Jaap Dieleman 2020-08-21- De Wachter 4 - Strijd voor gerechtigheid

21-08-21: Strijd voor gerechtigheid

Spreuken 29:2 zegt: “Als de rechtvaardigen toenemen, verheugt zich het volk;
maar het volk zucht, als een goddeloze heerst.” We zien dit nu in ons land gebeuren. Jesaja 5:7b zegt: Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het was bloedbestuur; rechtsbetrachting, maar zie, het was rechtsverkrachting. Op allerlei fronten wordt de waarheid geweld aangedaan en wordt de waarheid verdraaid, zoals Jesaja
5:20 zegt:
Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.
We zien dat gebeuren op sociale media, waar waarheid wordt gecensureerd en als leugen wordt verwijderd, terwijl men de leugen als waarheid door onze strot wil duwen.

Is dit onheil nog te keren?
Dat weet ik niet, maar niets doen is geen optie. Daarom willen we de krachten bundelen door te doen wat 2 Kronieken 7:14 zegt: “als mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen”.
We roepen al Gods kinderen op om mee te doen en terug te keren tot God. En daarom heet het ook: DE TERUGKEER. Zie hier de website voor meer informatie:
https://de-terugkeer.nl/

Om de eenheid verder te bevorderen wil ik u vragen mij informatie te sturen van kerken, gemeenten en kringen die de waarheid en het onderwijs over: Israël, eindtijd, opname, grote verdrukking, wederkomst en dergelijke omhelzen, door te mailen naar: info@heilbode.nl Op deze manier kunnen wij verontruste en zoekende gelovigen met vertrouwen doorverwijzen naar deze kringen. Alvast bedankt.

Tot slot: Help ons om deze en andere boodschappen te verspreiden. Voel je vrij deze filmpjes door te sturen, en bezoek ook onze sites: www.ontzagwekkendnieuws.nl , www.heilbode.nl en www.abbachildcare.org. Op deze sites vindt u ook onze opbouwende boeken over deze gelijknamige thema’s. Wilt u ons helpen dit goede nieuws te verspreiden? Steun ons dan met een gift. U kunt dat hier doen: https://www.heilbode.nl/go/geven/online/ Dank u!

68 views