STOP illegal EU Settlements - STOP met Illegale EU Nederzettingen.

English and/en Nederlands

English
For several years now, Israel has been trying to put an end to the illegal construction activities carried out by the European Union or projects financed by the Union in the C area, which, in accordance with the Oslo agreements signed, is under Israeli control. Thus, the EU wants to help local Arabs to slowly conquer and occupy the land, land that is not even theirs.

Nederlands
Israël tracht al enkele jaren een einde te maken aan de illegale bouwactiviteiten door de Europese Unie of door de Unie gefinancierde projecten in het C-gebied, dat conform de ondertekende Oslo Akkoorden onder controle valt van Israël. Aldus wil de EU locale Arabieren helpen om langzaam het land te veroveren en bezetten, land dat niet eens van hen is.

123 views