Ik ben in Samaria en ik ben BOOS - I’m in Samaria and I’m ANGRY


Terwijl BDS-activisten onvermoeibaar werken om de Israëli's kwaad te doen, laten we precies het tegenovergestelde doen en Israël helpen!
Hananya Naftali

Red. Wat is het verschil NU: "Koop niet bij Joden en 1930 "Kauf nicht bei Joden". Vraag: Zijn BDS aanhangers Nazi's"

______________________________________________


While BDS activists are working tirelessly to harm Israelis, let’s do the exact opposite and help Israel!

Hananya Naftali

Editor: What is the difference NOW: Do not buy from Israel/Jews and in 1930 "Kauf nicht bei Joden"
Question: Are the BDS followers Nazi's?

163 views