Schade aan het Drobytsky Yar gedenkteken in Oekraïne, naar verluidt veroorzaakt door Russische beschietingen. (Twitter/Screen grab)
Damage to the Drobytsky Yar memorial in Ukraine, alleged caused by Russian shelling. (
Twitter/Screen grab)

Nederlands + English

Oekraïense ambassade in Israël betreurt schade aan Holocaust-monument dat door Rusland zou zijn veroorzaakt, en verklaart dat Poetin “nazi-misdaden” herhaalt.

Door World Israel News

Voor de tweede keer, tijdens de Russische invasie van Oekraïne, heeft Kyiv verklaard dat het Russische leger een Holocaust gedenkteken in Oekraïne heeft beschadigd.

Volgens Oekraïense regeringsfunctionarissen werd een groot monument op het Drobytsky Yar gedenkteken, in de buurt van Kharkiv, beschadigd door Russische beschietingen.

Op beelden die op sociale media werden geplaatst, was te zien dat een reusachtige menora op die plaats beschadigd was.

De Oekraïense ambassade in Israël plaatste de foto opnieuw op Twitter, samen met een verklaring waarin Rusland van nazisme werd beschuldigd.

“Een ander gedenkteken van de Holocaustslachtoffers werd vernietigd door Russische barbaren in Oekraïne,” schreef de ambassade.

“Deze keer – Drobytskyi Yar, in de buurt van Kharkiv waar 15.000 joden werden geëxecuteerd door de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog. Niemand mag zwijgen wanneer Russische oorlogsmisdadigers burgers doden, kinderen, zwangere vrouwen, ziekenhuizen bombarderen, gedenktekens….Russen herhalen de misdaden van de nazi’s, opnieuw en opnieuw en opnieuw!”

Eerder in maart beweerden Oekraïense functionarissen dat Rusland het gedenkteken bij Babyn Yar had vernield, de plek waar zo’n 33.000 joden door nazi’s en hun Oekraïense collaborateurs werden vermoord.

Die bewering bleek later onjuist te zijn, nadat een Israëlische journalist in Oekraïne naar het gedenkteken was gegaan en had vastgesteld dat het onbeschadigd was.

Kiev heeft geen excuses aangeboden of uitleg gegeven over de onjuiste bewering.

Tijdens het conflict heeft Oekraïne de Russische invasie herhaaldelijk vergeleken met de genocide van de nazi’s op de Joden in Europa.

Vorige week gaven verschillende Israëlische wetgevers te kennen dat zij diep beledigd waren door de vergelijking, nadat een gepassioneerde toespraak van de Oekraïense president Volodymr Zelensky voor de Knesset op niets was uitgelopen.

In de toespraak bekritiseerde Zelensky Israël voor het volgen van de diplomatieke lijn en het onderhouden van goede betrekkingen met zowel Moskou als Kiev, waarbij hij zei dat de strategie vergelijkbaar was met de Europese appeasement van Hitler tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De Russische president Vladimir Poetin heeft zich tijdens het conflict zich ook beroept op het nazisme door te beweren dat de reden voor de invasie was om Oekraïne te “ontnazificeren”.

Het Kremlin weigert de termen “invasie” of “oorlog” te gebruiken om naar de gevechten te verwijzen, en noemt het in plaats daarvan een “speciale militaire operatie”.

 

ENGLISH

Ukraine’s embassy in Israel slams damage to Holocaust memorial allegedly caused by Russia, says Putin is repeating “Nazi crimes.”

By World Israel News

For the second time in the ongoing Russian invasion of Ukraine, Kyiv said that the Russian military damaged a Holocaust memorial in Ukraine.

According to Ukrainian government officials, a large monument at the Drobytsky Yar memorial, near Kharkiv, was damaged by Russian shelling.

Images posted on social media appeared to show damage to a giant Menorah at the site.

Ukraine’s embassy in Israel reposted the photo on Twitter, along with a statement accusing Russia of Nazism.

“Another memorial of the Holocaust victims was destroyed by Russian barbarians in Ukraine,” the Embassy wrote.

“This time – Drobytskyi Yar, near Kharkiv where 15, 000 jews were executed by Nazis during the WW2. No one should keep silent, when Russian war criminals killing civilians, kids, pregnant women, shelling hospitals, memorials….Russians are repeating the Nazis crimes, again and again and again!”

Earlier in March, Ukrainian officials claimed that Russia had destroyed the memorial at Babyn Yar, the site where some 33,000 Jews were murdered by Nazis and their Ukrainian collaborators.

That claim was later found to be false, after an Israeli journalist in Ukraine went to the memorial and found that it was undamaged.

Kyiv did not apologize or provide an explanation for the false allegation.

Throughout the conflict, Ukraine has repeatedly compared the Russian invasion to the Nazi genocide of Jews in Europe.

Last week, several Israeli lawmakers expressed that they were deeply offended by the equivocation after an impassioned speech by Ukrainian president Volodymr Zelensky to the Knesset fell flat.

In the speech, Zelensky slammed Israel for toeing the diplomatic line and maintaining good relations with both Moscow and Kyiv, saying that the strategy was similar to European appeasement of Hitler during World War II.

Russian president Vladimir Putin has also invoked Nazism during the conflict, claiming that the reason for the invasion was to “de-Nazify” Ukraine.

The Kremlin refuses to use the terms “invasion” or “war” to refer to the fighting, instead calling it a “special military operation.”