Esther Noordermeer - 2020-10-24: Babel en de huidige Geopolitiek

Esther Noordermeer  ( enoordermeer.nl ) sprak in de gemeente Shamar op 24 oktober 2020

geopolitiek is de leer van de invloed van de aardrijkskundige gesteldheid op staatkundige vraagstukken.

Anders geformuleerd: het streven om politieke doelen te bereiken op basis van geografisch gefundeerde argumenten

92 views