Iraanse kroonprins Reza Pahlavi met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, Sara Netanyahu en minister van Inlichtingen Gila Gamliel (Foto: Kabinet van de premier)

Nederlands + English

JERUZALEM, ISRAËL – Heb je je ooit voorgesteld dat een belangrijke Iraanse politieke leider Israël zou bezoeken, niet om het Joodse volk met genocide te bedreigen, maar om zijn hand van vrede, samenwerking en wederzijds respect uit te steken?

Door Allisrael News – Joël C. Rosenberg

Het klinkt misschien als fictie – zoals in een van mijnromans – maar het gebeurt deze week echt.

Het is een historische ontwikkeling dat de Iraanse kroonprins Reza Pahlavi – de zoon van de overleden koning of sjah van Iran, Mohammed Reza Pahlavi – 17 april arriveerde op Ben Gurion International Airport, vergezeld van zijn vrouw, Yasmine.

“Yasmine en ik zijn net hier in Israël aangekomen”, twitterde Pahlavi onmiddellijk naar zijn 1,2 miljoen volgers. “We zijn erg blij om hier te zijn en zijn toegewijd om te werken aan de vreedzame en welvarende toekomst die de mensen in onze regio verdienen. Van de kinderen van Cyrus tot de kinderen van Israël, we zullen samen aan deze toekomst bouwen, in vriendschap.”

De verwijzing was naar Cyrus de Grote, zowel in de Perzische geschiedenis als in de Bijbel beschreven als een van de machtigste en invloedrijkste leiders in de geschiedenis van het oude Perzische rijk, en de man die het Joodse volk hun vrijheid gaf, hen terug stuurde naar Israël om zich weer in hun vaderland te vestigen. Hij gaf hen zowel de toestemming als het geld om de tempel in Jeruzalem te herbouwen.

CITAAT UIT DE BIJBEL EN AANKONDIGING VAN “CYRUS DE GROTE”

Pahlavi wordt algemeen – maar zeker niet universeel – gezien als de leider van de Iraanse democratische oppositie.

Hij leeft al 43 jaar in ballingschap in de Verenigde Staten.

Maar nooit eerder is een Iraanse leider van welke aard dan ook naar Israël gekomen voor een bezoek.

Dat maakt deze ongekende reis zo fascinerend en zo de moeite waard om van dichtbij te bekijken.

De Pahlavis worden deze week ontvangen door Gila Gamliel, de Israëlische Minister van Inlichtingen.

De Iraanse kroonprins Reza Pahlavi ontmoet de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de Minister van Inlichtingen Gila Gamliel (Foto: Kabinet van de premier)

Maandagmiddag bracht Gamliel de kroonprins en zijn vrouw naar Jeruzalem, waar ze een privé-ontmoeting hadden met premier Benjamin Netanyahu en zijn vrouw Sara.

Die avond voegden de Pahlavis zich bij de Netanyahu’s in Yad Vashem – Israëls Holocaust-monument, -museum en -onderzoekscentrum – voor de openingsceremonies ter gelegenheid van de herdenkingsdag van de Holocaust.

Vanmorgen bracht Gamliel de Pahlavis naar de Westelijke Muur, waar de kroonprins een keppeltje droeg en bij de Westelijke Muur bad, ook wel bekend als de Klaagmuur, voor alle tranen die daar in de loop der jaren zijn vergoten na de verwoesting van de Tempel en de ballingschap van het Joodse volk.

Om 12:18 uur lokale tijd tweette Pahlavi foto’s van zowel hem als zijn vrouw die – afzonderlijk – aan het bidden waren bij de Muur.

In de tweet citeerde Pahlavi ook de Bijbel en gaf commentaar op het vooruitzicht van vrede tussen Iran en Israël, en de herbouw van de Tempel.

“Zo zei Cyrus, koning van Perzië: ‘Alle koninkrijken van de aarde heeft de Heer, de God van de hemel, aan mij overgegeven, en Hij beval mij om voor Hem een ​​huis te bouwen in Jeruzalem, dat in Judea ligt.'” – Hebreeuwse Bijbel, Ezra 1:2.

“2500 jaar geleden bevrijdde Cyrus de Grote het Joodse volk uit gevangenschap en hielp hen bij de wederopbouw van hun tempel in Jeruzalem”, merkte Pahlavi op. “Het is met diep ontzag dat ik de Westelijke Muur van die tempel bezoek en bid voor de dag waarop de goede mensen van Iran en Israël onze historische vriendschap kunnen hernieuwen.”

