HAREDIM VERBRANDEN vuilnis en protesteren tegen de handhaving van coronavirusbeperkingen in Mea She’arim eerder deze week.
HAREDIM BURN garbage and protest enforcement of coronavirus restrictions in Mea She’arim earlier this week.(photo credit: MARC ISRAEL SELLEM/THE JERUSALEM POST)

Nederlands + English

De ultraorthodoxe sector is een “kankergezwel binnen de Israëlische samenleving,” stelde de Israëlische journalist en presentator Ron Koffman in zijn dinsdagochtend radioshow op 103FM.

Door: Jerusalem Post

In zijn toespraak over de staat van de Israëlische samenleving zei Koffman: “We moeten de boel van binnenuit schoonmaken, alle Eichlers eruit halen,” verwijzend naar United Torah Judaism MK Yisrael Eichler.

“Dertien procent van de bevolking is een kankergezwel in de Israëlische samenleving,” beweerde Koffman.

Voormalig minister en Shas-voorzitter Arye Deri viel Koffman later op dinsdag aan voor zijn verklaring en zei dat “we onze verschillen ons dialoog niet moeten laten ontsporen tot zulke harde uitspraken.

“Een enorme Joodse sector een kanker noemen is een verachtelijk nieuw dieptepunt dat doet denken aan wat onze tegenstanders in de diaspora zeiden toen ze Joden van onze menselijkheid beroofden en ons bloed vergoten.”

UTJ MK Yisrael Eichler wijst naar een collega-wetgever in de plenaire vergadering van de Knesset. (credit: YONATAN SINDEL/FLASH90)

Koffman: Ik heb geen probleem met haredim

De radiopresentator trok zijn uitspraak later live in en legde uit dat hij alleen “uitspraken van Eichler zelf citeerde”.

“Natuurlijk heb ik geen probleem met haredim. Het haredi-leiderschap heb ik echter wel een groot probleem mee.”

Koffman zei dat hij Eichler aanviel voor zijn opmerkingen van vorige week waarin hij valse beweringen deed over de Holocaust, evenals verschillende anti-Zionistische opmerkingen.

“Een gekozen functionaris die een antisemitische verklaring afgeeft, zoals Eichler heeft gedaan, moet uit de Knesset worden gezet,” stelde Koffman.

**********************************

**********************************

ENGLISH

The ultra-Orthodox sector is a “cancer within Israeli society,” Israeli journalist and presenter Ron Koffman charged on his Tuesday morning radio show on 103FM.

By: Jerusalem Post

Speaking on the state of Israeli society, Koffman said, “we must clean the place out from the inside, clean out all the Eichlers,” referencing United Torah Judaism MK Yisrael Eichler.

“Thirteen percent of the population is a cancer within Israeli society,” Koffman claimed.

Former minister and Shas chairman Arye Deri attacked Koffman for his statement later on Tuesday, saying that “we must not let our differences derail our discourse to such harsh incitement.

“Calling a huge Jewish sector a cancer is a vile new low reminiscent of what our adversaries in the Diaspora said when depriving Jews of our humanity and shedding our blood.”

UTJ MK Yisrael Eichler points at a fellow lawmaker in the Knesset plenum.
(credit: YONATAN SINDEL/FLASH9
0)

Koffman: I do not have an issue with haredim

The radio presenter later retracted his statement live on air, explaining that he was only “quoting statements made by Eichler himself.”

“Of course, I do not have an issue with haredim. The haredi leadership, however, I have a huge problem with.”

Koffman said that he attacked Eichler for his comments last week in which he made false claims about the Holocaust, as well as several anti-Zionist remarks.

“An elected official who releases an antisemitic statement, as Eichler has done, needs to be evicted from the Knesset,” Koffman argued.