Dubai and/en Fida Kiwan (Foto: AP)

Nederlands + English

Israëlische Autoriteiten: Het incident is bekend en wordt via diplomatieke kanalen in de Verenigde Arabische Emiraten afgehandeld

Bron: i24News

De Verenigde Arabische Emiraten hebben een Israëlische burger ter dood veroordeeld voor het bezit van een halve kilo cocaïne in de Golfstaat.

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken, dat zei op de hoogte te zijn van de zaak, weigerde de identiteit van de burger te vermelden die naar verluidt werd veroordeeld door een rechtbank in Abu Dhabi na te zijn gearresteerd op 17 maart van vorig jaar.

Volgens Ynetnews, is de vrouw Fida Kiwan, een 43-jarige inwoonster van de noordelijke Israëlische stad Haifa.

Kiwan, die eigenaar is van een fotostudio, zou voor haar werk naar de VAE zijn gereisd na te zijn uitgenodigd door een Palestijnse kennis. Bij haar aankomst in Dubai betrok zij een appartement dat van tevoren voor haar was geregeld. Een week na haar aankomst verrichtten de autoriteiten van de VAE een huiszoeking in het appartement, waarbij een grote hoeveelheid drugs werd ontdekt terwijl ze beweerde dat de illegale drugs, die gevonden werden, niet van haar was.

“Het incident is bekend en wordt via diplomatieke kanalen in de Verenigde Arabische Emiraten afgehandeld,” zei het ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

Een woordvoerder van het ministerie zei tegen Haaretz: “Het ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte van de zaak en behandelt deze via het Departement van Israëliërs in het Buitenland in de Consulaire Afdeling en Israëlische vertegenwoordigers in de Verenigde Arabische Emiraten.”

Kiwan betoogde tevergeefs dat de drugs niet van haar waren toen ze werd gearresteerd, en haar lokale advocaat zal naar verwachting in beroep gaan tegen het vonnis, meldde Ynetnews.

De VAE worden geregeerd door een strikte Shariawet – een verzameling religieuze wetten die deel uitmaken van de Islamitische traditie.

Vandaar dat de Golfstaat een absoluut nultolerantiebeleid voert tegen drugs.

 

ENGLISH

Israeli Authorities: The incident is known and being dealt with through diplomatic channels in the United Arab Emirates’

Source i24News

The United Arab Emirates sentenced an Israeli citizen to death for possession of half a kilogram of cocaine in the Gulf state.

Israel’s Foreign Ministry, which said it was aware of the case, declined to identify the citizen who was reportedly sentenced by an Abu Dhabi court after being arrested on March 17 of last year.

According to Ynetnews, the woman is Fida Kiwan, a 43-year-old resident of the northern Israeli city Haifa.

Kiwan, who owns a photography studio, is said to have travelled to the UAE for work after being invited by a Palestinian acquaintance. Upon arriving in Dubai, she settled in an apartment arranged for her in advance. A week after her arrival, the UAE authorities conducted a search of the apartment, where a large quantity of drugs was discovered, while claiming the illegal drugs that was found did not belong to her.

“The incident is known and being dealt with through diplomatic channels in the United Arab Emirates,” the Foreign Ministry said in a statement.

A ministry spokesman told Haaretz: “The Ministry of Foreign Affairs is aware of the case and is handling it through the Department of Israelis Abroad in the Consular Division and Israeli representatives in the United Arab Emirates.”

Kiwan unsuccessfully argued that the drugs were not hers upon being arrested, and her local attorney is expected to appeal the verdict, Ynetnews reported.

The UAE is governed by strict Shariah Law – a body of religious law that forms part of the Islamic tradition.

Hence, the Gulf state has an absolute zero-tolerance policy against drugs.