Vlaggen van de Europese Unie voor het gebouw van de Europese Commissie in Brussel. (Wikimedia Commons
European Union flags in front of the European Commission building in Brussels. (Wikimedia Commons))

Nederlands + English

Ga nu heen, val Amalek aan, en verbied alles wat hem toebehoort. Samuel 15:3 (De Israël BijbelTM)

door JNS

De Europese Unie heeft Israël maandag opgeroepen om de aanbestedingen, die een dag eerder werden uitgeschreven, voor de bouw van zo’n 1.000 nieuwe wooneenheden in Judea en Samaria te annuleren.

“Nederzettingen zijn illegaal volgens het internationaal recht en vormen een groot obstakel voor het bereiken van de tweestatenoplossing en een rechtvaardige, duurzame en alomvattende vrede tussen de partijen,” zei een woordvoerder van de Europese Commissie in een verklaring, volgens Reuters.

Onder de door de Israel Lands Authority uitgeschreven aanbestedingen bevonden zich 346 wooneenheden in Beit El, 42 eenheden in Elkana en 252 eenheden in Beitar Illit. De bouw van 3.144 extra eenheden in Judea en Samaria zal naar verwachting woensdag worden goedgekeurd.

De regering heeft tegelijkertijd de bouw goedgekeurd van meer dan duizend wooneenheden voor Palestijnen die in gebied C van Judea en Samaria wonen.

De woordvoerder van de E.U. benadrukte dat de E.U. geen wijzigingen zal erkennen van de “grenzen van vóór 1967”, ook niet met betrekking tot Jeruzalem, die niet zijn overeengekomen door zowel Israël als de Palestijnse Autoriteit, aldus het rapport.

De aanbestedingen werden uitgeschreven op aanwijzing van de Israëlische minister voor Huisvesting en Bouw Ze’ev Elkin, ondanks druk van de VS. Op vrijdag zei Ned Price, woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat de Verenigde Staten “bezorgd” waren over de bouwplannen en riep beide partijen op “zich te onthouden van eenzijdige stappen die de spanning opdrijven en de inspanningen ondermijnen om via onderhandelingen tot een tweestatenoplossing te komen”.

De aanbestedingen markeerden de eerste keer in de ambtsperiode van de huidige regering dat bouwplannen voor Judea en Samaria zijn goedgekeurd.

 

*****************************
ENGLISH

Now go, attack Amalek, and proscribe all that belongs to him. Samuel 15:3 (The Israel BibleTM)

by JNS

The European Union on Monday called on Israel to cancel tenders, issued the day before, for the construction of some 1,000 new housing units in Judea and Samaria.

“Settlements are illegal under international law and constitute a major obstacle to the achievement of the two-state solution and a just, lasting and comprehensive peace between the parties,” a European Commission spokesman said in a statement, according to Reuters.

Among the tenders issued by the Israel Lands Authority were for 346 housing units in Beit El, 42 units in Elkana and 252 units in Beitar Illit. The construction of 3,144 additional units in Judea and Samaria is expected to be approved on Wednesday.

The government simultaneously approved the construction of more than a thousand housing units for Palestinians living in Area C of Judea and Samaria.

The E.U. spokesman emphasized that the E.U. will not recognize any changes to the “pre-1967 borders,” including with regard to Jerusalem, that are not agreed on by both Israel and the Palestinian Authority, according to the report.

The tenders were issued at the direction of Israeli Housing and Construction Minister Ze’ev Elkin, despite U.S. pressure. On Friday, U.S. State Department spokesman Ned Price said the United States was “concerned” about the construction plans, and called on both sides to “refrain from unilateral steps that exacerbate tension and undercut efforts to advance a negotiated two-state solution.”

The tenders marked the first time in the current government’s tenure that construction plans for Judea and Samaria have been authorized.