NEDERLANDS + ENGLISH

IsraelCNN Production

Nederlands
Cor Roos initiatiefnemer Boek over Oekraïnse Overlevenden In Rusland, Wit-Rusland en vooral in Oekraïne is geen sprake geweest van concentratiekampen, maar zijn Duitsers al moordend door het land getrokken en dat heeft honderduizenden, zelfs twee miljoen doden gekost.

English
Cor Roos initiator book about Ukrainian Survivors In Russia, Belarus and especially Ukraine there were no concentration camps, but Germans cut-throat pulled through the country and that has cost hundreds of thousands or, even two million lives.