Jaap Dieleman 2020-10-01: De Wachter 10 - Door de bril van Gods Woord

Het is bijna onmogelijk om te begrijpen wat er nu wereldwijd gebeurd, tenzij we naar deze ontwikkelingen kijken door de profetische bril van Gods Woord. Dan zien we hoe de overste van deze wereld, de vader der leugen en de moordenaar van de beginne zich opmaakt om via angst, manipulatie, intimidatie, en het leugentheater van de media, de wereld naar zijn hand wil zetten om een nieuwe wereld orde te lanceren, met een munt, een regering en een religie. Wie Gods Woord kent, ziet dit vuile spel voor onze ogen gespeeld worden. Maar we hoeven niet te vrezen want de duivel zelf kan nog niet komen totdat de laatste bazuin zal klinken en Gods kinderen zullen worden weggenomen, de Here tegemoet in de lucht. En u kunt daar bij zijn, door uw leven in Zijn doorboorde handen te leggen en Jezus als u Redder en Verlosser aan te nemen.

Voor meer opbouwende filmpjes, lectuur en artikelen, en om ons werk te steunen om dit goede nieuws wereldkundig te maken, kijk dan op onze site: https://ontzagwekkendnieuws.nl/
Als God ons het vergunt hopen we dit goede nieuws op termijn in elk huis van Nederland te brengen. Help ons mee dit plan te realiseren, door mee te doen. Kijk hier voor meer informatie:
https://ontzagwekkendnieuws.nl/actie-...

Dank voor uw partnerschap

Jaap

97 views