikel 18 van het Universele Handvest van de Rechten van de Mens – dat Israël heeft ondertekend – garandeert vrijheid van religie, inclusief het recht om over uw eigen geloofsovertuigingen te beslissen.”

WAT ZEGT DE NIEUWE WET EIGENLIJK?

De voorgestelde wet zou alle pogingen verbieden van mensen van een bepaald geloof die, op welke manier dan ook, mensen van een ander geloof willen overtuigen of proberen over te halen om te overwegen hun huidige religieuze overtuigingen te veranderen.

De straf hiervoor zou “een jaar gevangenisstraf” zijn.

Als het gesprek met een minderjarige is – iemand onder de 18 jaar – zou de straf “twee jaar gevangenisstraf” zijn.

Dit wetsvoorstel zou van toepassing zijn op mensen die gesprekken over geloof voeren met Israëli’s van welke religie dan ook.

In hun officiële uitleg van het wetsvoorstel benadrukten de twee Israëlische parlementsleden echter specifiek de waarschuwing om met name christenen tegen te houden.

Het primaire doel van het wetsvoorstel lijkt daarom het onwettig te maken voor volgelingen van Jezus (“Yeshua” in het Hebreeuws) om uit te leggen waarom zij geloven dat Jezus zowel de Messias als God is, in de hoop dat Israëli’s zouden overwegen Hem te volgen.

Het wetsvoorstel maakt niet alleen een eenvoudig persoonlijk gesprek over Jezus met een ander individu tot een misdaad.

Het zou het ook onwettig maken voor “iemand die een persoon – rechtstreeks, digitaal, per post of online – vraagt ​​om zich te bekeren.”

Het produceren en publiceren van online video’s waarin het evangelie wordt uitgelegd aan Joodse of moslimmensen in Israël – en aan mensen met een andere religieuze overtuiging – zou dus plotseling illegaal worden.

Het publiceren van boeken, andere gedrukte literatuur, online artikelen, podcasts of andere vormen van media waarin het leven en de bediening van Jezus en Zijn boodschap in het Nieuwe Testament wordt uitgelegd, zou ook illegaal worden.

Dat geldt ook voor het bespreken van de evangelieboodschap via e-mail, sms, geschreven brieven en/of op sociale media, inclusief het beantwoorden van vragen van mensen die Jezus niet volgen.

[Klik hier om een ​​professionele vertaling van het wetsvoorstel – en de auteursbeschrijving van de bedoeling van het wetsvoorstel – in het Engels te lezen.]

[Klik hier om het wetsvoorstel en de beschrijving ervan in het oorspronkelijke Hebreeuws te lezen.]

Het is in Israël al een misdaad om te proberen minderjarigen te bekeren of mensen van elke leeftijd om te kopen met geld of materiële goederen om hun religieuze opvattingen te veranderen.

Maar deze nieuwe wetgeving wil veel verder gaan.

“Soms houden deze pogingen geen geldelijke beloften of materiële voordelen in en zijn ze daarom niet illegaal volgens de huidige wet”, merkt het wetsvoorstel op, “maar de vele negatieve repercussies, waaronder psychologische schade, rechtvaardigen de tussenkomst van de wetgevende macht.”

“Daarom wordt voorgesteld dat naast het verbod op het verlenen van gunsten als stimulans om zich te bekeren, ook het verzoek om zich te bekeren verboden zal zijn, wanneer dit rechtstreeks aan een persoon wordt gedaan”, of dat nu persoonlijk is of via enig ander communicatiemiddel.

WIE SCHREVEN DEZE ANTI-CHRISTELIJKE WETGEVING?

De auteurs van dit wetsvoorstel, Moshe Gafni en Yaakov Asher , zijn ultraorthodoxe Joodse leden van de Knesset.

Beiden zijn lid van United Torah Judaism (UTJ), een Haredi (zeer religieuze) politieke partij met in totaal zeven van de 120 zetels in de huidige Knesset.

En beiden zijn invloedrijke stemmen – en belangrijke stemmen – binnen de regeringscoalitie met 64 zetels onder leiding van Netanyahu.

Gafni is 70 jaar oud. Hij werd voor het eerst gekozen in de Knesset in 1988 en heeft sindsdien bijna onafgebroken gediend. Tegenwoordig is hij voorzitter van de machtige financiële commissie van de Knesset, evenals lid van de commissie Buitenlandse Zaken en Defensie en de gemengde commissie voor de defensiebegroting.

