J.D. Farag - 2020-09-21: Partij Kiezen - Choosing Sides - Bible Prophecy Update (NEDERLANDS)

Nederlands - English

Pastor JD spreekt over de gevaren van het argumenteren en het kiezen van partij tegen degenen met een tegengestelde mening, voornamelijk met betrekking tot de recente Abraham Akkoorden.  Blijf in contact met Pastor J.D. Farag op Social Media om op de hoogte te blijven van zijn laatste Bijbel Profetie leerstellingen en eindtijd gerelateerd nieuws. 

Pastor JD talks about the dangers of arguing and choosing sides against those with opposing views, chiefly concerning the recent Abraham Accords.  Connect with Pastor J.D. Farag on Social Media to stay updated on his latest Bible Prophecy teachings and End Times-related news.

Website:  http://jdfarag.org