Nüremberg - Alec Baldwin (4:3)

Nederlands ondertiteld

NEDERLAND:
Deze video is niet geschikt voor jonge kijkers en mensen die te maken hebben gehad met de Holocaust

Na de 2e Wereldoorlog waren alle ogen gericht op Neurenbeg, een klein stadje in Duitsland waar de 21 top nazi's werden berecht voor de gruwelijke misdaden die gepleegd waren tijdens hun schrikbewind. Onder leiding van opper rechter Robet Jackson bundelen de verenigde Staten, Groot-Brittanié, Frankrijk en Rusland nog eenmaal hun krachten voor wat ook wel het proces van de eeuw werd genoemd. Niet alle leiders zouden terechtstaan. Hitler en Oöbels pleegden kort voor het einde van de oorlog zelfmoord. Hitler werd kort nadat hij vermomd Duitsland probeerde te ontvluchten, herkend en gearresteerd. Niet lang daarna maakte ook hij in de gevangenis een einde aan zijn leven. Uiteindlijk wees het Tribunaal 22 vonissen: 12 keer doodstraf, 3 keer levenslang, 4 keer gevangnisstraf (10 tot 20 jaar) en 3 keer volgde er vrijspraak.

******************************************

ENGLISH:
This video is not suitable for young viewers and people who have had to deal with the Holocaus
t

After World War II, all eyes were on Neurenbeg, a small town in Germany where the 21 top Nazis were being tried for the heinous crimes committed during their reign of terror. Led by Chief Judge Robet Jackson, the United States, Britain, France and Russia joined forces once again for what was dubbed the trial of the century. Not all leaders were to be put on trial. Hitler and Oöbels committed suicide shortly before the end of the war. Hitler was recognized and arrested shortly after he tried to flee Germany in disguise. Not long after, he too ended his life in prison. In the end the Tribunal handed down 22 verdicts: 12 death penalties, 3 life sentences, 4 prison sentences (10 to 20 years) and 3 times, acquittal followed.