Hoofd van de financiële commissie MK Moshe Gafni leidt een vergadering van
de financiële commissie in de Knesset, 10 januari 2023. Foto door Yonatan Sindel/Flash90

Asher, 57 jaar oud, werd in 2013 voor het eerst in het parlement gekozen. Tegenwoordig is hij voorzitter van de Knessetcommissie Binnenlandse Zaken en Milieubescherming.

Yaakov Asher, hoofd van de commissie Binnenlandse Zaken en Milieubescherming leidt een commissievergadering in de Knesset, 16 maart 2023. (Foto: Yonatan Sindel/Flash90)

Gafni verzet zich al langer tegen volgelingen van Jezus.

Hij introduceerde voor het eerst wetgeving om evangelisatie in Israël wettelijk te verbieden in 1999.

Zijn wetsvoorstel leverde niets op, maar Gafni heeft sindsdien herhaaldelijk versies van zijn wetsvoorstel opnieuw ingediend.

ZAL NETANYAHU – EEN GROTE VRIEND VAN EVANGELICALS – DERGELIJKE ANTI-CHRISTELIJKE WETGEVING TOELATEN?

Het siert Netanyahu dat hij in het verleden nooit heeft toegestaan ​​dat dergelijke wetgeving werd bevorderd of werd goedgekeurd.

Zijn centrumrechtse Likud-partij evenmin.

Waarom?

Omdat Netanyahu en de meeste, zo niet alle, leden van de Likud-partij altijd hebben laten zien dat ze onvermurwbaar zijn over het behoud en de bescherming van de Joodse staat als een liberale democratie.

Ze hebben altijd geloofd dat zelfs impopulaire opvattingen in Israël mogen worden gekoesterd en geuit, en dat de rechten van religieuze en etnische minderheden moeten worden beschermd in het kader van de rechtsstaat.

Netanyahu en Likud hebben daarom dergelijke expliciete schendingen van de vrijheid van meningsuiting, flagrante schendingen van godsdienstvrijheid en agressieve aanvallen op fundamentele mensenrechten afgewezen.

Bovendien heeft Netanyahu zich de afgelopen drie decennia bewezen als een goede vriend van evangelische christenen

Premier Benjamin Netanyahu spreekt op een evenement van Christians United for Israel (CUFI)in Jeruzalem, 18 maart 2012. (Foto: Amos Ben Gershom/Flash90)

Hoewel hij het theologisch niet eens is met de evangelicals over wie Jezus is, heeft Netanyahu de evangelische gemeenschap lange tijd gezien als een ware zegen en een strategische aanwinst voor de staat Israël en voor het Joodse volk wereldwijd.

Daarom heeft Netanyahu gedurende drie decennia actief en consequent sterke steun voor Israël gezocht en ontwikkeld onder evangelische christenen, waarvan er zo’n 60 miljoen in de Verenigde Staten en zo’n 600 miljoen wereldwijd zijn.

Netanyahu ontmoet regelmatig christelijke leiders van een breed scala aan denominaties, en spreekt vaak op christelijke conferenties en fora, waaronder de “Christian Media Summit”, die elk jaar in Jeruzalem wordt georganiseerd door de persdienst van de Israëlische regering.

Vorig jaar bracht ik een delegatie van evangelische zaken- en medialeiders mee voor een ontmoeting met Netanyahu in de Knesset.

Tijdens zijn tour om zijn boek te promoten enkele maanden geleden sprak Netanyahu ook op tal van christelijke tv-netwerken, waaronder TBN en CBN, de twee meest bekeken evangelische netwerken in de Verenigde Staten.

WAAROM ZOU DIT JAAR ANDERS ZIJN?

Dat gezegd hebbende, zeggen evangelische en messiaans-joodse leiders die de afgelopen dagen met ALL ISRAEL NEWS hebben gesproken dat ze bezorgd zijn dat in het huidige politieke klimaat de door Gafni en Asher geïntroduceerde wetgeving daadwerkelijk wet zou kunnen worden.

Ze merken op dat van de Knesset met 120 zetels de huidige regeringscoalitie bestaat uit een groot aantal orthodoxe en ultraorthodoxe leden.

