The Israeli Children Are Ready

When will the third Holy Temple be rebuilt? The old school thinks that will only happen in the distant future, when everyone is united by unconditional love. But that future is now. Today’s youth are already linking arms together and putting aside all differences, ready to rebuild. It is the inspiration of the Holy Temple itself, with its promise of hope and peace that brings together all people in unity. This is the generation that will rebuild the Holy Temple.

Wanneer zal de derde heilige tempel worden herbouwd? De oude school denkt dat zal alleen gebeuren in de verre toekomst, wanneer iedereen is verenigd door onvoorwaardelijke liefde. Maar de toekomst is nu. De jeugd van vandaag zijn al armen te koppelen en het wegzetten alle verschillen, klaar om op te bouwen. Het is de inspiratie van de heilige tempel zelf, met haar belofte van hoop en vrede die alle mensen in eenheid samenbrengt. Dit is de generatie die de heilige tempel zullen herbouwen.

36 views