MOGE GOD REZA PAHLAVI OPSTAAN OM IRAN TE BEVRIJDEN EN VREDE TE SLUITEN MET ISRAEL?

Gisteravond hadden mijn vrouw en ik ook de gelegenheid om de ceremonie in Yad Vashem bij te wonen.

Het was een zeer ontroerende avond die ons in tranen achterliet na het horen van het ene krachtige getuigenis na het andere van bejaarde overlevenden van de Holocaust. Zij beschreven hun leven onder de nazi’s. Zij herinnerde zich dat ze hun ouders en broers en zussen voor hun ogen vermoord zagen worden door de nazi’s. Zij vertelden over hun aangrijpende ontsnappingen deelden hun herinneringen aan de immigratie naar Israël en het begin van een nieuw leven hier in de Joodse staat.

De menigte van enkele duizenden omvatte de premier en de first lady, president Isaac Herzog en zijn vrouw, vooraanstaande ministers, de stafchef van het Israëlische leger, andere topgeneraals en de opperrabbijnen van het land.

Ook aanwezig waren honderden IDF-soldaten, Israëlische scholieren uit het middelbaar onderwijs, Joodse leiders van over de hele wereld, Israëlische, evangelische christenen en christen-zionisten uit vele landen, van de Verenigde Staten in het westen tot het communistische China en het democratische Taiwan in het oosten.

Het gonsde in de zaal toen de gasten zich realiseerden dat ze de kroonprins van Iran uit een zijdeur zagen komen, de hand zagen schudden van de hoogste ministers van Israël en andere hoogwaardigheidsbekleders, en dat hij samen met zijn vrouw op een prominente plaats op de eerste rij plaats nam.

Gedurende de hele ceremonie – en al enkele dagen van tevoren – had ik gebeden voor een gelegenheid om Pahlavi te ontmoeten.

Bij Gods genade had ik na de ceremonie de korte gelegenheid om de kroonprins de hand te schudden en hem te vertellen dat ik als evangelische Israëliër voor hem en voor het volk van Iran bid.

Terwijl ik met verschillende Israëli’s en Joodse Amerikanen in de menigte praatte, hoorde ik echt cynisme over de vraag of Iran op een dag echt kan worden bevrijd, en zelfs als dat zo is, of Pahlavi een reële kans heeft om de enorme Iraanse oppositie om zich heen te verenigen en op een dag naar voren te komen als de feitelijke leider van een vrij en democratisch Iran.

Voorzichtigheid is geboden.

Misschien ook scepsis.

Beide lijken op dit moment zeker op zijn plaats.

Maar ik zie de dingen anders.

Ik twijfel er niet aan dat het goddeloze Iraanse regime, dat momenteel het Iraanse volk tot slaaf maakt, op een dag zowel door God zal worden veroordeeld als uit de macht zal worden gezet.

Verschillende Bijbelse profetieën – zoals Ezechiël 38-39 en Jeremia 49 – maken dit een zekerheid, hoewel de Schrift niet zo duidelijk is wanneer dit precies zal gebeuren.

Bovendien denk ik dat het mogelijk is dat de God van de Bijbel in feite geneigd is om Pahlavi tot een positie van grote macht te verheffen, vooral als Pahlavi het leven van Cyrus de Grote blijft vertellen en aankondigen, zijn leven richt naar hoe Cyrus zich opstelde, en kijkt naar het Bijbelse verslag voor begeleiding.

Maar Pahlavi kan dit niet alleen.

Hij zal bovennatuurlijke hulp nodig hebben, het soort hulp dat alleen de God van de Bijbel kan geven.

Dat betekent dat de kroonprins er goed aan zou doen om een ​​alliantie met evangelische christenen op te bouwen en miljoenen pro-Israëlische evangelicals te mobiliseren om onophoudelijk te bidden voor de bevrijding van Iran en dat God hem zal gebruiken om een ​​historisch vredes- en normalisatieverdrag te sluiten met de staat Israël en het joodse volk.

Joel C. Rosenberg schudt de hand van de Iraanse kroonprins Reza Pahlavi (Foto: ALL ISRAEL NEWS)

HET PAHLAVI-BEZOEK IN DE HISTORISCHE CONTEXT PLAATSEN

Laten we, om beter te begrijpen hoe belangrijk dit bezoek is, uitzoomen en wat broodnodige context krijgen.