Deze leden dringen tijdens deze regeringsperiode veel agressiever dan ooit tevoren erop aan dat de wetten die hun theologische kijk op de wereld bevordert worden aangenomen.

En deze leden lijken te geloven dat Netanyahu het zich niet kan veroorloven hun stemmen te verliezen als hij hoopt premier te blijven. En als hij hoopt zijn andere belangrijke beleidsprioriteiten vooruit te helpen, waaronder het stoppen van het Iraanse regime met het bouwen van kernwapens, het sluiten van vrede met het Koninkrijk Saoedi-Arabië, het versterken en uitbreiden van de Israëlische economie (vooral nu de Amerikaanse economie vertraagt), en het doorvoeren van ingrijpende gerechtelijke hervormingen.

De huidige pogingen om de rechterlijke macht te hervormen baart inderdaad de evangelische en messiaans-joodse leiders ernstige zorgen.

Velen geloven dat hervormingen in feite nodig zijn om het gebrekkige rechtssysteem van Israël te verbeteren.

Ze maken zich echter zorgen dat als de Knesset een extreme versie van een “override-clausule” goedkeurt – een van de meest controversiële en fel bediscussieerde van de voorgestelde hervormingen die de Knesset in staat zou stellen beslissingen van het Israëlische Hooggerechtshof te negeren met een gewone meerderheid van net 61 van de 120 leden – dit de mensenrechten en burgerlijke vrijheden van alle minderheden in het land ernstig in gevaar zou kunnen brengen, inclusief religieuze minderheden, zoals volgelingen van Jezus.

Het zou een andere zaak zijn als de “override-clausule” een overgrote meerderheid van bijvoorbeeld 90 zetels in de Knesset zou vereisen om wetgeving aan te nemen die eerder door het Hooggerechtshof was vernietigd.

Zelfs een compromis over de “override-clausule”-kwestie zou zowel positief als acceptabel kunnen zijn, wanneer de definitieve wetgeving minder dan 90 stemmen vereist, in ieder geval veel meer dan 61 om een ​​beslissing van het Hooggerechtshof ongedaan te maken.

Maar wetgeving waarmee een gewone meerderheid het Hooggerechtshof terzijde kan schuiven, vormt volgens hen om een ​​aantal redenen een ernstige bedreiging.

Als het Gafni-Asher-wetsvoorstel bijvoorbeeld wet wordt, zal het Hooggerechtshof het waarschijnlijk afwijzen als een schending van de vrijheid van meningsuiting, van de fundamentele mensenrechten en van de vrijheid van godsdienst.

Als de momenteel voorgestelde versie van de “override-clausule” echter ook wet wordt, zou een gewone meerderheid van slechts 61 Knesset-leden de beslissing van het Hooggerechtshof kunnen annuleren.

Dat zou de huidige Knesset in staat stellen om door te gaan met het verbieden van alle vormen van evangelisatie in Israël en zou geen enkel rechtsmiddel bieden aan Joodse en heidense mensen – Israëli’s of buitenlanders – die van Jezus houden en anderen over Hem willen vertellen.

Dit is een belangrijke en verontrustende nieuwe ontwikkeling in het land en een die ALL ISRAEL NEWS nauwlettend zal volgen.

********************************

ENGLISH

Former Trump-Pence official warns bill poses massive threat to free speech, human rights and religious freedom

By: Allisrael News

JERUSALEM, ISRAEL – Is it possible that the Israeli government this year could pass legislation making it illegal for people to share the Gospel message in the very land where Jesus was born, raised, preached, died, buried and rose from the dead?

Unfortunately, yes.

As Palm Sunday and Easter approach – the two most sacred days on the calendar for those who follow Jesus as both God and Messiah – two members of the Knesset (Israel’s parliament) introduced a bill last week that would ban any and all efforts to tell people about Jesus.

The bill would send violators to prison.

Should it begin to gain traction inside the Knesset and begin moving towards passage, the bill could create a major new headache for Netanyahu’s government by sparking a serious clash with Evangelical Christians in the United States and around the world who are among the biggest supporters of the State of Israel.

In the United States alone, there are some 60 million Evangelicals.

Globally, there are an estimated 600 million, according to the World Evangelical Alliance.

