porushUnited Torah Judaism MK Meir Porush (Yonatan Sindel/Flash90)

Nederlands + English

“Een gewelddadige daad tegen om het even welke persoon, en vooral tegen verkozen ambtenaren, is het overschrijden van een rode lijn … De schok is nog groter wanneer een dergelijk incident plaatsvindt enkele ogenblikken voor Yom Kippur,” tweette president Isaac Herzog na de aanval.

Door Tobias Siegal, World Israel News

Een ultraorthodoxe Israëlische wetgever werd maandag fysiek aangevallen buiten zijn huis in Jeruzalem, meldden Israëlische media.

Knessetlid Meir Porush van de partij United Torah Judaism verliet zijn huis toen twee aanvallers hem aanvielen en probeerden zijn baard af te knippen met een schaar, alvorens te vluchten.

Porush kon de aanvallen van zijn aanvallers ontwijken en had geen medische verzorging nodig.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar dit afschuwelijke misdrijf. Onderzoekers denken momenteel dat Porush’s aanvallers religieus waren, maar hun motief blijft vooralsnog onduidelijk.

“Ik heb net MK Meir Porush gebeld om hem kracht te geven en de aanval die hij vanmorgen buiten zijn huis in Jeruzalem te verduren kreeg, aan de kaak te stellen,” twitterde president Isaac Herzog na het incident.

“Een gewelddadige daad tegen welke persoon dan ook, en in het bijzonder tegen gekozen functionarissen, is het overschrijden van een rode lijn, en we moeten dit aanpakken in de ruimste zin van de wet. De schok is nog groter wanneer een dergelijk incident plaatsvindt vlak voor Yom Kippur. Ik vertrouw erop dat de Israëlische ordehandhavers de aanvallers zo snel mogelijk zullen oppakken,” voegde de president eraan toe.

Ook Knesset-voorzitter Mickey Levy belde Porush na de aanslag om zijn steun te betuigen. Levy zou ook het hoofd van de politie van het district Jeruzalem, Doron Turjeman, hebben gebeld en met hem de details van het onderzoek hebben besproken.

 

***********************************
ENGLISH:

“A violent act carried out against any person, and especially against elected officials, is crossing a red line … The shock is even greater when such an incident occurs just moments before Yom Kippur,” President Isaac Herzog tweeted after the attack.

By Tobias Siegal, World Israel News

An ultra-Orthodox Israeli lawmaker was physically assaulted on Monday outside his home in Jerusalem, Israeli media reported.

Member of Knesset Meir Porush from the United Torah Judaism party was leaving his home when two assailants attacked him and tried to cut off his beard with a pair of scissors, before fleeing the scene.

Porush was able to avoid his attackers’ assaults and did not require medical attention.

Police have opened an investigation into the heinous offense. Investigators currently believe that Porush’s assailants were religious, but their motive remains unclear at this point.

“I just called MK Meir Porush to strengthen him and to denounce the assault he suffered this morning outside his home in Jerusalem,” President Isaac Herzog tweeted after the incident.

“A violent act carried out against any person, and especially against elected officials, is crossing a red line, and we must address it to the fullest extent of the law. The shock is even greater when such an incident occurs just moments before Yom Kippur. I trust that Israel’s law enforcement will apprehend the attackers as soon as possible,” the president added.

Knesset Speaker Mickey Levy also called Porush after the attack to express his support. Levy reportedly also called Jerusalem District Police chief Doron Turjeman and discussed with him the details of the investigation.