Evidence of the Jewish Roots - Bewijs van de Joodse Wortels

English:
β€œThe actions of the forefathers serve as a sign for their descendants.” β€” Rabbi Moshe Ben Nachman.
This can be said about everything in the Bible. The same paths and roads where Abraham, Isaac, and Jacob walked are being walked on by young boys with the names Abraham, Isaac, and Jacob. The same streets in Jerusalem and Hebron that Sarah, Rebecca, and Leah lived in and raised families are being lived in by modern-day Sarahs, Rebeccas, and Leahs. This is a fulfillment of the prophecy of Zachariya. We are here to stay.

Nederlands:
"De daden van de voorouders dienen als een teken voor hun afstamming." β€” Rabbi Moshe Ben Nachman.
Dit kan worden gezegd over alles in de Bijbel. Dezelfde paden en wegen waar Abraham, Isaak en Jacob liepen, lopen nu jonge jongens met de namen Abraham, Isaak en Jacob. Dezelfde straten in Jeruzalem en Hebron waar Sarah, Rebecca en Leah woonden, worden nu bewoond door gezinnen met hedendaagse Sarahs, Rebeccas en Leahs. Dit is een vervulling van de profetie van Zacharia.
Wij zijn hier om te blijven.


248 views