Zoals de lezers van mijn werk door de jaren heen weten, gaat er geen week voorbij zonder dat de ayatollahs en mullahs van Iran roepen: “Dood aan Amerika! Dood aan Israel!” De Verenigde Staten van Amerika noemen ze de “Grote Satan” en Israël noemen ze de “Kleine Satan”?

Zoals ik vorige week besprak in  Het Rosenberg Report – in mijn exclusieve interview met Marziyeh Amirizadeh, een Iraanse sjiitische moslim die tot Christus is bekeerd – zijn de terreurmeesters in Teheran letterlijk vastbesloten om een ​​nucleair arsenaal op te bouwen dat in staat is de staat Israël volledig te vernietigen.

Waarom?

Omdat de huidige leiders van Iran worden gedreven door wat ik ‘apocalpytisch islamisme’ noem.

Dat wil zeggen, ze worden gedreven door een genocidale eschatologie – of theologie van de eindtijd – die hen vertelt dat de joods-christelijke beschaving moet worden vernietigd om de komst van de twaalfde imam, hun zogenaamde islamitische redder, in te luiden, die een wereldrijk of “kalifaat” zal stichten en de wereld regeren met ijzeren vuist.

Maar er is een andere visie op de toekomst van Iran – een betere, meer hoopvolle visie – van een Iran dat een echte democratie wordt, van een natie die niet wordt gekenmerkt door armoede en radicalisme en haat tegen joden en christenen, maar een met economische kansen, welvaart, godsdienstvrijheid en zelfs vrede met Israël en de Verenigde Staten.

Het is een visie van miljoenen Perzen die momenteel in ballingschap leven – dat wil zeggen, die buiten de Islamitische Republiek Iran wonen, in de Verenigde Staten of Europa of elders – en niet terug kunnen naar hun vaderland, anders zouden ze onmiddellijk worden gearresteerd. gevangengezet, gemarteld en zelfs geëxecuteerd.

Dat is een visie die een leider heeft.

Reza Pahlavi.

Hij is niet de enige Iraniër die in ballingschap leeft en de ambitie heeft om de oppositie tegen het huidige regime te leiden.

Maar de zoon van wijlen de sjah heeft wel geloofsbrieven.

Zijn vader regeerde tientallen jaren over Iran – zowel als bondgenoot van de Verenigde Staten als bondgenoot van Israël.

Hoe ouder hij werd, hoe onrustiger het bewind van de sjah werd.

De macht van de SAVAK, de geheime politie, nam in de loop van de tijd toe.

En mensenrechtenschendingen namen toe.

In januari 1979 werd de sjah omvergeworpen en uit Iran verdreven.

Op 1 februari van dat jaar keerde de ayatollah Ruhollah Khomeini uit ballingschap terug naar Teheran en werd opgewacht door miljoenen moslims die dachten dat hij de Mahdi, de twaalfde imam, zou kunnen zijn.

Maar in plaats van de redder van het moslimvolk te zijn, bleek Khomeini hun slavenmeester te zijn en een van de donkerste, gevaarlijkste, meest deprimerende en meest destabiliserende samenlevingen ter wereld heeft gecreëerd.

De sjah en zijn familie ontvluchtten Iran en kwamen uiteindelijk in de Verenigde Staten terecht, waar de sjah stierf aan kanker.
(Red.Israelcnn. Sjah Mohammad Reza Pahlavi van Perzië Isin 1980  gestorven in  Egypte. Hij ligt begraven in een tombe in de ar-Rifai-Moskee in Caïro.)

Reza Pahlavi was toen 17 jaar oud.

Hij groeide op in de Verenigde Staten en woont tot op de dag van vandaag met zijn vrouw en gezin in Maryland.

KUNNEN DE “CYRUS-AKKOORDEN” OP EEN DAG NOG BEROEMDER WORDEN DAN DE “ABRAHAM-AKKOORDEN”?

Het lijdt geen twijfel dat Pahlavi naar voren wil komen als de leider van een verenigde oppositie tegen het huidige regime in Teheran.

Het leven in de VS – en zo dicht bij Washington, DC – heeft hem zeker geholpen om belangrijke banden te smeden met het Witte Huis, leden van het Congres en andere prominente en machtige leiders in de regering en het bedrijfsleven.

