Jaap Dieleman - 2021-06-24: De Wachter 51 - Machts-Misbruik

God heeft macht en gezag verleent aan de overheid, wat overigens niet wil zeggen dat ze die macht en dat gezag niet zouden kunnen misbruiken voor hun eigen belang. Feitelijk is hen die macht verleend, ten dienste van God en het volk waarover de Heer hen heeft gesteld, en om het goede te bevorderen en het kwaad te straffen. Maar de geschiedenis leert dat veel overheden hun van God gegeven macht en gezag misbruiken en daarom er des te harder om geoordeeld worden. Want niemand kan ongestraft Gods macht gebruiken zonder een oordeel over zichzelf te halen. Dit filmpje is vooral een oproep aan onze overheid om hun eigen hart te onderzoeken en zich te bekeren van het misbruik van die macht, in hope dat er tijden van verademing zullen komen van Godswege. De praktijk leert echter dat veeleer de boodschappers en wachters het zwijgen worden opgelegd, omdat hen de leugen meer lief heeft dan de waarheid. Als dat gebeurt roepen ze een vreselijk oordeel over zichzelf af, dat niet langer te keren is. Ik geloof dat we daar heel dicht tegen aan zitten. En daarom deze noodroep aan onze overheid om te buigen voor de Almachtige nu het nog kan. Volk van Nederland, roept tot de Heer om genade voordat het oordeel over dit land zal komen. Jaap Dieleman

Kijk voor de complete versie van onze filmpjes op https://ontzagwekkendnieuws.nl/ Maak deze site tot je favoriete kanaal en meld je aan voor de nieuwsbrief, dan krijg je een melding als er weer een nieuw filmpje is.
Klik voor de activiteiten van de bediening van Jaap Dieleman hier:
Hier vindt u ook onze webshop waar u mijn boeken vindt.
https://shop-heilbode.nl/
Hier vindt u info over onze projecten in India
https://www.abbachildcare.org/

En help ons door ons werk te steunen: https://shop-heilbode.nl/doneren/

Wilt u Eyeopener magazines bestellen kijk dan hier:
https://ontzagwekkendnieuws.nl/steun-...