PRINTSCREEN
Protest tegen het VS-besluit: “Keer terug naar onze zinnen, bescherm Jeruzalem”
Protesting US decision: “Return to our senses, protect Jerusalem”

Nederlands + English

Het VS PA Consulaat plan is absoluut krankzinnig. Er zijn goede redenen – ZEER goede redenen – dat demonstranten zich hiertegen verzetten.

Bron: Israel Unwired


Kan deze huidige Amerikaanse regering nog meer schade aanrichten dan ze al hebben gedaan? Wat proberen ze te doen met dit VS PA Consulaat plan? Ze zullen zeer zeker geen vrede brengen. De VS overtreedt de internationale wet. Zij gaan in tegen G-d – Hij gaf Jeruzalem aan het Joodse volk, en de VS denkt dat zij het beter weten dan G-d. Jeruzalem moet de onverdeelde hoofdstad van het Joodse volk blijven. Het is waar Koning David de hoofdstad van de Joden vestigde, duizenden jaren geleden – lang voordat de Islam ooit bestond. Deze Amerikaanse regering moet eens een geschiedenisboek lezen en leren over het verleden.

Vele organisaties kwamen demonstreren tegen dit plan van de VS en riepen de Israëlische regering op zich sterk te maken tegen de druk van de VS.

Er mag geen discussie zijn of druk worden uitgeoefend door de huidige Amerikaanse regering om Jeruzalem te verdelen.

Tientallen senatoren dienden een wetsvoorstel in om dit PA-consulaatplan te blokkeren. Het wetsvoorstel werd geleid door de Republikeinse senator Bill Hagerty.

Hier is de livestream van het hele protest dat plaatsvond in Jeruzalem:

 


****************************************
ENGLISH

The US PA Consulate plan is absolutely insane. There are good reasons – VERY good reasons – that protesters are standing up against this.

Source: Israel Unwired


Can this current US administration possibly do anymore damage than they already have done? What are they trying to do with this US PA Consulate plan? They are most definitely not going to bring peace. The US is breaking international law. They are going against G-d – He gave Jerusalem to the Jewish people, and the US thinks they know better than G-d. Jerusalem must remain the undivided capital of the Jewish people. It is where King David established the capital of the Jews THOUSANDS of years ago – way before Islam ever existed. This US administration needs to pick up a history book and learn about the past.

Many organizations came to demonstrate against this US plan and called on the Israeli government to stand strong against pressure from the US.

There should be no discussion or pressure from the current US administration to divide Jerusalem.

Dozens of senators introduced a bill to block this PA consulate plan. The bill was led by Republican Senator Bill Hagerty.

Here is the livestream of the entire protest that took place in Jerusalem: