Jos van Westing - 2021-05-01: Van Henoch tot Noach deel 4: De Zondvloed verklaard in de Moderne Wetenschap

Deel 1: Jos van Westing:  Van Henoch tot Noach deel 1: Geslachtsregisters van de aartsvaders

Deel 2: Jos van Westing:  Van Henoch tot Noach deel 2: Oorzaak van de Zondvloed.

Deel 3: Jos van Westing - Van Henoch tot Noach, deel 3: De uitredding van Noach

Deel 4: Jos van Westing - van Henoch tot Noach deel 4:De zondvloed verklaart in de Moderne wetenschap.