Illustratief: F-16 straaljagers van de Israëlische luchtmacht en een tankvliegtuig vliegen in formatie boven Nevada tijdens de Red Flag-oefening van de Amerikaanse luchtmacht in augustus 2016. (IDF-woordvoerderseenheid)

Samenwerking met Israëlische straaljagers en Amerikaanse tankvliegtuigen moeten gezien worden als een boodschap aan Iran over mogelijke Amerikaanse hulp bij een daadwerkelijke Israëlische aanval.

Bron: Jewish News – Times of Israel

De Verenigde Staten zullen later deze maand deelnemen aan de grootschalige oefening van Israël waarbij een aanval op de nucleaire installaties van Iran wordt gesimuleerd als onderdeel van de bredere oefening Chariots of Fire, meldde Channel 13 dinsdagavond.

Volgens het niet-geverifieerde verslag zal de Amerikaanse luchtmacht dienen als een complementaire strijdmacht, met bijtankende vliegtuigen die oefenen met Israëlische straaljagers terwijl ze simuleren dat ze Iraans grondgebied binnenkomen en herhaalde aanvallen uitvoeren.

De ongekende samenwerking tussen Israël en de VS in de lucht in een oefening die een aanval op de nucleaire installaties van Iran simuleert, wordt gezien als een potentiële boodschap aan Iran te midden van lang vastgelopen onderhandelingen in Wenen. Die gingen over een terugkeer naar de nucleaire deal van 2015, een mogelijkheid waartegen Israël herhaaldelijk zijn bezwaar heeft geuit en heeft gewaarschuwd dat het zou leiden tot “een gewelddadiger, explosiever Midden-Oosten”.

Grote aantallen Israëlische straaljagers – tientallen, volgens Kan TV-nieuws – zullen deelnemen aan de gesimuleerde aanval op de nucleaire installaties van Iran. Het tv-verslag ging erover dat toen Israël zo’n 10 jaar geleden een grote oefening voor een dergelijke aanval uitvoerde, de VS niet meededen. Toen werd gemeld dat Israël op het punt stond Iran aan te vallen.

Het Israëlische leger heeft het afgelopen jaar stappen ondernomen om een ​​geloofwaardige militaire dreiging tegen de nucleaire installaties van Teheran voor te bereiden. De VS hebben op hun beurt hun onwil geuit om zich voor te bereiden op een militaire confrontatie met Iran, maar zeiden niettemin dat ze andere opties zouden onderzoeken als de besprekingen in Wenen zouden mislukken.

De defensieverslaggever van Channel 13, Or Heller, merkte op dat door de VS bij de oefening te betrekken, de twee landen een boodschap naar Iran sturen dat de VS een Israëlisch offensief zouden kunnen steunen, zelfs als hun straaljagers niet actief deelnemen.

Luitenant-generaal Michael E. Kurilla getuigt voor de Senate Armed Services-commissie tijdens zijn hoorzitting op Capitol Hill in Washington, 8 februari 2022, als generaal en commandant van het US Central Command. (AP Foto/Susan Walsh)

De Israëlische minister van Defensie Benny Gantz heeft donderdag een ontmoeting met zijn Amerikaanse ambtgenoot Lloyd Austin in het Pentagon in Washington. Ondertussen arriveerde Michael Kurilla, hoofd van het United States Central Command (CENTCOM), dat toezicht houdt op de militaire samenwerking tussen de VS en Israël, dinsdag in Israël voor zijn eerste officiële bezoek.

Begin vorig jaar kondigde IDF-stafchef Aviv Kohavi aan dat hij het leger de opdracht had gegeven om te beginnen met het opstellen van nieuwe aanvalsplannen tegen Iran. In september zei Kohavi dat het leger de voorbereidingen voor actie tegen het nucleaire programma van Teheran “sterk versneld” had.

Naast het vinden van manieren om Iraanse faciliteiten aan te vallen die diep onder de grond zijn begraven, waarvoor gespecialiseerde munitie en tactieken nodig zijn, om een ​​dergelijke aanval uit te voeren. De IAF zal te maken krijgen met steeds geavanceerdere Iraanse luchtverdediging. De luchtmacht zal zich ook moeten voorbereiden op een verwachte vergelding tegen Israël door Iran en zijn bondgenoten in de hele regio.

De komende oefening zal naar verwachting ook gericht zijn op het voorbereiden en reageren op dergelijke vergelding.

Een geestelijke loopt langs de Zolfaghar-, top- en Dezful-raketten die worden getoond door de paramilitaire Revolutionaire Garde, bij de grote moskee van Imam Khomeini, in Teheran, Iran, vrijdag 7 januari 2022. (AP Photo/Vahid Salemi)

 Op dinsdag waarschuwde Gantz dat “de prijs voor het aanpakken van de Iraanse uitdaging op mondiaal of regionaal niveau hoger is dan een jaar geleden en lager dan over een jaar.”

Gantz zei dat Iran slechts “enkele weken” verwijderd was van het verzamelen van voldoende splijtbaar materiaal voor een bom en ook werkte aan de voltooiing van de productie en installatie van 1.000 geavanceerde centrifuges voor het verrijken van uranium. Tevens dat het plaats vindt op een nieuwe ondergrondse locatie bij de nucleaire faciliteit van Natanz.


