FOI: De uitverkorenen zullen misleid worden - The Elect will be fooled

Nederlands en English

NEDERLANDS In deze video van Proclaiming Justice tot the Nations  (Gerechtigheid aan de Volken Proclameren), toont Laurie Cardoza-Moore zich bezorgd over de trend binnen het christendom die een valse leer verkondigt, de vervangingstheologie, die leert dat Gods beloften aan Israël nu aan de kerk toebehoren. Maar God heeft zijn verbond met zijn volk Israël niet verbroken.

In deze video geven de voorganger Steven Bliss en Tommy Waller, oprichter en voorzitter van https://www.hayovel.com/ target=_blank>HaYovel, een inspirerende blik in de duistere onzichtbare geestelijke wereld, waar het antisemitisme dat we in het verleden en vandaag zien, zijn oorsprong heeft. Bron: PJTN.org

__________________________________

ENGLISH

In this video from Proclaiming Justice to the Nations (Laurie Cardoza-Moore), Laurie Cardoza-Moore is concerned about the trend within Christianity that proclaims a false doctrine, the replacement theology, that teaches that God's promises to Israel are now at the church to belong. But God did not break his covenant with his people Israel.

In this video, pastor Steven Bliss and Tommy Waller, founder and chairman of https://www.hayovel.com/ target=_blank> HaYovel , provide an inspiring look into the dark invisible spiritual world, where the anti-Semitism that we see in the past and today has its origins.

113 views


Comments