Nederlands + English

Een nieuwe ondergrondse luchtmachtbasis in Iran met de naam Eagle 44 wordt voorbereid om geavanceerde Russische gevechtsvliegtuigen te huisvesten, meldde de New York Times dit weekend.

Door Media Line – New York Times

Een vloot van Russische Sukhoi Su-35 gevechtsvliegtuigen zou volgens berichten later dit jaar in Iran aankomen.

Iran onthulde eerder deze maand de Eagle 44 site, zijn eerste ondergrondse luchtmachtbasis, en dreigde vanaf de basis te reageren op elke aanval van Israël. Beelden die Iran bij de aankondiging vrijgaf, alsook satellietbeelden van de site, hebben geleid tot de conclusie dat Iran zich voorbereidt op de komst van 24 van de geavanceerde Russische gevechtsvliegtuigen.

Volgens de Times bevindt de basis zich in een bergachtig gebied in Irans zuidelijke provincie Hormozgan, ongeveer 100 mijl ten noorden van de Straat van Hormuz.

De nieuwe ondergrondse basis is waarschijnlijk ontworpen voor de nieuwe Su-35’s, maar Rusland heeft dit niet bevestigd.

De onthulling van de ondergrondse basis komt omdat Iran veel van zijn kritieke militaire infrastructuur ondergronds heeft gebracht.

Het is niet duidelijk of het beoogde gebruik van de ondergrondse faciliteit altijd al een luchtmachtbasis is geweest; historische satellietbeelden van het gebied toonden aan dat de bouwactiviteit in augustus 2013 begon, aldus de Times.

**************************************

ENGLISH

A new underground air base in Iran that goes by the moniker Eagle 44 is being prepared to house advanced Russian fighter jets, the New York Times reported over the weekend.

By: Media Line – New York Times

A fleet of Russian Sukhoi Su-35 fighter jets reportedly is scheduled to arrive in Iran later this year, according to reports.

Iran unveiled the Eagle 44 site, its first underground air force base, earlier this month, and threatened to respond to any attacks by Israel from the base.

Images released by Iran at the time of the announcement, as well as satellite images of the site, have led to the conclusion that Iran is preparing for the arrival of 24 of the advanced Russian fighter jets.

The Times report said the base is located in a mountainous area in Iran’s southern Hormozgan Province, about 100 miles north of the Strait of Hormuz.

The new underground base likely was designed for the new Su-35s, though Russia has nit confirmed the sake.

The unveiling of the underground base comes as Iran has been moving much of its critical military infrastructure underground.

It is not clear if the intended use of the underground facility has always been for an Air Force base; historical satellite imagery of the area found that construction activity started in August 2013, according to the Times.