Sinds de golf van oppositie van Iraniërs tegen het regime afgelopen najaar, na de moord op Mahsi Amini door de Iraanse “moraliteitspolitie”, is Pahlavi nog meer in het openbaar, luidruchtiger en actiever geworden in het aanwakkeren van het verzet tegen het regime. .

Deze week naar Israël komen was een ongelooflijk gewaagde zet.

Het was ook topgeheim tot zondag toen de kroonprins deze tweet verzond.

“Ik reis naar Israël om een ​​boodschap van vriendschap van het Iraanse volk over te brengen, Israëlische waterexperts te betrekken bij manieren om het misbruik van Iraanse natuurlijke hulpbronnen door het regime aan te pakken en respect te betuigen aan de slachtoffers van de Holocaust op Yom HaShoah. Ik wil dat het volk van Israël weet dat de Islamitische Republiek niet het Iraanse volk vertegenwoordigt. De oude band tussen ons volk kan weer worden aangewakkerd ten voordele van beide naties. Ik ga naar Israël om mijn rol te spelen bij het bouwen aan die betere toekomst.”

Wat me de afgelopen dagen het meest heeft geïntrigeerd, zijn de talloze verwijzingen van de kroonprins naar Cyrus de Grote, de buitengewone Perzische leider die talloze keren in de Bijbel wordt beschreven als de man die God gebruikte om de Joden niet te vervloeken – zoals Haman deed in de tijd van koningin Esther. – maar om de Joden te zegenen.

Nogmaals, het was Cyrus de Grote die de Joden die in ballingschap in Perzië leefden toestemming gaf om terug te keren naar Israël, om hun land en hun tempel hier in Jeruzalem te herbouwen.

Het was inderdaad Cyrus die het Joodse volk het geld gaf om de tempel te herbouwen en hun leven opnieuw op te starten.

Het is niet duidelijk in de Bijbel dat Cyrus de God van Israël persoonlijk kende en liefhad.

Maar het is duidelijk uit de Bijbelse profetieën dat God Cyrus koos om het Joodse volk te bevrijden en hen te helpen Israël te herbouwen, en dat Cyrus die dramatische profetieën vervulde.

Dus, wat fascinerend nu om de kroonprins van Iran – de leider van de Iraanse democratische oppositie, die tot op de dag van vandaag nog steeds in de Verenigde Staten woont – te horen spreken over zijn bewondering voor Cyrus de Grote en dat hij droomt van een dag dat Israëli’s en Iraniërs weer vrienden zullen zijn.

Hier is meer uit de opmerkelijke verklaring van Reza Pahlavi, enkele uren voor de landing in Israël.

“Het Iraanse en Joodse volk hebben oude banden die teruggaan tot Cyrus de Grote en koningin Esther. Als kinderen van Cyrus streeft het Iraanse volk naar een regering die zijn nalatenschap van eerbiediging van de mensenrechten en het respecteren van religieuze en culturele diversiteit eert, onder meer door het herstel van vreedzame en vriendschappelijke betrekkingen met Israël en de andere buurlanden van Iran in de regio.

“Miljoenen van mijn landgenoten herinneren zich nog dat ze samen met hun Joods-Iraanse vrienden en buren leefden voordat de islamitische revolutie de structuur van onze samenleving verscheurde. Ze verwerpen het genocidale, anti-Israëlische en antisemitische beleid van het regime en verlangen naar culturele, wetenschappelijke en economische uitwisseling met Israël.

“Een democratisch Iran zal proberen de banden met Israël en onze Arabische buren te herstellen – misschien als onderdeel van toekomstige Cyrus-akkoorden. Wat mij betreft is die dag dichterbij dan ooit.”

Mochten de ‘Cyrus-akkoorden’ ooit echt plaatsvinden, dan zouden ze al snel nog historischer en beroemder worden dan de ‘Abraham-akkoorden’.

Een verklaring van het kantoor van Pahlavi luidt dat “het bezoek van de kroonprins aan Israël komt op een moment dat het regime in Teheran doorgaat met racen naar een nucleair arsenaal, Israël bedreigt met genocide, Rusland voorziet van moordende drones, dissidenten ontvoert en vermoordt en de landelijke protesten van het Iraanse volk bruut onderdrukt na de moord op Mahsa Amini door toedoen van de ‘zedenpolitie’ van het regime.”

