Nederlands + English

Bij een gewelddadige confrontatie tussen leden van de terreurgroep Hezbollah en inwoners van het christelijke dorp al-Kahaleh, in de buurt van Beiroet, zijn woensdagavond twee mensen om het leven gekomen, bevestigden de Libanese strijdkrachten donderdag.

Door Allarab News

Volgens de verklaring begon de confrontatie nadat een vrachtwagen van Hezbollah met munitie was gekanteld op snelweg 30, die Beiroet verbindt met de Syrische hoofdstad Damascus.

Hezbollah en de dorpelingen beschuldigden elkaar van het beginnen van de confrontatie waarbij een Hezbollah-lid en een dorpeling werden gedood.

Hezbollah bevestigde dat het voertuig toebehoorde aan hun organisatie en beschuldigde “milities” van het aanvallen van de bemanning van de vrachtwagen. Ze beweerden dat een man gewond raakte terwijl hij “de vrachtwagen beschermde” en later stierf, volgens Reuters.

De Iraanse terreur proxy groep zei ook dat er een vuurgevecht had plaatsgevonden met “aanvallende schutters”, maar bevestigde niet of er munitie in de vrachtwagen lag.

Volgens TV-netwerk Alhurra heeft forensisch onderzoek uitgewezen dat Fadi al-Bajjani, een 64-jarige christelijke inwoner van al-Kahaleh, door meerdere kogels is geraakt.

Zijn zoon Yousef vertelde aan Reuters dat hij en zijn vader hadden geprobeerd om dicht bij de vrachtwagen te komen nadat die was gekanteld.

“We stonden op een meter afstand, maar konden niet zien wat er in de vrachtwagen zat. Minstens drie mannen begonnen op ons te schieten – twee met machinegeweren en één met een pistool. Mijn vader viel op de grond, maar er werd zoveel geschoten dat we drie minuten lang niet bij hem konden komen.”

Het Libanese leger sloot het gebied af en verplaatste de vrachtwagen voor onderzoek naar een legerbasis.

De Libanese christelijke bevolking steunt de sji’itisch-islamitische organisatie Hezbollah over het algemeen niet.

Libanon bevindt zich midden in een intense en langdurige politieke crisis, die verder werd onthuld door een reeks moorden in het Palestijnse vluchtelingenkamp Ain el-Hilweh in Libanon eind vorige maand.

Die gevechten zorgden ervoor dat verschillende Arabische landen reisadviezen afgaven om Libanon niet te bezoeken, wat de toch al zwakke economie van het land schaadde.

Sinds de laatste verkiezingen zit Libanon nog steeds zonder president. Naar verluidt heeft Hezbollah geprofiteerd van haar cruciale rol in het veiligstellen van presidentsverkiezingen door bepaalde concessies te vragen.

************************************

ENGLISH

Two people were killed in a violent confrontation between Hezbollah terror group members and residents of the Christian village al-Kahaleh, near Beirut on Wednesday evening, the Lebanese Armed Forces confirmed on Thursday.

By: Allarab News

According to the statement, the confrontation began after a truck belonging to Hezbollah that was carrying ammunition overturned on Highway 30, which connects Beirut to the Syrian capital of Damascus.

Hezbollah and the villagers accused each other of starting the confrontation during which one Hezbollah member and one villager were killed.

Hezbollah confirmed the vehicle belonged to their organization and accused “militias” of attacking the truck’s crew, claiming a man was wounded while “protecting the truck” and later died, according to Reuters.The Iranian terror-proxy group also said an exchange of fire had taken place with “attacking gunmen,” but did not confirm if ammunition was, in fact, inside the truck.

According to TV network Alhurra, a forensic investigation revealed that Fadi al-Bajjani, a 64-year-old Christian resident of al-Kahaleh, was hit by multiple bullets.

His son Yousef told Reuters that he and his father had tried to get close to the truck after it flipped over.

“We were a meter away but couldn’t see what was inside the truck. At least three men started shooting at us – two with machine guns and one with a pistol. My dad fell to the ground but there was so much gunfire that we couldn’t get to him for three minutes.”

The Lebanese army closed off the area and transported the truckload to an army base for an investigation.

The Lebanese Christian population generally does not support the Shi’ite-Muslim Hezbollah organization.

Lebanon is in the midst of an intense and prolonged political crisis, which was further exposed by a series of killings in the Ain el-Hilweh Palestinian refugee camp in Lebanon at the end of last month.

That fighting caused several Arab countries to issue travel warnings against visiting Lebanon, harming its already weak economy.

Since the last elections, Lebanon is still without a president. Hezbollah has reportedly been trying to take advantage of its critical role in securing a presidential election by requesting certain concessions.