The bill could also draw sharp criticism from both Republicans and Democrats in Congress, in the executive branch, among U.S. governors and others who love Israel and have always stood with the Jewish state, but would fiercely oppose efforts to silence followers of Jesus in the Holy Land.

Former U.S. Ambassador of International Religious Freedom Sam Brownback – who served during the Trump-Pence administration – is the first American leader to publicly warn that this new bill poses a massive threat to free speech, human rights and religious freedom.

On Friday, ALL ISRAEL NEWS emailed Brownback – a long-time and consistent friend and supporter of Israel – a professional translation of the bill in English, which was originally written in Hebrew, of course.

Surprised and concerned, the ambassador replied with the following statement:

“Free and democratic countries simply do not outlaw the free exchange of ideas and that includes religious beliefs and convictions. Article 18 of the Universal Charter of Human Rights – which Israel has signed onto – guarantees freedom of religion, including the right to decide your own faith beliefs.”

WHAT DOES THE NEW BILL ACTUALLY SAY?

The proposed legislation would outlaw all efforts by people of one faith who, in any way, want to discuss or try to persuade people of other faiths to consider changing their current religious beliefs.

The punishment for doing so would be “one year imprisonment.”

If the conversation is with minor – someone under the age of 18 – the punishment would be “two years imprisonment.”

This bill would apply to people having spiritual conversations with Israelis of any religion.

However, in their official explanation of the bill, the two Israeli legislators specifically emphasized the warning to stop Christians, in particular.

The bill’s primary objective, therefore, appears to be making it illegal for followers of Jesus (“Yeshua” in Hebrew) to explain why they believe that Jesus is both Messiah and God with the hope that Israelis might consider following Him.

The bill does not only make a simple personal conversation about Jesus with another individual a crime.

It would also make it illegal for “someone who solicits a person – directly, digitally, by mail or online – in order to convert his religion.”

Thus, producing and publishing online videos explaining the Gospel to Jewish or Muslim people in Israel – and to those of any other religious faiths – would suddenly become illegal.

Publishing books, other printed literature, online articles, podcasts, or other forms of media that explains the life and ministry of Jesus and His message found in the New Testament would also become illegal.

So would discussing the Gospel message via email, text messages, written letters and/or on social media, including answering questions initiated by people who don’t follow Jesus.

[To read a professional translation of the bill – and its authors’ description of the bill’s intent – in English, please click here.]

[To read the bill and its description in the original Hebrew, please click here.]

It is already a crime in Israel to try to proselytize minors or bribe people of any age with money or material goods to change their religious views.

But this new legislation seeks to go much further.

“At times these attempts do not involve monetary promises or material gains and are therefore not illegal according to the current law,” the bill notes, “but the many negative repercussions, including psychological damages, warrant the intervention of the legislature.”

“Therefore, it is proposed that, alongside the prohibition of giving favors as an incentive to convert religion, also prohibited will be the act of solicitation to convert religion, when it is done directly to a person,” whether that be face-to-face or via any other means of communication.

WHO WROTE THIS ANTI-CHRISTIAN LEGISLATION?

The authors of this legislation, Moshe Gafni and Yaakov Asher, are ultra-Orthodox Jewish members of Knesset.

Both are members of United Torah Judaism (UTJ), a Haredi (highly religious) political party holding a total of seven out of 120 seats in the current Knesset.

And both are influential voices – and important votes – inside the 64-seat governing coalition led by Netanyahu.

Gafni is 70 years old. He was first elected to the Knesset in 1988 and has served almost continuously since then. Today, he serves as the chairperson of the Knesset’s powerful Finance Committee, as well as a member of the Foreign Affairs and Defense Committee and the Joint Committee for the Defense Budget.

 

Head of the Finance committee MK Moshe Gafni leads
a Finance Committee meeting at the Knesset, Jan. 10, 2023. Photo by Yonatan Sindel/Flash90

Asher, age 57, was first elected to parliament in 2013. Today, he serves as chairperson of the Knesset’s Internal Affairs and Environment Protection Committee.

Yaakov Asher, head of the Interior and Environmental Protection Committee leads
a committee meeting at the Knesset, Mar. 16, 2023. (Photo: Yonatan Sindel/Flash90)

Gafni has a long history of opposing followers of Jesus.

He first introduced legislation to impose a legal ban on evangelism in Israel back in 1999.