“Pahlavi”, zeggen zijn assistenten, “is de leidende stem geweest van de steeds meer verenigde Iraanse oppositie die de aspiraties van het volk steunt en een visie biedt van een democratisch Iran in vrede met zijn buren.”

WAT DOET DE KROONPRINS DEZE WEEK PRECIES IN ISRAËL?

Naast een bezoek aan Yad Vashem en de Westelijke Muur, stelt de Israëlische minister van Inlichtingen Gamliel Pahlavi voor aan een reeks hoge Israëlische functionarissen.

Ze stelt hem ook voor aan Israëli’s wiens joodse families uit Iran zijn ontsnapt.

En ze neemt hem mee naar een ontziltingsinstallatie om te praten over de ongelooflijke doorbraken die Israël heeft gemaakt in schoonwatertechnologie.

“Ik ben vereerd om de Iraanse kroonprins Reza Pahlavi te mogen ontvangen en waardeer zijn moedige beslissing om Israël voor de eerste keer te bezoeken”, zei de Minister van Inlichtingen tegen verslaggevers. “De kroonprins symboliseert een leiderschap dat verschilt van dat van het [ayatollah] regime, en verdedigt waarden van vrede en tolerantie, in tegenstelling tot de extremisten die Iran regeren. Onze naties onderhouden al duizenden jaren goede betrekkingen, sinds de tijd van koningin Esther die het complot van de boosaardige Haman om de Joden in Perzië uit te roeien verijdelde. Vandaag zetten we de eerste stap in het herstel van de relatie tussen onze naties.”

Kort gezegd: het cynisme ten spijt is het bezoek van Pahlavi een heel grote zaak.

Onverwacht maar enorm positief, vooral tijdens een paar zeer moeilijke maanden hier in Israël in termen van terroristische aanslagen, massale protesten tegen Netanyahu’s gerechtelijke hervormingen en Netanyahu’s dalende opiniepeilingen.

Maar laten we duidelijk zijn: het bezoek van Pahlavi is niet het einde van iets, het is slechts het begin.

En wees gerust, ALL ISRAEL NEWS en HET ROSENBERG-RAPPORT zullen doorgaan met het verslaan van de pro-democratische beweging in Iran en de inspanningen van Reza Pahlavi om het Iraanse volk te verenigen rond het omverwerpen van de terreurmeesters in Teheran – samen met de vooruitzichten op een toekomstige ondertekening van “Cyrus-akkoorden”, – stap voor stap.

Joël C. Rosenberg

Joel C. Rosenberg is de hoofdredacteur van ALL ISRAEL NEWS en ALL ARAB NEWS en de president en CEO van Near East Media. Als bestsellerauteur van de New York Times, analist voor het Midden-Oosten en evangelisch leider, woont hij in Jeruzalem met zijn vrouw en zonen.

 


MEDEDELING IsraelCNN

Op NETFLIX staat een geweldige documentaire Drottingen och jag – The Queen and I over de echtgenoot van Sjah, Farah Diba.

 

******************************************************

 

Iranian Crown Prince Reza Pahlavi with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Sara Netanyahu and Intelligence Minister Gila Gamliel (Photo: Office of the Prime Minister)

ENGLISH

JERUSALEM, ISRAEL – Did you ever imagine a major Iranian political leader coming to visit Israel, not to threaten the Jewish people with genocide, but to offer his hand of peace, cooperation and mutual respect?

Door Allisrael News – Joël C. Rosenberg

It may sound like fiction – like one of my novels – but it’s actually happening this week.

In an historic development, Iranian Crown Prince Reza Pahlavi – the son of Iran’s late king, or shah, Mohammed Reza Pahlavi – arrived at Ben Gurion International Airport on April 17, accompanied by his wife, Yasmine.

“Yasmine and I just arrived here in Israel,” Pahlavi immediately Tweeted to his 1.2 million followers. “We are very happy to be here and are dedicated to working toward the peaceful and prosperous future that the people of our region deserve. From the children of Cyrus, to the children of Israel, we will build this future together, in friendship.”

The reference was to Cyrus the Great, described both in Persian history and in the Bible as one of the most powerful and influential leaders in the history of the ancient Persian empire, and the man who gave the Jewish people their freedom, sent them back to Israel to resettle their homeland, and gave them both the permission and the money to rebuild the Temple in Jerusalem.

QUOTING THE BIBLE AND HERALDING “CYRUS THE GREAT”

Pahlavi is widely – but by no means universally – seen as the leader of Iran’s democratic opposition.

