Misleiden, bedriegelijk nieuws Manchester Evening News 
Misleading, deceptive news Manchester Evening News

Nederlands + English

De kop van een verslag over de dodelijke terreuraanslag waarbij Eliyahu Kay om het leven kwam, luidde: “Palestijn doodgeschoten na moord op heilige plaats”

Door JNS.org

Manchester Evening News (MEN) en Metro hebben beiden hun excuses aangeboden voor het publiceren van materiaal dat tot verontwaardiging leidde in de Joodse gemeenschap.

Friends and family attend the funeral of terror victim Eliyahu Kay, a 26-year-old immigrant from South Africa, at Har HaMenuchot Cemetery in Jerusalem, Nov.22, 2021. (Olivier Fitoussi/Flash90)

In de gedrukte editie van MEN van maandag stond een artikel over de schutter van Hamas die een dag eerder het vuur opende in de Oude Stad van Jeruzalem en daarbij de 26-jarige Eliyahu Kay doodde, terwijl hij ook vier anderen verwondde. De kop van het artikel luidde: “Palestijn doodgeschoten na moord op heilige plaats”.

De Jewish Representative Council of Greater Manchester and Region zei “ontsteld” te zijn door de kop en schreef onmiddellijk naar MEN redacteur Darren Thwaites en vroeg om een “spoedvergadering”. De Joodse groep voegde eraan toe dat “de formulering van de kop en het daaropvolgende artikel roekeloos voorbijgaan aan het tragische incident”.

Marie van der Zyl, voorzitter van de Raad van Afgevaardigden van de Britse Joden, beschreef de kop als “een zeer misleidende inversie van wat er heeft plaatsgevonden.”

Op dinsdag zei MEN in een verklaring op Twitter: “We erkennen dat de kop het verhaal niet op een accurate en evenwichtige manier weergaf. We verontschuldigen ons zonder voorbehoud voor de ontstane onrust.”

Ondertussen, op dinsdag, verontschuldigde Metro redacteur Ted Young zich voor het publiceren van een brief van een lezer die beweerde dat de voormalige Britse cricketer Azeem Rafiq niet racistisch kon zijn door antisemitische berichten op Twitter te plaatsen omdat hij van een minderheid is, terwijl Joden van een “bevoorrechte meerderheid” zijn. Joodse komiek en “Jews Don’t Count” auteur David Baddiel was verbijsterd over de beschuldiging en zei op Twitter: “Het is verbazingwekkend hoe onbetwist dit gaat.”

“Het idee dat Joden bevoorrecht zijn en geen echte minderheid vormen, is de kern van de “Jews Don’t Count”-kwestie, en wervelt aan de basis van alle afwijzingen van het oproepen tot antisemitisme,” legde hij uit.

Young reageerde op de tweet van Baddiel door te zeggen: “We krijgen elke dag een heleboel standpunten uit het hele land en dit had er nooit door mogen komen.” Hij schreef in een aparte post: “Onze lezers dagen altijd standpunten uit die duidelijk verkeerd zijn in de kern van het debat. Maar achteraf gezien, had dit de pagina niet mogen halen. Excuses.”

Een verontschuldiging zal ook worden afgedrukt in het nummer van Metro op woensdag, bevestigde Young.

 

ENGLISH

The headline of a report on the deadly terror attack that killed Eliyahu Kay read: “Palestinian shot dead after holy site killing”

By JNS.org

Manchester Evening News (MEN) and Metro have both apologized for publishing material that sparked outrage in the Jewish community.

Friends and family attend the funeral of terror victim Eliyahu Kay, a 26-year-old immigrant from South Africa, at Har HaMenuchot Cemetery in Jerusalem, Nov.22, 2021. (Olivier Fitoussi/Flash90)

Monday’s print issue of MEN included an article about the Hamas gunman who opened fire in Jerusalem’s Old City a day earlier and killed 26-year-old Eliyahu Kay, while also wounding four others. The story’s headline said, “Palestinian shot dead after holy site killing.”

The Jewish Representative Council of Greater Manchester and Region said it was “appalled” by the headline, and immediately wrote to MEN editor Darren Thwaites and requested an “urgent meeting.” The Jewish group added that “the framing of the headline and the subsequent article recklessly fails to reflect the tragic incident.”

Marie van der Zyl, president of the Board of Deputies of British Jews, described the headline as “a highly misleading inversion of what took place.”

(Screenshot/The Yeshiva World)

On Tuesday, MEN said in a statement on Twitter, “We recognize the headline did not reflect the story in an accurate and balanced way. We apologize unreservedly for any upset caused.”

Meanwhile ,on Tuesday, Metro editor Ted Young apologized for publishing a letter by a reader that claimed former UK cricketer Azeem Rafiq could not be racist by posting antisemitic messages on Twitter because he is from a minority, while Jews are from a “privileged majority.” Jewish comedian and “Jews Don’t Count” author David Baddiel was baffled by the accusation and said on Twitter, “It is amazing how unchallenged this goes.”

“The idea that Jews are privileged and not a proper minority is at the heart of the Jews Don’t Count issue, and swirls at the basis of all the dismissals of the calling-out of antisemitism,” he explained.

Young replied to Baddiel’s tweet by saying, “We get a hell of a lot of points of view from around the country every day and this should never have got through.” He wrote in a separate post, “Our readers always challenge views that are clearly wrong in the cut and thrust of debate. But in hindsight, this should not have made the page. Apologies.”

An apology will also be printed in Metro’s issue on Wednesday, Young confirmed.