The Truth about the Westbank

Israel's (ex-) Deputy Minister of Foreign Affairs Danny Ayalon explains the historical facts relating to the Israeli Palestinian conflict. The video explains where the terms "West Bank", "occupied territories" and "67 Borders" originated and how they are incorrectly used and applied.

Israƫls (ex-) plaatsvervangend Minister van buitenlandse zaken Danny Ayalon verklaart de historische feiten met betrekking tot het Israƫlische Palestijnse conflict. In de video wordt uitgelegd waar de termen "Westelijke Jordaanoever", "Bezette gebieden" en "67 grenzen" vandaan komen en hoe ze onjuist worden gebruikt en toegepast.

81 views