He has been living in exile in the United States for the past 43 years.

But never before has an Iranian leader of any kind come to Israel for a visit.

That’s what makes this unprecedented trip so fascinating and so worth watching closely.

The Pahlavis are being hosted this week by Gila Gamliel, Israel’s intelligence minister.

 

Iranian Crown Prince Reza Pahlavi meets with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Intelligence Minister Gila Gamliel
(Photo: Office of the Prime Minister)

On Monday afternoon, Gamliel brought the crown prince and his wife to Jerusalem where they had a private meeting with Prime Minister Benjamin Netanyahu and his wife, Sara.

That evening, the Pahlavis joined the Netanyahus at Yad Vashem – Israel’s Holocaust memorial, museum and research center – for the opening state ceremonies marking Holocaust Remembrance Day.

This morning, Gamliel brought the Pahlavis to the Western Wall where the crown prince donned a kippah and prayed at the Western Wall, also known as the Wailing Wall for all the tears that have been shed there over the years after the destruction of the Temple and the exile of the Jewish people.

At 12:18 p.m. local time, Pahlavi tweeted out photos of both him and his wife praying – separately – at the Wall.

In the tweet, Pahlavi also quoted the Bible and commented on the prospect of peace between Iran and Israel, and the rebuilding of the Temple.

“So said Cyrus, king of Persia, ‘All the kingdoms of the earth the Lord God of the heavens delivered to me, and He commanded me to build Him a House in Jerusalem, which is in Judea.’” – Hebrew Bible, Ezra 1:2.

“2,500 years ago, Cyrus the Great liberated the Jewish people from captivity and helped them rebuild their Temple in Jerusalem,” Pahlavi noted. “It is with profound awe that I visit the Western Wall of that Temple and pray for the day when the good people of Iran and Israel can renew our historic friendship.”

MIGHT GOD RAISE UP REZA PAHLAVI TO LIBERATE IRAN AND MAKE PEACE WITH ISRAEL?

Last night, my wife and I also had the opportunity to attend the ceremony at Yad Vashem.

It was a deeply moving evening that left us in tears after hearing one powerful testimony after another by aging Holocaust survivors describing their lives under the Nazis, recalling seeing parents and siblings murdered by the Nazis right before their eyes, telling the sagas of their harrowing escapes, and sharing their memories of immigrating to Israel and beginning a new life here in the Jewish state.

The crowd of several thousand included the prime minister and first lady, President Isaac Herzog and his wife, leading government ministers, the chief of staff of the Israeli Defense Forces, other top generals and the country’s chief rabbis.

Also present were hundreds of IDF soldiers, Israeli high school students, Jewish leaders from around the world, Israeli Evangelicals, and Christian Zionists from many nations, from the United States in the west to Communist China and democratic Taiwan in the east.

The guests around us were abuzz when they realized that they were seeing Iran’s crown prince emerge from a side door, shake hands with Israel’s top ministers and other dignitaries, and be seated with his wife in a prominent place in the front row.

Throughout the ceremony – and for several days in advance – I’d been praying for an opportunity to meet Pahlavi.

By God’s grace, after the ceremony I did have the brief opportunity to shake the hand of the crown prince, and tell him that as an Evangelical Israeli I’m praying for him and for the people of Iran.

Chatting with several Israelis and Jewish Americans in the crowd, I heard some real cynicism about whether Iran really can be liberated one day, and even if it is whether Pahlavi has any real chance of uniting the vast Iranian opposition around himself and emerging one day as the actual leader of a free and democratic Iran.

Caution is warranted.

Perhaps skepticism, as well.

Both certainly seem like long shots at the moment.

But I see things differently.

I have no doubt that one day the wicked Iranian regime, currently enslaving the Iranian people, will both judged by God and removed from power.

Several Bible prophecies – such as Ezekiel 38-39 and Jeremiah 49 – make this a certainty, though the scriptures are so clear as to when exactly this will happen.

What’s more, I think it’s actually possible that the God of the Bible may, in fact, be inclined to raise up Pahlavi to a position of great power, especially if Pahlavi continues to tell and herald the life of Cyrus the Great, model his life after Cyrus, and look to the biblical record for guidance.

But Pahlavi cannot accomplish this on his own.

He will need supernatural help, the sort of help that only the God of the Bible can provide.

