The Truth about Jerusalem

WATCH THIS VIDEO! Danny Ayalon, Founder of the “Truth About Israel”, Former Deputy Minister of Foreign Affairs and Israeli Ambassador to the United States explains the facts about Jerusalem and the Jewish People. Ayalon explains why President Trump's promise to move the US Embassy to Jerusalem, Israel's Capital, is firmly based on the ongoing historical, religious, cultural and physical connection of the Jews to their holy capital. Ayalon explains that in the last 2000 years empires came and left, conquered colonized and occupied Jerusalem - but they have never turned it into their capital. And while Jerusalem is holy also to Muslims, it’s importance is secondary, and even when praying on Temple Mount they turn their backs to the Dome of the Rock and face Mecca.

De WAARHEID over Jeruzalem.

Danny Ayalon, oprichter van de ‘Waarheid over Israël’, voormalig onderminister van Buitenlandse Zaken en Israëlische ambassadeur in de Verenigde Staten, verklaart de feiten over Jeruzalem en het Joodse volk. Ayalon legt uit waarom president Trump's belofte om de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem, de Israëlische hoofdstad, te verplaatsen, stevig gebaseerd is op de voortdurende historische, religieuze, culturele en fysieke band tussen de Joden en hun heilige hoofdstad. Ayalon legt uit dat in de afgelopen 2.000 jaar imperiums kwamen en vertrokken, gekoloniseerd en bezet Jeruzalem veroverden - maar ze hebben het nooit in hun hoofdstad veranderd. En hoewel Jeruzalem ook voor moslims heilig is, is het belang ervan secundair, en zelfs wanneer ze bidden op de Tempelberg keren ze hun rug naar de Rotskoepel en kijken ze tegen Mekka aan.


Comments