TBN: WHY ISRAEL MATTERS 03: Ongewone Helden - Why Israel Matters 03: Uncommon Heroes

Nederlands -English

NEDERLANDS:

Er zijn veel mensen in in Europa en dus ook in Nederland, die af te stappen van de traditionele rol als verdediger en bondgenoot van Israël. Met anti-semitisme op het hoogste niveau sinds de Tweede Wereldoorlog wordt in deze 13-delige serie de geweldige positieve invloed getoond van Israël in de wereld.
 

Vroeger, Nu, Altijd een 13-delige serie van TBN, politiek en religieuze conflict, een echt land, maak kennis met zijn inwoners, technologie. Waarom speelt Israel zo’n grote rol op het wereld toneel. 

Deel 03 van de 13 delige serie: Ongewone Helden

________________________
ENGLISH:

There are many people in Europe, and therefore also in the Netherlands, who are moving away from the traditional role of defender and ally of Israel. With anti-Semitism at the highest level since World War II, this 13-part series shows the tremendous positive influence of Israel in the world.

Past, Present, Forever a 13-part series of TBN, political and religious conflict, a real country, meet its inhabitants, technology. Why does Israel play such a big role on the world stage?

Part 03 of the 13 part series: Uncommon Heroes