2020-01-11 - Tabernakel, een Teken en een Wonder (CGI)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

In deze video maken we kennis met Orna Greenman, geboren en wonend in Israël, die nadat zij tot geloof in Jezus was gekomen, messiaans materiaal publiceerde. Twaalf jaar geleden kwam zij in contact met twee vrouwen, die problemen hadden wegens echtscheiding en eenzaamheid. Dit leidde haar tot het opzetten van de bediening Ot U’Mofet, ‘Een teken en wonder’, dat eenzame vrouwen helpt om God in hun situatie binnen te laten en een Vader te zijn.
 
Deze bediening wordt nu geleid door zes vrouwen die vrouwen helpen zodat ze weer herstellen. Het belangrijkste is, hen in een pastorale ontdekkingstocht door de tabernakel te leiden en hen door een proces te leiden dan hen van ellende, van problemen en crisis naar de overwinning leidt.

De tabernakel is Gods oorspronkelijke model van aanbidding. Toen Hij Mozes de opdracht gaf om er een te bouwen, liet Hij hem een tabernakel zien die bestaat in de hemel. Daarvan heeft Orna een model op schaal laten bouwen.


**************************
ENGLISH:

In this video we meet Orna Greenman, born and living in Israel, who published messianic material after she had come to believe in Jesus. Twelve years ago she came into contact with two women who had problems with divorce and loneliness.
This led her to set up the Ot U’Mofet ministry, "A Sign and Miracle," which helps lonely women to let God into their situation and be a Father.

This ministry is now led by six women who help women recover. The most important thing is to lead them through the tabernacle in a pastoral voyage of discovery and lead them through a process that leads them from misery, from problems and crisis to victory.

The tabernacle is God's original model of worship. When He instructed Moses to build one, He showed him a tabernacle that exists in heaven. Orna has had a scale model built from this.
google translate