Esther Noordermeer 2020-10-24: Babel en de huidige Geopolitiek. (Gem. Shamar)

Esther Noordermeer  ( enoordermeer.nl ) sprak in de gemeente Shamar op 24 oktober 2020


geopolitiek is de leer van de invloed van de aardrijkskundige gesteldheid op staatkundige vraagstukken.

Anders geformuleerd: het streven om politieke doelen te bereiken op basis van geografisch gefundeerde argumenten

83 views