2019-04-06 - Behind the smook screen + Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties

Nederlands en/an English

Nederlands 
 Het ultieme instrument tegen Palestijnse propaganda, het gebruik van internationale media door Hamas, de VN en de media liegt tegen Israël. Niet alle Palestijnen zijn terroristen, maar de meeste terroristen zijn op éen of andere manier verbonden met de zogenaamde Palestijnse zaak. Journalisten en verslaggevers die hun kant kiezen, hebben bloed aan hun handen!

Frans vimeo.com/272636932

Bron:Pierre Rehov

Aansluitend: Verslag van het onderzoek naar Gaza "Vreedzame Protesten" (18-03-2019)

VN-Mensenrechterraad
UN Commissie leden die nooit in de gebieden van Gaza EN Israel geweest zijn, hebben geen enkele recht van spreken

__________________________________________

English  The ultimate tool against Palestinian propaganda, Hamas use of international media, UN and media lies against Israel. Not all Palestinians are terrorists, but most terrorists are connected one way or another to the so-called Palestinian cause. Journalists and reporters who take their side have blood on their hands!

Français vimeo.com/272636932

Credits Pierre Rehov

Afterwards: Report of Inquiry into Gaza "Peaceful ProtestsUN Human Rights Council (2019 03,18)

UN Commission members who have never been to the territories of Gaza AND Israel, have no right to speak.