Minister van Defensie Benny Gantz spreekt tijdens een conferentie aan de Reichman Universiteit van Herzliya, 17 mei 2022. (Gilad Kvalarchik/Gilad Kvalarchik)

Ook op dinsdag zei Iran dat het een productielijn installeerde voor de productie van een nieuwe militaire drone, de Ababil-2, in Tadzjikistan.

De luchtoefening komt te midden van een massale militaire oefening – genaamd “Chariots of Fire” – waarbij bijna alle eenheden van de IDF zijn betrokken, en die zich heeft gericht op training voor gevechten aan de noordelijke grenzen van Israël, inclusief tegen de door Iran gesteunde Hezbollah-terreurgroep in Libanon.

 

 

*****************************************

Illustrative: Israel Air Force F-16 fighter jets and a refueling plane fly in formation over Nevada during the United States Air Force’s Red Flag exercise in August 2016. (IDF Spokesperson’s Unit)

ENGLISH

Collaboration involving Israeli fighter jets and American refuelers seen as message to Iran regarding potential for US assistance in an actual Israeli attack.

Source: Jewish News – Times of Israel

The United States will participate in Israel’s largescale drill simulating a strike on Iran’s nuclear facilities as part of the broader Chariots of Fire exercise later this month, Channel 13 reported on Tuesday evening.

According to the unsourced report, the US Air Force will serve as a complementary force, with refueling planes drilling with Israeli fighter jets as they simulate entering Iranian territory and carrying out repeated strikes.

The unprecedented Israel- US aerial collaboration in a drill simulating a strike on Iran’s nuclear facilities is seen as a potential message to Iran amid long-stalled negotiations in Vienna over a return to the 2015 nuclear deal, a possibility Israel has repeatedly voiced its objection to, warning it would lead to “a more violent, more volatile Middle East.”

Large numbers of Israeli fighter jets –dozens, according to Kan TV news — will take part in the simulated attack on Iran’s nuclear facilities. The TV report noted that when Israel conducted a major drill for such an attack some 10 years ago, when it was widely reported to be on the point of striking Iran, the US did not participate.

The Israeli military has taken steps throughout the past year to prepare a credible military threat against Tehran’s nuclear facilities. The US, in turn, has expressed reluctance to prepare for a military confrontation with Iran but nonetheless said it would explore other options if talks in Vienna fail.

Channel 13 defense reporter Or Heller noted that by including the US in the drill, the two countries are sending a message to Iran that the US could support an Israeli offensive, even if its fighter jets do not actively participate.

 

Lt. Gen. Michael E. Kurilla testifies before the Senate Armed Services committee during his confirmation hearing on Capitol Hill in Washington, Tuesday, Feb. 8, 2022., to be general and commander of the U.S. Central Command. (AP Photo/Susan Walsh)

Israel’s Defense Minister Benny Gantz is slated to meet with his American counterpart, Lloyd Austin, on Thursday at the Pentagon in Washington. Meanwhile, Michael Kurilla, head of the United States Central Command (CENTCOM), who oversees US-Israel military cooperation, arrived in Israel on Tuesday for his first official visit.

At the beginning of last year, IDF Chief of Staff Aviv Kohavi announced he had instructed the military to begin drawing up fresh attack plans against Iran. By September, Kohavi said the army had “greatly accelerated” preparations for action against Tehran’s nuclear program.

In addition to having to find ways to strike Iranian facilities that are buried deep underground, requiring specialized munitions and tactics, the IAF will have to deal with increasingly sophisticated Iranian air defenses in order to conduct such a strike. The air force will also have to prepare for an expected retaliation against Israel by Iran and its allies throughout the region.

The upcoming drill is also expected to focus on preparing for and responding to such retaliation.

ADDS NAME OF MISSILES – A cleric walks past Zolfaghar, top, and Dezful missiles displayed in a missile capabilities exhibition by the paramilitary Revolutionary Guard a day prior to second anniversary of Iran’s missile strike on U.S. bases in Iraq in retaliation for the U.S. drone strike that killed top Iranian general Qassem Soleimani in Baghdad, at Imam Khomeini grand mosque, in Tehran, Iran, Friday, Jan. 7, 2022. Iran put three ballistic missiles on display on Friday, as talks in Vienna aimed at reviving Tehran’s nuclear deal with world powers flounder. (AP Photo/Vahid Salemi)

 On Tuesday, Gantz warned that “the price for tackling the Iranian challenge on a global or regional level is higher than it was a year ago and lower than it will be in a year.”

Gantz said Iran was just a “few weeks” away from accumulating sufficient fissile material for a bomb and was also working to finish the production and installation of 1,000 advanced centrifuges for enriching uranium, including at a new underground site at the Natanz nuclear facility.

Defense Minister Benny Gantz speaks during a conference at Herzliya’s Reichman University,
May 17, 2022. (Gilad Kvalarchik/Gilad Kvalarchik)
 

Also on Tuesday, Iran said it inaugurated a production line for manufacturing a new military drone, dubbed the Ababil-2, in Tajikistan.

The aerial drill comes amid a massive military exercise — dubbed “Chariots of Fire” — which involves nearly all units of the IDF, and has been focusing on training for fighting on Israel’s northern borders, including against the Iran-backed Hezbollah terror group in Lebanon.