Truth about UN

THE TRUTH ABOUT UN
Ambassador Danny Ayalon spreads the truth about the UN. Hypocrisy and cynicism have taken over the United Nations, the delegitimization perpetrators and Israel boycotters take advantage of the UN's image as an advocate of human rights in order to pass anti-Israeli resolutions which attempt to isolate Israel. It is important to spread the truth that the UN has been transformed into a political arena by undemocratic states who trample on human rights, and UN resolutions must be treated accordingly".

De waarheid over de VN
Ambassadeur Danny Ayalon verspreidt de waarheid over de VN. Hypocrisie en cynisme hebben de Verenigde Naties
overgenomen, de delegitimatie - criminelen en Israël boycotters profiteren van het imago van de VN als verdediger van de
mensenrechten met het doel om anti-Israëlische resoluties te laten passeren die proberen Israël te isoleren. Het is belangrijk om
dit naar buiten te brengen, de VN is veranderd in een politieke arena met ondemocratische landen, die zelf de mensenrechten met
voeten treden. Nu kunt u zelf de VN resoluties op hun juiste waarde schatten.

27 views