That means the crown prince would do well to start building an alliance with Evangelical Christians and mobilizing millions of pro-Israel Evangelicals to pray unceasingly for Iran’s liberation and for God to use him to make an historic peace and normalization treaty with the State of Israel and the Jewish people.

 

Joel C. Rosenberg shakes the hand of Iranian Crown Prince Reza Pahlavi (Photo: ALL ISRAEL NEWS)

PUTTING THE PAHLAVI VISIT IN HISTORIC CONTEXT

To better understand how big a deal this visit is, let’s zoom out and get some much needed context.

As readers of my work over the years know, not a week goes by without the ayatollahs and mullahs of Iran crying, “Death to America! Death to Israel!”

As I discussed just last week on The Rosebverg Report– in my exclusive interview with Marziyeh Amirizadeh, an Iranian Shia Muslim convert to Christ – the terror masters in Tehran are literally Hell-bent on building a nuclear arsenal capable of utterly annihilating the State of Israel, which they call the “Little Satan,” and the United States of America, which they call the “Great Satan”?

Why?

Because Iran’s current leaders are driven by what I call “Apocalpytic Islamism.”

That is, they’re driven by a genocidal eschatology – or End Times theology – that tells them that Judeo-Christian civilization must be destroyed in order to usher in the coming of the Twelfth Imam, their so-called Islamic savior, to create a global kingdom or “Caliphate” and rule the world with an iron fist.

But there is another vision of Iran’s future – a brighter, more hopeful vision – one of Iran becoming a true democracy, creating a nation characterized not by poverty and radicalism and hatred of Jews and Christians but by economic opportunity, prosperity, religious freedom, and even peace with Israel and the United States.

It’s a vision held by millions of Persians who currently live in exile – that is, who live outside of the Islamic Republic of Iran, in the United States or Europe or elsewhere – and cannot go back to their homeland or they would be immediately arrested, imprisoned, tortured and even executed.

And it’s a vision that has a leader.

Reza Pahlavi.

He’s not the only Iranian living in exile with aspirations to lead the opposition to the current regime.

But the son of the late shah does have credentials.

His father did rule Iran for decades – as both an ally of the United States and an ally of Israel.

The older he got, the more troubled became the shah’s rule.

The power of the SAVAK, the secret police, increased over time.

And human rights abuses increased.

In January of 1979, the shah was overthrown and driven out of Iran.

On February 1 of that year, the Ayatollah Ruhollah Khomeini returned from exile to Tehran and was met by millions of Muslims who believed he might actually be the Mahdi, the Twelfth Imam.

But rather than being the savior of the Muslim people, Khomeini proved to be their slave master, and creating one of the darkest, most dangerous, most depressing and most destabilizing societies on the planet.

The shah and his family fled Iran and eventually landed in the United States, where the shah passed away from cancer.
(Red.Israelcnn. Shah Mohammad Reza Pahlavi of Persia Isin 1980 died in Egypt. He is buried in a tomb in the ar-Rifai Mosque in Cairo).

Reza Pahlavi was 17 years old at the time.

He grew up in the United States and lives in Maryland with his wife and family to this day.

COULD THE “CYRUS ACCORDS” ONE DAY BECOME EVEN MORE FAMOUS THAN THE “ABRAHAM ACCORDS”?

There’s no question Pahlavi wants to emerge as the leader of a unified opposition to the current regime in Tehran.

Living in the U.S. – and so close to Washington, D.C. – has certainly helped him forge important ties with the White House, members of Congress, and other prominent and powerful leaders in government and business.

Since the surge of opposition by Iranians to the regime last fall, after the murder of Mahsi Amini by Iran’s “morality police,” Pahlavi has become even more public, more vocal, and more active in trying to fan the flames of resistance to the regime.

Coming to Israel this week was an incredibly bold move.

It was also top secret until Sunday when the crown prince sent out this tweet.

“I am traveling to Israel to deliver a message of friendship from the Iranian people, engage Israeli water experts on ways to address the regime’s abuse of Iran’s natural resources and pay respects to the victims of the Holocaust on Yom HaShoah. I want the people of Israel to know that the Islamic Republic does not represent the Iranian people. The ancient bond between our people can be rekindled for the benefit of both nations. I’m going to Israel to play my role in building toward that brighter future.”

What has intrigued me most in recent days is the crown prince’s numerous references to Cyrus the Great, the extraordinary Persian leader described numerous times in the Bible as the man whom God used not to curse the Jews – like Haman did during the time of Queen Esther – but to bless the Jews.