His bill went nowhere, but Gafni has repeatedly re-introduced versions of his legislation ever since.

WILL NETANYAHU – A GREAT FRIEND OF EVANGELICALS – ALLOW SUCH ANTI-CHRISTIAN LEGISLATION TO PASS?

To his credit, Netanyahu has never allowed such legislation to advance or be approved in the past.

Nor has his center-right Likud party.

Why?

Because Netanyahu and most, if not all, members of the Likud party have always demonstrated that they are adamant about preserving and protecting the Jewish state as a liberal democracy.

They have always believed that even unpopular views must be allowed to be held and voiced in Israel, and that the rights of religious and ethnic minorities must be protected under the rule of law.

Netanyahu and Likud have, therefore, rejected such explicit breaches of freedom of speech, blatant violations of religious freedom and aggressive assaults on fundamental human rights.

What’s more, Netanyahu has proven himself as a great friend of Evangelical Christians over the past three decades

 

Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks at a Christians United for Israel (CUFI) event
in Jerusalem, March, 18 2012. (Photo: Amos Ben Gershom/Flash90)

While he does not agree theologically with Evangelicals about who Jesus is, Netanyahu has long viewed the Evangelical community as a true blessing and a strategic asset to the State of Israel and to the Jewish people worldwide.

That’s why for three decades Netanyahu has actively and consistently courted and cultivated strong support for Israel among Evangelical Christians, of which there are some 60 million in the United States and some 600 million worldwide.

Netanyahu meets regularly with Christian leaders from a wide range of denominations, and often speaks at Christian conferences and forums, including at the “Christian Media Summit,” organized by Israel’s Government Press Office each year in Jerusalem.

Just last year, I brought a delegation of Evangelical business and media leaders to meet with Netanyahu at the Knesset.

During his book tour several months ago, Netanyahu also spoke on numerous Christian TV networks, including TBN and CBN, the two most viewed Evangelical networks in the United States.

WHY COULD THIS YEAR BE DIFFERENT?

That said, Evangelical and Messianic Jewish leaders who have spoken to ALL ISRAEL NEWS in recent days say they are concerned that in the present political environment the legislation introduced by Gafni and Asher could actually become law.

They note that out of the 120-seat Knesset, the current government coalition is comprised of a large number of Orthodox and ultra-Orthodox members.

These members are far more aggressive in this legislative session than ever before in pushing for legislations to be passed that advance their theological worldview.

And these members appear to believe that Netanyahu cannot afford to lose their votes if he hopes to remain prime minister and hopes to advance his other important policy priorities, including stopping the Iranian regime from building nuclear weapons, making peace with the Kingdom of Saudi Arabia, strengthening and expanding the Israeli economy (especially as the U.S. economy slows), and passing sweeping judicial reforms.

Indeed, the current judicial reform movement raises further concerns for Evangelical and Messianic Jewish leaders.

Many believe reforms are, in fact, needed to improve Israel’s flawed legal system.

However, they worry that if the Knesset passes an extreme version of an “override clause” – one of the most controversial and hotly-debated of the proposed reforms which would allow the Knesset to override Israeli Supreme Court decisions with a simple majority vote of just 61 out of 120 Members – this could severely endanger the human rights and civil liberties of all minorities in the country, including religious minorities, such as followers of Jesus.

It would be a different matter if the “override clause” required a supermajority of, say, 90 seats in the Knesset to pass legislation previously struck down by the Supreme Court.

Even a compromise on the “override clause” issue could be both positive and acceptable, where the final legislation requires less than 90 votes but far more than 61 to overturn a Supreme Court decision.

But legislation that would allow a simple majority to overrule the High Court, they believe, poses a serious threat for a number of reasons.

For example, if the Gafni-Asher bill becomes law, the Supreme Court would likely strike it down as a violation of free speech, basic human rights and freedom of religion.

However, if the currently-proposed version of the “override clause” also becomes law, then a simple majority of just 61 Knesset members would be able to cancel the High Court’s decision.

That would enable the current Knesset to go forward with banning all forms of evangelism in Israel and would provide no legal recourse whatsoever to Jewish and Gentile people – Israelis or foreigners – who love Jesus and want to tell others about Him.

This is a major and disturbing new development in the country and one that ALL ISRAEL NEWS will be covering closely.