A young boy searches in a garbage container in downtown Jerusalem, December 9, 2020. Photo by Yonatan Sindel/Flash90

Een jongen zoekt naar voedsel in een vuilcontainer in het centrum van Yerushalayim.(Yonatan Sindel/Flash90)
A young boy searches for food in a garbage container in downtown Yerushalayim. (Yonatan Sindel/Flash90)

Nederlands + English

Twee miljoen Israëli’s lijden aan voedselonzekerheid en hebben geen toegang tot voldoende hoeveelheden voedzaam voedsel, volgens een rapport dat woensdag 22 sept. werd gepubliceerd door Israëls grootste niet-gouvernementele organisatie tegen armoede.

Bro: Hamodia

Uit het rapport van de NGO Latet blijkt dat 633.000 gezinnen in Israël niet genoeg middelen hebben om in hun dagelijkse voedingsbehoeften te voorzien. Van de twee miljoen mensen die voldoende voeding nodig hebben, zijn 774.000 kinderen – dat is een derde van alle kinderen in Israël.

Sinds het begin van de COVID-pandemie zijn honderdduizenden gezinnen in Israël economisch getroffen.

En terwijl veel Israëli’s zich zelfs voedsel kunnen veroorloven, heeft de regering na jaren van budgettaire verwaarlozing slechts NIS 100 miljoen uitgetrokken om het probleem aan te pakken, wat op dit moment slechts een druppel op een gloeiende plaat lijkt te zijn.

Een rapport van het Knesset Onderzoeks- en Informatiecentrum dat vorige maand werd gepubliceerd, zei dat aan het einde van 2020 slechts 200.000 gezinnen te kampen hadden met voedseltekorten, wat in feite drie keer lager is dan het werkelijke cijfer. Wanneer de cijfers dus zo misleidend zijn, blijven veel gezinnen in nood achter zonder de hulp van de staat.

Latet uitvoerend directeur Eran Weintraub zegt dat het uitbreken van COVID-19 en de economische crisis die daarop volgde, de nood van gezinnen met een laag inkomen, die al voor de pandemie leden, hebben verergerd.

“Hoewel de regering NIS 100 miljoen heeft toegewezen, is het bedrag dat nodig is om deze situatie op te lossen ongeveer NIS 1 miljard.”

 

************************
ENGLISH:

Two million Israelis suffer from food insecurity and don’t have access to adequate quantities of nutritious foods, according to a reported published Wednesday by Israel’s largest anti-poverty non-governmental organization.

Source: Hamodia

The report by the Latet NGO shows that 633,000 families in Israel don’t have enough resources to fulfill their daily dietary needs. Of the two million people in need of sufficient nutrition, 774,000 are children – which is one third of the kids in Israel.

Since start of the COVID pandemic, hundreds of thousands of families in Israel have been affected economically.

And while many Israelis even afford food, the government has allocated only NIS 100 million to deal with the issue after years of budgetary neglect, which at this point appears to be just a drop in the ocean.

A report by the Knesset Research and Information Center that was published last month said at the end of 2020, only 200,000 families suffered from food shortages, which is actually three times lower than the real figure. Therefore, when the numbers are so misleading, many families are left in distress without the state’s aid.

Latet Executive Director Eran Weintraub says that the onset of COVID-19 and the economic crisis that followed have worsen the distress of low-income families, who were suffering even before the pandemic.

“Although the government allocated NIS 100 million, the amount needed in order to solve this situation is about NIS 1 billion.”