Karina Andreiko, een 5-jarig Oekraïens meisje, wordt voorbereid op een hartoperatie door een team
onder leiding van Dr. Sagi Assa, hoofd van de invasieve kindercardiologie. (AP Foto)
Karina Andreiko, a 5-year-old Ukrainian girl, is prepped for heart surgery by a team
led by Dr. Sagi Assa, head of invasive pediatric cardiology. (AP Photo)

Nederlands + English

Een vijfjarig Oekraïens meisje die samen met haar moeder door oorlog verscheurde land ontvluchtte, heeft in Israël een levensreddende hartbehandeling gekregen.

Bron: CBN News

Karina Andreiko’s moeder Iryna zocht vorige maand hulp in een Israëlisch veldhospitaal ongeveer vijf kilometer (drie mijl) van het huis van de familie in de buurt van de Poolse grens.

Een arts luisterde daar naar Karina’s hart, hoorde een hartruis en maakte een echografie.

De diagnose was een aangeboren afwijking, behandelbaar met een eenvoudige procedure die beschikbaar is in Israël, maar niet in Oekraïne, zeiden de artsen.

Een Israëlische non-profitorganisatie genaamd Save a Child’s Heart stemde ermee in Karina naar het Wolfson Medisch Centrum in Holon, nabij Tel Aviv, te vervoeren voor behandeling.

Paspoorten werden geregeld, een plan werd gemaakt, en op maandag, twee weken nadat Karina’s moeder het veldhospitaal had benaderd, behandelden artsen in Israël Karina met de katheterisatie die nodig was om haar in staat te stellen een normaal leven te leiden.

Tijdens de ingreep brachten de artsen een katheter in Karina’s been in, brachten die naar haar hart en brachten daar een apparaatje in.

Na verloop van tijd zou het hartweefsel om het apparaat heen groeien, aldus Karina’s artsen.

Het medisch centrum voert meer dan 250 van dergelijke ingrepen per jaar uit op kinderen.

“Aan de ene kant ben ik erg bezorgd over haar (Karina), maar ik denk dat alles goed zal komen”, zei Iryna.

Israël is een van de weinige landen die goede werkrelaties hebben met zowel Rusland als Oekraïne.

Hoewel Israël geen sancties heeft opgelegd aan Rusland of wapens heeft geleverd aan Oekraïne, heeft het de invasie bekritiseerd en humanitaire hulp geboden aan Oekraïne.

 

ENGLISH:

A five-year-old Ukrainian girl who fled her war-torn country with her mother has received lifesaving heart treatment in Israel.

Source: CBN News

Karina Andreiko’s mother Iryna last month sought help from an Israeli field hospital about five kilometers (three miles) from the family’s home near the Polish border.

A doctor there listened to Karina’s heart, heard a murmur and conducted an ultrasound.

The diagnosis was a congenital defect, treatable with a simple procedure available in Israel, but not in Ukraine, doctors said.

An Israeli nonprofit organization called Save a Child’s Heart agreed to transport Karina to Wolfson Medical Center in Holon, near Tel Aviv, for treatment.

Passports were secured, a plan was made, and on Monday, two weeks after Karina’s mother approached the field hospital, doctors in Israel treated Karina with the catheterization expected to allow her to live a normal life.

During the procedure, her doctors inserted a catheter into Karina’s leg, threaded it to her heart and inserted a device there.

In time, the heart tissue would grow around the device, Karina’s doctors said.

The medical center performs more than 250 such procedures on children a year.

“On the one hand, I am very worried about her (Karina), but I think everything will be fine”, Iryna said.

Israel is one of the few countries that has good working relations with both Russia and Ukraine.

While Israel has not imposed sanctions against Russia or provided arms to Ukraine, it has criticized the invasion and provided humanitarian assistance to Ukraine