HaYovel - Joshua's and Caleb's Tomb - De graven van Joshua en Caleb

English and/en Nederlands

English

Join Joshua and Caleb Waller, along with Rabbi Ari Abramowitz, as they visit a little known Arab village in the heart of Samaria at 1:00 AM.  They are searching for the graves of their namesakes, and more importantly, the message that the great men buried there once lived.  Is that message still alive today?  Were the Joshua and Caleb of the bible the first Israeli Settlers? Come along for this exciting, and out of the ordinary episode as Joshua and Caleb visit the tombs of the renowned heroes of our faith who gave the good report of the land of Israel to their brethren.

Nederlands

Ga mee met Joshua en Caleb Waller en rabbi Ari Abramowitz, die om 1 uur in de nacht een nauwelijks bekend Arabisch dorpje in het hart van Samaria bezoeken. Ze zijn op zoek naar de graven van hun naamgenoten, en wat nog belangrijker is, de boodschap dat de grote mannen die daar begraven liggen, ooit hebben geleefd. Leeft die boodschap vandaagnog? Waren de Joshua en Kaleb uit de Bijbel de eerste Israëlische pioniers? 
Kijk mee naar deze spannende en buitengewone episode als Joshua en Caleb de graven bezoeken van de beroemde helden van ons geloof, die een goed verslag over het land Israël aan hun broeders doorgaven.