Wat als een meisje tijdens de Holocaust Instagram had? - What If a Girl in the Holocaust Had Instagram? Eva.Stories op/on Instagram

Nederlands - English NEDERLANDS

Op Instagram
@eva.stories
Gebaseerd op een waar gebeurd verhaal
Ter nagedachtenis aan de 6 miljoen Joden vermoord in de Holocaust

Door: IsraelToday.nl

'Hoe zou het zijn als een meisje tijdens de Holocaust Instagram ter beschikking zou hebben gehad?' Deze vraag wordt gesteld in een trailer voor 'Eva’s Stories', een project dat voor de vandaag in Israël gehouden Holocaust-gedenkdag in het leven is geroepen.

'Eva’s Stories' is een dramatisch portret van een 13-jarige tiener genaamd Eva Hayman, die in de Holocaust om het leven kwam. Het Joodse meisje had haar belevenissen in een dagboek bijgehouden, tot op de dag dat ze naar een concentratiekamp werd getransporteerd, waar ze later werd vermoord. Eva’s verhaal wordt zo verteld alsof ze destijds in 1944 tijdens de Tweede Wereldoorlog een smartphone ter beschikking had en alsof ze daar elke dag haar belevenissen in bijhield. Dit Instagram-account kan onder @eva.stories worden ingezien. Met het innovatieve mediaverhaal hoopt men de aandacht van de aan mobieltjes verslaafde jeugd te trekken.

Eva.stories Instagram is sinds het begin van de Holocaust-herdenkingsdag op woensdagavond online. In de loop van de massale reclame-campagne die het project van tevoren bekend moest maken, was ook kritiek te horen of sociale media zoals Instagram geschikt zijn voor een serieuze beschouwing over de Holocaust. De makers zeiden dat dit de beste en waarschijnlijk de enige weg was om de aandacht van de jeugd op de geschiedenis van de Holocaust te richten en hen daarover te informeren. Het account had binnen de eerste 24 uur al meer dan 700.000 volgers.

Tijdens de herdenkingsdag werden steeds weer kleine episoden geüpload, waarbij Eva, gespeeld door een actrice, haar instagram-volgers laat zien hoe het was toen zij en haar gezin uit hun woonplaats in Hongarije werden verdreven. In 1944, het jaar waarin Eva haar dagboek schreef, werden meer dan 400.000 Hongaarse Joden naar Auschwitz gedeporteerd. 

We volgen Eva, als ze probeert aan de gele Joodse ster te wennen die ze nu moet dragen, en hoe ze met ontzetting moet toezien hoe natiebeulen haar moeder plagen. Door de lens van Eva’s mobieltje zien we hoe zij en haar familie uit hun mooie leven worden weggerukt, in een smerige vrachtwagen worden gedreven en in een overvol, verziekt getto worden gegooid. Door Eva’s selfie-camera krijgt de toeschouwer de indruk dat hij met haar ter plaatse is als ze op het punt staat in een trein te stappen die haar naar Auschwitz brengt, naar het dodenkamp van de nazi’s, waar ze nooit meer uit zal komen.

Tegen de 400 mensen werkten mee aan de productie van 'Eva’s Stories'. Mati Kochavi, een technisch expert in Israël, die de film samen met zijn dochter produceerde, heeft zelf een camera ontwikkeld die het meisje dat Eva speelt als een mobieltje kan vasthouden. Tanks en zware voertuigen werden geleend, een groot terrein in Oekraïne werd ingericht om daar de productie te filmen, die minder dan vijf miljoen dollar zou hebben gekost. De Kochavi’s zeggen dat zij 'Eva’s Stories' hebben geproduceerd om de generatie van de millennials met de geschiedenis van de Holocaust te verbinden, en aandacht te vragen voor de overlevenden, die al gauw niet meer onder ons zullen zijn.

Ondanks alle kritiek – de wereld van de smartphones met zijn selfies en stickers en emoji’s zou als platform volledig ongeschikt zijn om de afschuw van de holocaust weer te geven – hebben premier Benjamin Netanyahu en zijn vrouw het project al dagen voor de start gesteund en er bekendheid aan gegeven. Het Holocaust herdenkingsmuseum Yad Vashem in Jeruzalem schreef in een verklaring dat me het project nog niet heeft kunnen zien, maar men gelooft dat 'het gebruik van sociale media legitiem en effectief is om de Holocaust te gedenken'.

