Oekraïense president Volodmyr Zelensky bezoekt troepen in Oost-Oekraïne

Ukrainian President Volodmyr Zelensky visiting troops in eastern Ukraine
(YouTube/Screengrab)

Oekraïne dreigt diplomatieke ontmoeting met Zelensky te annuleren tenzij Jeruzalem een half miljard dollar aan Kiev overmaakt en een formele veroordeling van Rusland afgeeft.

Door Lauren Marcus, World Israel News

Voorafgaand aan een lang verwacht bezoek van Israëls minister van Buitenlandse Zaken Eli Cohen aan Kiev, hebben Oekraïense ambtenaren naar verluidt een lijst met eisen voor Jeruzalem opgesteld, waaronder een lening van 500 miljoen dollar en dat Israël Rusland publiekelijk veroordeelt.

Een Oekraïense functionaris vertelde de Hebreeuws-talige krant Walla News dat als Jeruzalem de Oekraïense eisen afwijst, Cohen geen ontmoeting zal mogen hebben met president Volodomyr Zelensky.

“De president zal Cohen niet ontmoeten voor een fotosessie,” dreigde de functionaris, hoewel een Israëlische functionaris Walla vertelde dat de ontmoeting waarschijnlijk zal plaatsvinden ongeacht of Jeruzalem instemt met de eisen.

Vorige Israëlische regeringen hebben het verzoek van Oekraïne om de lening van een half miljard dollar herhaaldelijk afgewezen, en Cohen is slechts bereid een tiende van dat bedrag te bieden.

Een van de andere eisen van Kiev is dat Israël op kosten van Israël uitgebreide medische behandeling en revalidatie biedt aan gewonde Oekraïense soldaten en burgers; dat Israël zijn neutrale houding met betrekking tot het conflict opgeeft en Rusland publiekelijk afwijst; dat Israël Oekraïne defensieve technologie biedt, waaronder een Iron Dome raketafweersysteem dat inkomende raketten en UAV’s kan neerschieten; en dat Israël een door Oekraïne opgesteld vredesakkoord steunt dat de verwijdering van Russische troepen uit Oekraïens grondgebied eist, met inbegrip van de betwiste Krim.

Tijdens het Russisch-Oekraïense conflict heeft Israël vermeden partij te kiezen. Rusland heeft de feitelijke controle over het Syrische luchtruim en Israël voert regelmatig luchtaanvallen uit op Iraanse activa in de regio. Als Israël zich publiekelijk tegen Rusland zou uitspreken, zou Jeruzalem waarschijnlijk de mogelijkheid verliezen om zijn anti-Iraanse proxy-campagne in Syrië voort te zetten.

De Russische president Vladimir Poetin heeftI sraël zelfs gewaarschuwd geen militaire hulp naar Oekraïne te sturen.

Israël heeft Oekraïne uitgebreide humanitaire hulp geboden, waaronder een veldhospitaal van miljoenen dollars en medisch personeel. Maar Oekraïense functionarissen hebben de gebaren van goede wil van Israël lange tijd afgewezen, door de weigering van Israël om Rusland te veroordelen als onaanvaardbaar te bestempelen en wapens van de Joodse staat te eisen.

Oekraïense functionarissen hebben ook een Israëlisch aanbod afgewezen voor een raketalarmsysteem dat burgers in staat zou stellen dekking te zoeken voor luchtaanvallen.

De afgelopen maanden heeft Oekraïne in de Verenigde Naties herhaaldelijk tegen Israël gestemd en pro-Palestijnse maatregelen gesteund, waaronder maatregelen die oproepen tot een internationaal onderzoek naar de vermeende oorlogsmisdaden van Israël tegen de Palestijnen.

 

**************************************

ENGLISH

Ukraine threatens to cancel diplomatic meeting with Zelensky unless Jerusalem forks over a half-billion dollars to Kyiv and issues formal condemnation of Russia.

By Lauren Marcus, World Israel News

Ahead of a long-awaited visit by Israel’s Foreign Minister Eli Cohen to Kyiv, Ukrainian officials have reportedly prepared a list of demands for Jerusalem, including a $500 million loan and that Israel publicly condemn Russia.

A Ukrainian official told Hebrew-language outlet Walla News that if Jerusalem refuses Ukraine’s demands, Cohen will not be allowed to meet with President Volodomyr Zelensky.

“The president won’t meet Cohen for a photo-op,” the official threatened, though an Israeli official told Walla that the meeting would likely take place regardless of whether Jerusalem agrees to the demands.

Previous Israeli governments have repeatedly turned down Ukraine’s request for the half-billion-dollar loan, and Cohen is only prepared to offer one-tenth of that amount.

Among other demands pushed forward by Kyiv is that Israel provide extensive medical treatment and rehabilitation for wounded Ukrainian soldiers and civilians, at Israel’s expense; that Israel abandon its neutral stance regarding the conflict and publicly renounce Russia; that Israel provide Ukraine with defensive technology, including an Iron Dome missile defense system that could shoot down incoming rockets and UAVs; and that Israel back a Ukrainian-created peace agreement that would demand the removal of Russian troops from Ukrainian territory, including the disputed Crimea region.

For the duration of the Russia-Ukraine conflict, Israel has avoided taking sides. Russia has de facto control over Syrian airspace, and Israel regularly carries out airstrikes against Iranian assets in the region. Should Israel publicly speak out against Russia, it’s likely that Jerusalem would lose the ability to continue with its anti-Iranian proxy campaign in Syria.

In fact, Russian President Vladimir Putin has warned Israel against sending military aid to Ukraine.

Israel has provided extensive humanitarian aid to Ukraine, including a multimillion-dollar field hospital and medical staff. But Ukrainian officials have long dismissed Israel’s gestures of goodwill, framing Israel’s refusal to condemn Russia as unacceptable and demanding weapons from the Jewish state.

Ukrainian officials have also turned down an Israeli offer for a missile alert system that would allow civilians to take cover ahead of airstrikes.

In recent months, Ukraine has repeatedly voted against Israel at the United Nations, supporting pro-Palestinian measures, including those calling for an international investigation into Israel’s alleged war crimes against the Palestinians.