Revival of a Nation (70 Years Israel)

English and/en Nederlands

English
Join us on a spectacular journey through Israel's history, the story of the unbroken bond between the Jewish people and the Land of Israel and the revival of modern Israel in its ancient homeland.

Nederlands
Ga met ons mee op een spectaculaire reis door de geschiedenis van Israël, het verhaal van de ononderbroken band tussen het Joodse volk en het land Israël en de heropleving van het moderne Israël in zijn oude vaderland.

269 views