An Italian U.N. peacekeeping soldier sits on a tank at a road that links to a UNIFIL base where the Lebanese and Israeli delegations meet, in Naqoura town, Lebanon, Tuesday, May 4, 2021. Lebanon and Israel resumed Tuesday indirect talks over their disputed maritime border with U.S. mediation after nearly a six-month pause that saw a new American administration take over.(AP Photo/Hussein Malla)

Nederlands + English

UNIFIL roept de Libanese autoriteiten op de verantwoordelijken te vervolgen, en voegt eraan toe dat onjuiste informatie is verspreid over de activiteiten van het VN-team.

Bron: The Times of Israel

BEIRUT – Onbekende daders hebben een groep VN-vredeshandhavers in Zuid-Libanon aangevallen, hun voertuigen vernield en officiële voorwerpen van hen gestolen, zei een VN-official woensdag.

Dergelijke schermutselingen met VN-vredeshandhavers zijn niet ongewoon in Zuid-Libanon, sinds de vredesmacht werd uitgebreid na de oorlog tussen Israël en de Libanese militante Hezbollah-groep in 2006.

De VN-macht, bekend als UNIFIL, riep de Libanese autoriteiten op om “snel en grondig een onderzoek in te stellen en alle verantwoordelijken voor deze misdaden te vervolgen”, zei Kandice Ardiel, een persvoorlichter van UNIFIL. Ze voegde eraan toe dat de aanval plaatsvond op dinsdagavond.

Lokale media meldden dat inwoners van de zuidelijke stad Bint Jbeil slaags raakten met Ierse vredeshandhavers die naar hun zeggen foto’s namen van woonhuizen. De berichten voegden eraan toe dat de VN-troepenmacht niet vergezeld werd door Libanese troepen.

Bint Jbeil is een bolwerk van Hezbollah en grote delen ervan werden tijdens de oorlog van 2006 verwoest.

Ardiel zei dat de vredeshandhavers, in tegenstelling tot wat er wordt beweerd, geen foto’s namen en zich niet op privéterrein bevonden. Ze voegde eraan toe dat de vredeshandhavers op weg waren om leden van het Libanese leger te ontmoeten voor een routinepatrouille.

“UNIFIL veroordeelt aanvallen op mannen en vrouwen die de zaak van de vrede dienen, die schendingen zijn van zowel de Libanese als de internationale wet,” zei Ardiel, eraan toevoegend dat UNIFIL ook diegenen veroordeelt die lokale bewoners manipuleren om hun doelen te dienen.

UNIFIL werd oorspronkelijk opgericht om toezicht te houden op de terugtrekking van de Israëlische troepen na een invasie in 1978. De missie werd in Libanon uitgebreid in het kader van een door de VN tot stand gebracht bestand na de maandenlange oorlog tussen Israël en Hezbollah-militanten in 2006.

Een soortgelijk incident met vredeshandhavers in Zuid-Libanon eind vorig jaar werd veroordeeld door het Libanese ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

ENGLISH

UNIFIL calls on Lebanese authorities to prosecute those responsible, adds that disinformation was spread regarding the team’s activities

Source: The Times of Israel

BEIRUT — Unknown perpetrators attacked a group of United Nations peacekeepers in southern Lebanon, vandalizing their vehicles and stealing official items from them, a UN official said Wednesday.

Such scuffles with UN peacekeepers are not uncommon in southern Lebanon since the peacekeeping force was expanded following the 2006 war between Israel and the Lebanese militant Hezbollah group.

The UN force, known as UNIFIL, called on Lebanese authorities to “investigate quickly and thoroughly, and prosecute all those responsible for these crimes,” said Kandice Ardiel, a UNIFIL press official. She added that the attack occurred on Tuesday night.

Local media reported that residents of the southern town of Bint Jbeil scuffled with Irish peacekeepers who they said were taking photographs of residential homes. The reports added that the UN force was not accompanied by Lebanese troops.

Bint Jbeil is a Hezbollah stronghold and large parts of it were destroyed during the 2006 war.

Ardiel said that contrary to the disinformation being spread, the peacekeepers were not taking photos and were not on private property. She added that the peacekeepers were on their way to meet members of the Lebanese army for a routine patrol.

“UNIFIL condemns attacks on men and women serving the cause of peace, which are violations of both Lebanese and international law,” Ardiel said, adding that UNIFIL also condemns those who manipulate local residents to serve their purposes.

UNIFIL was originally created to oversee the withdrawal of Israeli troops after a 1978 invasion. The mission was expanded in Lebanon under a UN-brokered truce after the monthlong war between Israel and Hezbollah militants in 2006.

A similar incident with peacekeepers in south Lebanon late last year was condemned by Lebanon’s Foreign Ministry.