2020-12-11: Virtuele Chanoeka viering in de Tweede Kamer - Virtual Hanukkah celebration in the Dutch House of Representatives.

Nederlands = English

NEDERLANDS:

Voor de derde keer is de chanoekia, de rituele kandelaar van Chanoeka, aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib aangeboden. Dit jaar moest dat virtueel, maar alsnog waren Kamerlid Eppo Bruins (CU), opperrabbijn van Nederland Binyomin Jacobs, en rabbijn ir. Ies Vorst blij om samen met voorzitter Arib het joodse lichtjesfeest een plaats te geven in het parlement.

Bron Christen Unie

“Dit verhaal leert ons dat elke vorm van duisternis, hoe groot of machtig dan ook, overwonnen kan worden door menselijke kracht,” citeerde Arib de recent overleden en alom geliefde rabbijn Jonathan Sacks.

“Hiermee wordt aangetoond dat dat kleine Joodse vlammetje, de Nederlands-Joodse gemeenschap, of wat daar nog van over is, onlosmakelijk verbonden is met de brede Nederlandse samenleving,” stelde opperrabbijn Jacobs tevreden.

Aangezien in heel Den Haag openbare chanoekavieringen op traditionele wijze dit jaar geen optie zijn, wordt er door CHAJ aan de Spaarwaterstraat op zondag 13 december een drive through Chanoeka georganiseerd tussen 13:00 en 15:30 uur.

Ma’akouda

Ter gelegenheid van de normalisatie van betrekkingen tussen Marokko en de staat Israel bieden wij u een recept voor ma’akouda, een traditionele Marokkaanse versie van de latkes (aardappelkoekjes) die met Chanoeka gegeten worden. Deze worden bereid met komijn, en misschien zelfs wat ras al hanout, en gegeten met harissa (Marrokaanse peperpasta), of zelfs in een baguette met mayonaise, mosterd en sla.

Ingrediënten: • Geschilde kruimige aardappels • Versnipperde ui • Ei  • Zout • Zwarte peper • Fijngesneden knoflook  • Komijn en/of ras al hanout naar smaak • Tarwebloem • Olie om te bakken • Om te serveren: stokbrood, sla, harissa, mayonaise, (Marrokkaanse) mosterd

Kook en stamp de aardappelen zacht en fijn. Meng ze met de ui, knoflook, ei, kruiden, zout en bloem tot een dikke pasta zonder grote klonten. Vorm aardappelkoekjes en stof ze in wat bloem, en bak ze goudbruin aan alle kanten. Serveren met harissa, of in baguettes als u veel trek hebt.

Dit jaar kon CIDI helaas niet langsgaan om parlementariërs een heerlijke soefgania (oliebol met jam) aan te bieden, ongeacht hoeveel ze er al ophadden. 

Chag Chanoeka sameach!***********************************
ENGLISH:

For the third time, the Hanukkia, the ritual candlestick of Hanukkah, has been presented to President of the Lower House Khadija Arib. This year it had to be done virtually, but still Member of Parliament Eppo Bruins (CU), Chief Rabbi of the Netherlands Binyomin Jacobs, and Rabbi Ir. Ies Vorst were happy to give the Jewish festival of lights a place in parliament together with chairman Arib.

Source: Christen Unie (Dutch political party)

"This story teaches us that any form of darkness, no matter how great or mighty, can be overcome by human strength," quoted Arib as the recently deceased and much-loved Rabbi Jonathan Sacks.

“This shows that that little Jewish flame, the Dutch Jewish community, or what is left of it, is inextricably linked to the wider Dutch society,” said Chief Rabbi Jacobs satisfied.

Since public Hanukkah celebrations in the traditional way are not an option throughout The Hague this year, CHAJ will organize a drive through Hanukkah on Sunday 13 December between 13:00 and 15:30 hrs on Spaarwaterstraat.

Ma’akouda

On the occasion of the normalization of relations between Morocco and the State of Israel, we present you a recipe for ma'akouda, a traditional Moroccan version of the latkes (potato cakes) eaten with Hanukkah. These are prepared with cumin, and maybe even hanout, and eaten with harissa (Moroccan pepper paste), or even in a baguette with mayonnaise, mustard and lettuce.

Ingredients:
• Peeled floury potatoes
• Shredded onion
• Egg
• Salt
• Black pepper
• Finely chopped garlic
• Cumin and / or ras al hanout to taste
• Wheat flour
• Oil for frying
• To serve: baguette, lettuce, harissa, mayonnaise, (Moroccan) mustard

Boil and mash the potatoes soft and fine. Mix them with the onion, garlic, egg, herbs, salt and flour into a thick paste without large lumps. Shape potato cakes and dust them in some flour, and fry until golden brown on all sides. Serve with harissa, or in baguettes if you are hungry.

This year, CIDI was unfortunately unable to come by to offer parliamentarians a delicious Sufgania (oliebol with jam), regardless of how many they already had. 

Chag Hanukkah sameach!