Again, it was Cyrus the Great who gave the Jews living in exile in Persia the permission to return to Israel, to rebuild their country, and rebuild their Temple here in Jerusalem.

Indeed, it was Cyrus who gave the Jewish people the money to rebuild the Temple and restart their lives.

It’s not clear in the Bible that Cyrus knew and loved the God of Israel personally.

But it is clear from Bible prophecy that God chose Cyrus to set the Jewish people free and help them rebuild Israel, and that Cyrus fulfilled those dramatic prophecies.

So, how fascinating now to hear the crown prince of Iran – the leader of Iran’s democratic opposition, who still lives in the United States to this day – speaking of his admiration for Cyrus the Great and dreaming of a day with Israelis and Iranians are friends once again.

Here’s more from Reza Pahlavi’s remarkable statement, issued just hours before landing in Israel.

“The Iranian and Jewish people have ancient bonds dating back to Cyrus the Great and Queen Esther. As the children of Cyrus, the Iranian people aspire to have a government that honors his legacy of upholding human rights and respecting religious and cultural diversity, including through the restoration of peaceful and friendly relations with Israel and Iran’s other neighbors in the region.

“Millions of my compatriots still recall living alongside their Jewish-Iranian friends and neighbors before the Islamic Revolution tore apart the fabric of our society. They reject the regime’s genocidal, anti-Israel and anti-Semitic policies and yearn for cultural, scientific, and economic exchange with Israel.

“A democratic Iran will seek to reestablish ties with Israel and our Arab neighbors – perhaps as part of a future Cyrus Accords. In my view, that day is closer than ever.”

Should the “Cyrus Accords” ever really happen, they would quickly become even more historic and famous that the “Abraham Acccords.”

A statement by Pahlavi’s office noted that “the Crown Prince’s visit to Israel comes at a time when the regime in Tehran continues to race toward a nuclear arsenal, threaten Israel with genocide, provide Russia with killer drones, kidnap and assassinate dissidents, and brutally suppress the Iranian people’s nationwide protests after the murder of Mahsa Amini at the hands of the regime’s ‘morality police.’”

“Pahlavi,” his aides say, “has been the leading voice of the increasingly unified Iranian opposition supporting the people’s aspirations and offering a vision of a democratic Iran at peace with its neighbors.”

WHAT EXACTLY IS THE CROWN PRINCE DOING IN ISRAEL THIS WEEK?

In addition to visiting Yad Vashem and the Western Wall, Israeli Intelligence Minister Gamliel is introducing Pahlavi to a range of senior Israeli officials.

She’s also introducing him to Israelis whose Jewish families escaped from Iran.

And she’s taking him to a desalination plant to talk about the incredible breakthroughs Israel has made in clean water technology.

“I am honored to host Iranian Crown Prince Reza Pahlavi and appreciate his brave decision to visit Israel for the first time,” the Intelligence Minister told reporters. “The Crown Prince symbolizes a leadership different from that of the [ayatollahs’] regime, and champions values of peace and tolerance, in contrast to the extremists who rule Iran. Our nations have enjoyed good relations for thousands of years, since the time of Queen Esther who thwarted the evil Haman’s plot to destroy the Jews in Persia. Today, we are taking the first step in rebuilding the relationship between our nations.”

Bottom line: The cynics notwithstanding, Pahlavi’s visit is a very big deal.

Unexpected but immensely positive, especially amidst a very rough few months here in Israel in terms of terrorist attacks, massive protests against Netanyahu’s judicial reforms and Netanyahu’s plunging poll numbers.

But let’s be clear: Pahlavi’s visit is not the end of something, it’s just the beginning.

And rest assured, ALL ISRAEL NEWS  will continue covering the pro-democracy movement in Iran and Reza Pahlavi’s efforts to unify the Iranian people around overthrowing the terror masters in Tehran – along with the prospects of a future “Cyrus Accords” signing – every step of the way.

Joel C. Rosenberg

Joel C. Rosenberg is the editor-in-chief of ALL ISRAEL NEWS and ALL ARAB NEWS and the President and CEO of Near East Media. A New York Times best-selling author, Middle East analyst, and Evangelical leader, he lives in Jerusalem with his wife and sons.

 


NOTICE IsraelCNN

On NETFLIX there is a great documentary Drottingen och jag – The Queen and I about Shah’s husband, Farah Diba..