Why Israel Matters, deel 3 van 13

Verleden, Heden Toekomst een 13-delige serie van TBN, politiek en religieuze conflict, een echt land, maak kennis met zijn inwoners, technologie. Waarom speelt Israel zo’n grote rol op het wereld toneel.

Derde aflevering: Ongewone helden

Algemeen: Er zijn veel mensen in in Europa en dus ook in Nederland, die af te stappen van de traditionele rol als verdediger en bondgenoot van Israël. Met anti-semitisme op het hoogste niveau sinds de Tweede Wereldoorlog wordt in deze 13-delige serie de geweldige positieve invloed getoond van Israël in de wereld.


Comments