2020-03-01: IDF's Autonome 'Rhino' SUV Kan Vijanden zonder Troepen aanvallen - IDF’s Autonomous ‘Rhino’ SUV Can Strike Enemies Without Troops Inside

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het nieuwe gevechtsvoertuig van de IDF werd onlangs tentoongesteld op een groot militair technologisch evenement in Israël.

Een nieuw voertuig, de "Rhino" genaamd, werd onlangs in Israël tentoongesteld en bood een blik op de volgende generatie autonome gevechtsvoertuigen.

Terwijl de Rhino ook door een soldaat kan worden bestuurd, opent de mogelijkheid om zijn bewegingen op afstand te besturen nieuwe perspectieven voor het Israëlische leger.

Bekijk dit baanbrekende stukje technologie, naast andere militaire innovaties die voortkomen uit "Startup Nation".

Bron: United with Israel

**********************************
ENGLISH:

The IDF’s new combat vehicle was recently exhibited at a major military technology event in Israel.

A new vehicle called the “Rhino” was recently showcases in Israel, providing a glimpse at the next generation of autonomous combat vehicles.

While the Rhino can also be driven by a soldier, the ability to control its movements remotely opens up new vistas for the Israeli military.

Check out this cutting-edge piece of technology, in addition to other military innovations coming out of “Startup Nation.

Source: United with Israel

69 views