Het bloed schreeuwt uit de aarde. - Blood is screaming from the earth

Nederlands- English 

NEDERLANDS: 

Wim Verwoerd bij Loods 24: “Hiervandaan zijn duizenden Joden weggevoerd” Wim Verwoerd vertelt over zijn nieuwe boek vanaf de voormalige locatie van Loods 24 in Rotterdam. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd deze havenloods door de Duitsers gebruikt als verzamelplaats voor de deportatie van Joden. Tussen 30 juli 1942 en 22 april 1943 werden in acht transporten 6.790 mensen via Loods 24 gedeporteerd. Het overgrote deel van de Joden die via Loods 24 werden afgevoerd, werd in Sobibór en Auschwitz-Birkenau vermoord. Slechts 144 personen hebben de deportaties overleefd. In november en december zijn er 7 boekpresentatie avonden in Nederland van het boek ‘Het bloed schreeuwt uit de aarde’. 

Info: info@weguitbabylon.nl
Website: www.weguitbabylon.nl

_________________
ENGLISH: 

Wim Verwoerd at Loods 24: "Thousands of Jews were taken from here" Wim Verwoerd talks about his new book from the former location of Loods 24 in Rotterdam. During the Second World War this harbor shed was used by the Germans as a gathering place for the deportation of Jews. Between 30 July 1942 and 22 April 1943, 6,790 people were deported via Loods 24 in eight transports. The vast majority of Jews who were deported via Loods 24 were murdered in Sobibór and Auschwitz-Birkenau. Only 144 people survived the deportations. In November and December there are 7 book presentation evenings in the Netherlands of the book "The blood shouts from the earth".

Info: info@weguitbabylon.nl
Website: www.weguitbabylon.nl

150 views