UNbelievable

This week the United Nations outdid itself. HonestReporting takes a careful look at their UNbelievable activities, and their effects on women's rights, human rights, and Israel

Credits: Honest Reporting

Deze week overtrof de Verenigde Naties zichzelf. Honest Reporting werpt een zorgvuldige blik op hun ongelooflijke activiteiten, en hun gevolgen voor de rechten van de vrouw, de rechten van de mens, en Israƫl

21 views