2020-01-04 -Terug naar het Hartland - David Rubi

NEDERLANDS:
Israel First TV Programma’s richten zich op ‘Het Land’ – “Het Volk” -  “De Taal” middels nieuws, interviews en kenmerken uit Israël, samen met het onderwijs vanuit een Hebreeuws perspectief. Het programma wordt gepresenteerd door Martin en Nathalie Blackham vanuit de Israel First TV Studios in Jeruzalem, Israël.  Martin en Nathalie Blackham presenteren sinds 2004 tv-programma's. Op dit moment zendt men uit in een behoorlijk aantal landen. Nu ook in Nederland via IsraelCNN.com. Ontdek het land, de mensen en de taal door middel van interviews en actuele gebeurtenissen in het land Israël.

In de kennismaking met de eerste uitzending van Israel First TV ontmoet u Martin Blackham die David Rubi interview. David vertelt hoe hij er toe gekomen is om van New York uit naar Israel te emigreren. Behalve leuke momenten vertelt hij over de trauma’s van kinderen door het terroristengeweld. Hij heeft voor hen een centrum met therapeuten opgericht ,‘Shiloh Israel Children’, waar kinderen heen kunnen na een terreuraanval.
Ook heeft hij een boek geschreven: ‘More sparks from Zion’ .

________________________

ENGLISH:
Israel First TV Programs focus on "The Land" - "The People" - "The Language" through news, interviews and features from Israel, along with education from a Hebrew perspective. The program is presented by Martin and Nathalie Blackham from the Israel First TV Studios in Jerusalem, Israel. Martin and Nathalie Blackham have been presenting TV shows since 2004. At the moment people are broadcasting in quite a number of countries. Now also in the Netherlands via IsraelCNN.com. Discover the country, people and language through interviews and current events in the land of Israel.

In the introduction to the first Israel First TV broadcast, you meet Martin Blackham who is interviewing David Rubi. David tells how he came to emigrate from New York to Israel. In addition to fun moments, he tells about the traumas of children caused by terrorist violence. He has set up a center with therapists for them, "Shiloh Israel Children," where children can go after a terror attack.
He has also written a book: "More sparks from Zion".