Eva Heuman (Yad Vashem)

Eva werd op 17 oktober 1944 in Auschwitz vermoord. Zij is een van de 1,5 miljoen kinderen die in de Holocaust om het leven zijn gekomen. Haar moeder, Agnes Zsolt, heeft het overleefd en heeft bij haar terugkeer in haar huis in Hongarije het dagboek gevonden. Later pleegde zij zelfmoord.

Donderdagochtend, toen in heel Israël de sirenes loeiden, stond het hele land stil en herdacht men de slachtoffers. Eva’s instagram­verhaal zal aan het einde van de dag ook zijn einde vinden.

___________________________________
ENGLISH

On Instagram
@eva.stories
Based on a true story.
In memory of the 6 million Jews murdered in the Holocaust.

By: Israeltoday.co.il
That was the question posed by a new online project called "Eva Stories," launched today as Israel marks Holocaust Remembrance Day.

“Eva Stories” is a dramatic online portrayal of Eva Heyman, a 13-year-old teenager who perished in the Holocaust. Her story is told as though Eva had a smartphone in 1944 during WWII and is posting her experiences on her Instagram account @eva.stories. 

The innovative social media story, which hopes to capture the attention of Israel’s phone-gripped youth, is based on the real-life experiences of Eva Heyam, a young Jewish girl who kept a regular diary right up until the days she was sent to a Nazi death camp, where she was then murdered. 

The @eva.stories Instagram account went live for the start of Israel’s annual Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Day on Wednesday evening. A massive advertising campaign promoting the project has drawn some controversy as to whether a social media platform like Instagram is appropriate for a serious look at the Holocaust. Proponents argue that this is the best and perhaps only way to get their attention and teach youth about the history of the Holocaust. 

As of this writing, @eva.stories has over 700,000 followers in less than 24 hours since it was activated. Throughout Holocaust Memorial Day, short episodes are being upload as an actress playing Eva shows her Instagram followers what it was like when she and her family were forced out of their hometown in Hungary (in 1944, the year Eva wrote her diary, more than 400,000 Hungarian Jews were deported to Auschwitz). We follow Eva as she copes with wearing a yellow Jewish star, and see her horror as she watches Nazi stormtroopers harassing her mother. 

Through the lens of Eva’s phone, we see her taken with her family from their beautiful life and home, packed into a filthy truck and thrown into the overcrowded, disease-infested ghetto. Through Eva’s selfie camera, followers can feel as though they are right there with her as she's forced onto a train that will transport her to Auschwitz, the Nazi death camp from which she never returns. 

Some 400 people were involved in the production. Mati Kochavi, an Israeli tech executive who produced the clips together with his daughter, developed a camera that the actress portraying Eva could hold like a phone. Tanks and truck were resourced, and extensive scenery recreated on set in Ukraine, where the production was filmed. 

The Kochavi’s say they created “Eva Stories” in an effort to educate phone-connected post-millennials on Holocaust history and encourage them to remember the survivors who will soon no longer be with us. The Kochavis said the nonprofit project cost less than $5 million dollars to produce. 

Despite criticisms that the smartphone world of selfies and stickers and emojis is an inappropriate platform to portray the horrors of the Holocaust, Prime Minister Benjamin Netanyahu endorsed the project days before it went online. My wife and I have been deeply moved by following the Instagram account. Yad Vashem, Jerusalem’s distinguished Holocaust memorial, put out a statement that while it had not yet seen the project, “Yad Vashem believes that the use of social media platforms in order to commemorate the Holocaust is both legitimate and effective.” 

Eva Heuman (Yad Vashem) Eva was killed in Auschwitz on Oct. 17, 1944, one of 1.5 million children murdered in the Holocaust. Her mother, Agnes Zsolt, survived the Holocaust and found her daughter's diary when she returned to their home in Hungary. She eventually committed suicide.

On Thursday morning, sirens wailed across Israel, and the entire country stood in silence as one to mourn and remember. By the end of the day, Eva's Instagram story will also come to an end.

64 views