Jaap Dieleman 2020-08-29 - De Wachter 5 - Verdeel en heers

Verdeel en heers is de tactiek van de duivel. Op alle fronten probeert de duivel verwarring te zaaien en mensen tegen elkaar op te zetten om daar een slaatje uit te slaan. Wij worden opgeroepen om een te zijn in Christus. Hoe dichter we bij Jezus komen, hoe dichter we bij elkaar komen. Als ik in het licht wandel, hebben we gemeenschap met elkaar. Het is de waarheid van Gods Woord, en Jezus, de weg der waarheid die tot Leven leidt, waarin wij een zijn. Laten we trouw zijn en blijven en dicht bij het Woord van God. Want onze wapens zijn niet bommen, granaten, etc, maar Gods Zwaard dat vaneenscheidt ziel en geest. Die scheiding maakt ons vrij van de leugen en een in Hem.

Voor meer informatie over ons werk, meer filmpjes en boeken kijk op: https://ontzagwekkendnieuws.nl... en op: https://www.heilbode.nl/

31 views