Gewapende mannen in Gaza slepen het lichaam van een Palestijn die door Hamas werd geëxecuteerd op verdenking van samenwerking met Israël.

Gaza gunmen drag the body of a Palestinian executed by Hamas on suspicion of collaborating with Israel,
Nov. 20, 2012. (AP/Hatem Moussa)

Nederlands + English

“Vandaag de dag haalt iedereen zijn telefoon tevoorschijn en maakt foto’s… Ieder van ons kan een doelwit worden. Het veroorzaakt angst.”

Door Pesach Benson, United With Israel

Een video van een Palestijn die bijna wordt gelyncht binnen de Al Aqsa Moskee op verdenking van collaboratie met Israël heeft wijdverspreide angst aangewakkerd in Oost-Jeruzalem, meldde Israel Hayom op dinsdag.

Het rapport identificeerde de naam van de man niet, maar beschreef hem als een inwoner van Oost-Jeruzalem’s Wadi Joz buurt die “behoort tot een grote en bekende clan.”

Op de beelden is te zien hoe een man in de Al Aqsa Moskee met een prullenmand boven zijn hoofd door woedende Palestijnen wordt geduwd. Hij werd ervan beschuldigd foto’s en video’s te hebben gestuurd naar Israëlische veiligheidstroepen vanuit de moskee, waar Palestijnen zich hadden gebarricadeerd tijdens de confrontaties op de Tempelberg op de dag van Jeruzalem op zondag.

De man ontkent de beschuldiging, maar de krant meldt dat zijn familie, uit angst voor vergelding, hem “de rug heeft toegekeerd”.

En nu vertellen de Palestijnen aan Israel Hayom dat de video in heel Oost-Jeruzalem tot wijdverspreide angst heeft geleid.

“Vandaag de dag trekt iedereen zijn telefoon uit de kast en maakt foto’s. Dat is wat de man die werd aangevallen deed. In een situatie als deze kan ieder van ons een doelwit worden. Het veroorzaakt angst. Iemand die een video filmt wordt een verdachte, en nu zijn de mensen banger,” zei een Oost-Jeruzalemiet.

“Het veroorzaakt paniek, vooral onder mensen die werden verdacht of beschuldigd van hulp aan Israël,” zei een andere inwoner.

“Dit incident laat zien dat ze niet beschermd worden. Het gebeurde op klaarlichte dag, op een centrale locatie bij Al-Aqsa, omringd door [veiligheids]troepen. Mensen durfden hem aan te vallen, het te filmen, en het te publiceren op sociale media. Het toont zwakte aan de kant van de Israëlische autoriteiten,” voegde de inwoner eraan toe.

Op collaboratie met Israël, verraad en het verkopen van land aan Joden staat de doodstraf in de Palestijnse Autoriteit en de Gazastrook.

 

ENGLISH:

“Today, everyone pulls out their phone and takes pictures… Every one of us could become a target. It causes fear.”

By Pesach Benson, United With Israel

A video of a Palestinian nearly being lynched inside the Al Aqsa Mosque on suspicion of collaborating with Israel has sparked widespread fear in eastern Jerusalem, Israel Hayom reported on Tuesday.

The report did not identify the man’s name, but described him as a resident of eastern Jerusalem’s Wadi Joz neighborhood who “belongs to a large and well-known clan.”

The footage shows a man inside the Al Aqsa Mosque with a garbage basket over his head being jostled by angry Palestinians. He was accused of sending photos and videos to Israeli security forces from inside the mosque, where Palestinians had barricaded themselves during Sunday’s Jerusalem Day clashes on the Temple Mount.

The man denies the accusation, but the paper reports that his family, fearing retribution, have “turned their backs” on him.

And now Palestinians tell Israel Hayom the video has created widespread fear throughout eastern Jerusalem.

“Today, everyone pulls out their phone and takes pictures. That’s what the guy who was attacked did. In a situation like this, every one of us could become a target. It causes fear. A person filming video becomes a suspect, and now people are more frightened,” said one eastern Jerusalemite.

“It’s creating panic, mostly among people who were suspected or accused of helping Israel,” said another resident.

“This incident shows that they aren’t protected. It happened in broad daylight, at a central location at Al-Aqsa, surrounded by [security] forces. People dared to attack him, film it, and publish it on social media. It projects weakness on the part of the Israeli authorities,” the resident added.

Collaborating with Israel, treason and selling land to Jews all carry a death penalty in the Palestinian Authority and Gaza Strip.