2020-06-05:Chinese automaker NIO en Mobileye uit Israël starten proeven met zelfrijdende auto’s - Chinese automaker NIO and Mobileye from Israel are starting trials with self-driving cars

Nederlands - English

NEDERLANDS: 

De elektrische voertuigen van de Chinese autofabrikant NIO, een grote rivaal van Tesla, zijn in Israël aangekomen als onderdeel van een geavanceerd ontwikkelingsproject met Mobileye dat afgelopen november al werd aangekondigd.

Door Joop Soesan -

Als onderdeel van het project zal NIO de Mobileye ‘kits’ van elk van haar elektrische voertuigen produceren en installeren voor autonoom rijden op niveau vier (zelfrijdende auto’s in vooraf gedefinieerde rijstroken en onder beperkingen) die door Mobileye zijn ontwikkeld.

Hoewel ze ook aan particulieren zullen worden verkocht, zullen deze voertuigen van niveau vier uiteindelijk worden gebruikt als robot taxi’s om mobiliteit-als-een-dienst (MAAS) (rijden zonder chauffeur) te bieden. Volgens de overeenkomst zal NIO de kits in massa produceren voor andere projecten die door Mobileye worden uitgevoerd.

Mobileye zal ook voor NIO een systeem ontwikkelen waarmee elektrische auto’s zonder bestuurder in staat zijn om direct en op de kortste route naar het dichtstbijzijnde oplaadpunt te navigeren, wanneer de batterij bijna leeg is, en het laadproces te implementeren zonder menselijke tussenkomst.

NIO heeft zijn ES38-model alleen voor R & D-doeleinden naar Israël gestuurd. De auto kwam pas in maart op de markt in China en heeft twee cross-over motoren met meer dan 500 pk en een batterij van 100 kilowatt per uur die de auto een actieradius van 580 kilometer geeft (volgens de NEDC-norm). De prijs van de auto in China begint bij $ 67.000 voor belastingvoordelen.

Nadat Mobileye zijn kit in de elektrische auto van NIO heeft geïnstalleerd, zullen de twee bedrijven testreizen en verdere ontwikkeling in Israël ondernemen, ook op de wegen van het land.

NIO is een van de toonaangevende fabrikanten van elektrische auto’s in China. Tussen januari 2019 en mei 2020 verkocht het bedrijf 39.000 auto’s, waaronder 6.990 auto’s dit jaar, een stijging van 38% in 2020 ondanks de coronavirus crisis.

Het blijft onduidelijk wanneer NIO auto’s gaat exporteren naar Israël voor de automarkt hier. Het bedrijf is in gesprek met Israëlische importeurs, maar er zijn geen afspraken gemaakt en vooralsnog heeft NIO hier geen Israëlische dealer of concreet marketingplan.

NIO is een van de weinige bedrijven ter wereld die de technologie van Better Place voor het snel wisselen van batterijen van het Israëlische bedrijf heeft overgenomen, en het heeft een dergelijk netwerk in China voor het uitwisselen van batterijen.

Vorige week vertoonde Mobileye een videoclip van een proefrit met een autonome R & D-auto. Tijdens de proef legde het voertuig tientallen kilometers af door drukke straten van centraal Jeruzalem in verkeersomstandigheden die de meest complexe besluitvorming vereisten.


*************************
ENGLISH:

The electric vehicles of Chinese automaker NIO, a major rival of Tesla, have arrived in Israel as part of an advanced development project with Mobileye that was announced last November.

By Joop Soesan -

As part of the project, NIO will manufacture and install the Mobileye "kits" of each of its electric vehicles for level four autonomous driving (self-driving cars in predefined lanes and under restrictions) developed by Mobileye.

Although they will also be sold to private individuals, these level four vehicles will eventually be used as robotic taxis to provide mobility-as-a-service (MAAS) (driverless driving). Under the agreement, NIO will mass produce the kits for other projects carried out by Mobileye.

Mobileye will also develop a system for NIO that allows driverless electric cars to navigate directly and on the shortest route to the nearest charging point, when the battery is low, and implement the charging process without human intervention.

NIO has sent its ES38 model to Israel for R&D purposes only. The car only came to market in China in March and has two crossover engines with more than 500 hp and a battery of 100 kilowatts per hour that give the car a range of 580 kilometers (according to the NEDC standard). The price of the car in China starts at $ 67,000 for tax breaks.

After Mobileye has installed its kit in the NIO electric car, the two companies will undertake test trips and further development in Israel, including on the country's roads.

NIO is one of the leading electric car manufacturers in China. Between January 2019 and May 2020, the company sold 39,000 cars, including 6,990 cars this year, up 38% in 2020 despite the coronavirus crisis.

It remains unclear when NIO will export cars to Israel for the car market here. The company is in talks with Israeli importers, but no agreements have been made and NIO does not yet have an Israeli dealer or concrete marketing plan here.

NIO is one of the few companies in the world that has adopted Better Place's quick-change battery technology from the Israeli company, and it has such a network in China for battery exchange.

Last week, Mobileye showed a video clip of a test drive with an autonomous R&D car. During the test, the vehicle traveled tens of kilometers through busy streets of central Jerusalem in traffic conditions that required the most complex decision-making.

google translate